Tervekből nincs hiány

Elkészültek a templomhoz vezető utca aszfaltburkolatával Fotó: Vlaicu Lajos

A Csíkszentlélek Község Polgármesteri Hivatala által szerkesztőségünkbe eljuttatott beruházási listán számos terv szerepel. Ezek között vannak a már különböző pályázatkiíró szervezeteknél leadott projektek, esetükben kedvező elbírálásban reménykednek. Akadnak azonban más, folyamatban lévő, illetve az elkövetkező években megvalósítandó beruházások is.

A csíkmindszenti és fitódi játszóterek kialakításának, valamint a csíkmindszenti multifunkcionális sportcsarnok földgázalapú fűtési rendszere kiépítésének elkezdését is célul tűzte ki a 2022-es évre Csíkszentlélek önkormányzata. A beruházási listán szerepel a buszmegállók, illetve két községi aszfaltozott út felújítása is a községben, nagyjából egy kilométeres távon, utóbbival már el is készültek. Továbbá a községbeli kultúrházak külső felújítását is betervezték. A községen áthaladó utak mentén levő útpadkák és árkok tisztán tartása és karbantartása ugyancsak prioritás. A szentléleki és fitódi járdatervet szintén elkészítik, erre a topográfiai felmérést elvégezték, írták a lapunkhoz eljuttatott infrastrukturális beruházásokat összegző listához. Nagy erővel dolgoznak Csíkmindszent utcáinak topográfiai felmérésén, valamint az aszfaltozáshoz és járdakialakításhoz szükséges tervek elkészítésén is. A multifunkcionális sportcsarnok körüli terület rendezése, parkoló építése és a sportpálya korszerűsítése és javítása is szerepel az idei év célkitűzései között.
A mezei utakra is oda kell figyelni azokon a településeken, ahol a lakosság jó része mezei munkát végez, és ha szükséges, javítani kell. Ez alól Csíkszentlélek község sem kivétel, itt is évente vagy legalább kétévente napirenden van ennek ügye, valamint a hozzájuk tartozó árkok és vízelvezetők javítása. Ugyanakkor az utcák telekkönyvezése és a községi utak felújítása és megerősítése is szerepel a célkitűzéseknél. Fontos a járdák és vízelvezető árkok építése is a községen áthaladó megyei út mentén, áll a beruházási lista magyarázó szövegében.
A község életében az alap-infrastrukturális teendők is napirenden vannak, ám ezek elkezdéséhez, az előkészítő munkálatokon túl, szükség van további anyagi forrásokra. Viszont előbb-utóbb ezekre a beruházásokra is elő kell teremteni a szükséges anyagiakat, ha fejlődni szeretnének, és ha lépést akarnak tartani a csíki településekkel, nem beszélve a város közelségéről, ami miatt nagyobbak az elvárások a lakosság körében. A kerékpáros-infrastruktúrát is ki szeretnék építeni, továbbá a község életében a földgázhálózat bővítése és a földgázelosztó rendszerhez való csatlakozás is elsődleges cél. Ennek megtervezéséhez el kell végezni a község utcáinak topográfiai felmérését. Ugyanakkor Csíkmindszenten a szennyvízhálózatot is bővíteni kell, és a településen a Nagy István Általános Iskola udvarának területe szintén rendezésre vár, a mindszenti multifunkcionális sportcsarnok szabadtéri sportpályáját pedig szintén fel kell újítani, írták a beruházások kapcsán a csíkszentléleki önkormányzat illetékesei.

V. L.

: an accessible web community