Megtapasztalni Isten üzenetét

Találkozás és lelki feltöltődés. Fotók: Hodgyai István

Hálaadó istentiszteletre hívta híveit és más felekezetű testvéreit a Magyar Unitárius Egyház szombaton Szejkefürdőn. A XXIII. Unitárius Találkozón az egymásba kapaszkodó lelkek és egybe fonódott ima ereje erősítette meg hitükben az egybegyűlteket.

Idén is több mint ezren, a környező megyéken kívül Erdély számos távolabbi részéről érkeztek unitárius zarándokok Szejkefürdőre, hogy megtapasztalják az együvé tartozás érzését, a lelki feltöltődés mellett pedig együtt részesüljenek a krisztusi jegyekben. A XXIII. Szejkefürdői Unitárius Találkozó ,,A rád bízott drága kincset őrizd meg” (2Tim 1,14) –  bibliai üzenet köré épült. A szombati rendezvény programja a hagyományokhoz híven a huszárok felvonulásával, tisztelgésével és a nemzeti lobogó átadásával kezdődött.

A huszárok átadták a nemzeti lobogót. Fotó: Hodgyai István

A magyar Unitárius Egyház nevében Dr. Sándor Krisztina főgondnok köszöntötte elsőként az egybegyűlteket. Mint mondta, a Szejkefürdői Unitárius Találkozó egyedi rendezvény a maga nemében, nemcsak azért, mert a rendszerváltozást követően kelt életre, hanem mert az egybegyűlteket összeköti a vallásuk, egy közösséget alkotnak, és ennek a közösségnek próbálnak már alapot teremteni a nyári gyermektáborok által is. Hozzátette, a Magyar Unitárius Egyházban nagy hagyománya van a gyermektáboroknak, erre az örökségre pedig büszke az egyház. Az ünnepi istentiszteleten Újvárosi Katalin, zetelaki unitárius lelkész teljesített szószéki szolgálatot. Ünnepi beszédében a szeretet fontosságát hangsúlyozta. A szeretet Isteni üzenetét állította szembe az emberek feltételekhez között szeretetével. Mint mondta, minden keresztény embernek az a legfőbb kötelessége és törvénye, hogy szeresse Istent és felebarátját.

– Isten üzenete, amelyet prófétája által üzen, csupán ennyi: szeretlek benneteket. Nincs semmi hozzáfűzni való. Isten nem akkor szeret téged, ha… Isten szeret téged! Mi, emberek ezernyi módon vagyunk képesek felsorakoztatni, hogy miért szeretjük a másikat, s ha pedig szeretjük a feltételeinkkel, akkor azt is nehezen mondjuk ki, vagy mutatjuk meg egymásnak. Ma itt, ebben a szabadtéri templomban mindannyian megérezhetjük az Úr üzenetét. A ránk bízott drága kincseket osszuk meg, hiszen így tehetünk azért, hogy jobb legyen a világ mondta.

Házigazda szerepben a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör

Az idei rendezvény társszervezője a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör volt a Székelyudvarhelyi Egyes és Kettes Számú Unitárius Egyházközségek, és a Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala mellett. Szabó Előd, a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör esperese is köszöntötte a találkozó résztvevőit.

Szabó Előd, a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör esperese. Fotó: Hodgyai István

Mint mondta, lélekszámban különböző, de lelkesedésben hasonló gyülekezetek alkotják egyházkörüket Kovászna, Brassó megyében, az Olt folyó vonzáskörében. 19 anyaegyházközség és 13 leányegyházközség, továbbá néhány szórvány közösség alkotja az egyházkört. Az Úrvacsorai jegyeket a XXIII. Unitárius Találkozóra egyházközségeik adományozták. A kenyeret a kálnoki egyházközösség és a sepsibodoki leányegyházközség adományozta, az úrvacsorai bor pedig a brassói egyházközség, valamint Vidombák, Feketehalom, Négyfalú leányegyházközségek jóvoltából került az Úr asztalára. Az esperes beszámolóját követően Bíró Attila, árkosi unitárius lelkész végezte az úrvacsorai ágendát, majd a híveket a felállított sátrakhoz várták, ahol a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör lelkészei kiosztották a Jézus testét és vérét szimbolizáló jegyeket. Az úrvacsorát követően a jelenlévők a rendezvény zárómozzanataként elhelyezték az emlékezés koszorúit Orbán Balázs sírjánál.

Hadnagy Éva

: an accessible web community