Kettős évforduló Farkaslakán

Fohajtás a nagyjaink elott. Tamási Áronra, Szervátiusz Jenore és fi ára, Tiborra emlékeztek Fotó: Hadnagy Éva

Kettős évfordulóra emlékeztek vasárnap délben Farkaslakán. A falu nagy szülöttjének, Tamási Áronnak a halálának évfordulóján emlékeztek, illetve a Szervátiusz Jenő és fia, Tibor által készített emlékkő felavatásának 50. évfordulóját tartották.

Ötvenhat évvel ezelőtt, 1966 május 26-án tért vissza teremtőjéhez Tamási Áron Budapesten. A farkaslaki születésű, világírű író halálára emlékeztek szülőfalujában, a templomkertben a vasárnapi szentmisét követően.

Az egybegyűlteket Hadnagy Jolán, a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület (TÁME) elnöke köszöntötte elsőként és emlékezett a nagy íróra. – A 125 évvel ezelőtt innen indult Tamási Áron bejárta a nagyvilágot, de mindig szeretettel gondolt szülőföldjére, és mindig megjelenítette az írásaiban. Büszke volt származására és Farkaslakára – fogalmazott. Mint mondta, az író mikor megérezte, hogy éltében már nem térhet haza, hátrahagyta, hogy a két cserefa között akar megpihenni, kérését pedig sikerült is teljesíteni. Az író holttestét 1966-ban hozták haza szülőfalujába, és 1971-ben, apa és fia, Szervátiusz Jenő és Tibor nekilátott a ‘tonnás hegyibeszéd’ nevet is viselő szikla megfaragásához, amelyet 1972-ben avattak fel. – A ‘servatius’ latin szó szolgálatot jelent, Tamási Áron írásaiban, műveiben szolgálta és ma is szolgálja népét, a Szervátiuszok pedig kőbe, fába vésve tették ugyanezt – tette hozzá Hadnagy Jolán.

A mikrofonnál Hadnagy Jolán, a TÁME elnöke

Dr. Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Konzulátusának vezető konzulja is részt vett az eseményen. Ünnepi beszédében kiemelte: e három testvérlélek találkozása rendkívüli, és képletes együttlétük több fontos üzenetet hordoz ma is számunkra. – Mindhárom jeles ember életpályájáról elmondható, hogy tudatosan vállalták az erdélyi magyar művész sorsot, az erdélyi népi élet kifejezését. Abban a korszakban nagy feladat volt ez, különösen kisebbségi létben. Mindhárman felismerték, hogy az egyetemes kultúra szolgálatának lehetőségét, egyediségét a szülőföld sorsának vállalása adja – hangsúlyozta a vezető konzul. Műveikben a magyar népi történelem, a hagyomány, és a néplélek mitikus világa elevenedik meg modern formába öntve. – Bizakodjunk benne, hogy minél többen tekintik őket követendő példának – zárta gondolatait.

Ezt követően elhelyezték az emlékezés koszorúit Tamási Áron sírján, illetve az emlékkőnél, majd a Zeng a magasság egyházi kórus előadásával és a helyi plébános áldásával ért véget a megemlékezés.

Fotókiállítás a Szervátiuszokról

A sírkertben megtartott emlékezés után a jelenlévők átvonultak a hittanterem épületébe, ahol ünnepélyesen megnyitották a Szervátiusz Jenő és Tibor munkáit bemutató fotókiállítást. A kiállított fotók, amelyek Szervátiusz Klára által összeállított anyagból származnak, a művészek fiatalabb korukban készültek, többségben fekete-fehér felvételek. A legtöbb fotón apa és fia együtt látható, de az általuk készült legismertebb művek is megjelennek. A Szervátiuszok által készült alkotás Tamási művének és hitvallásának értékeit vetíti elénk. A Tamási-emlékmű alapjául szolgáló szikla, a Hargitáról, a tizenhétfalusi legelőről származik. Miután kiemelték a követ, helyén forrás fakadt, amelyet a helyiek azóta is ‘Doktorné forrásá”-nak neveznek. A három méter magas, átlag egyméter széles, nyolctonnás andezitszikláról Tamási Áron hősei köszönnek vissza.

Nagy Miklós Kund író, művészettörténész

Nagy Miklós Kund, a Szervátiusz Alapítvány kuratóriumának tagja ismertette a kiállított fotók történetét. Többek között a farkaslaki Tamási szobor készítésének néhány mozzanata is kiállításra került. Ezzel kapcsolatosan elmondta, fiatal rádiósként többszőr beszélgettek riportútjai során a Szervátiusz mesterekkel a szobor alakulásáról. Mindezek mellett számos személyes történetet is megosztott a jelenlévőkkel Szervátiusz Jenőről és Tiborról. – Ritka az a közvetlen, meghitt kapcsolat, amely apa és fia között létezett. Őket a munka, az alkotás éltette – fogalmazott Nagy Miklós Kund. Az eseményen Hadnagy Jolán, a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke régi képeket vetített a jelenlévőknek, amelyek a farkasaki szoborállítás mozzanatait, a Szervatiuszok munkáját, illetve az avató ünnepséget mutatták be.

A szerző felvételei

Hadnagy Éva

: an accessible web community