Közel hárommillió gyermek kezdi meg az óvodát, iskolát

Több mint 17 800 tanintézetben csaknem hárommillió óvodás és iskolás kezdi el a 2022/2023-as tanévet hétfőn. Idén a szülők ismét részt vehetnek a tanévnyitó ünnepségeken, miután két évig korlátozások voltak érvényben a koronavírus-járvány miatt. A 2022/2023-as tanév 36 tanítási hétből áll, és 2023. június 16-áig tart.

A 12. osztályosok, illetve az esti tagozat 13. osztályos diákjai 34 héten át járnak iskolába, számukra 2023. június 2-án zárul a tanév. A nyolcadikosok 2023. június 9-én zárják az iskolai évet, amely esetükben 35 tanítási hétből áll.

Idén szeptember 1-jétől életbe lépett a közoktatási intézmények megszervezéséről és működéséről szóló új keretszabályzat. Ennek főbb újdonságai a korábbi szabályzathoz képest: az elektronikus napló használatának szabályozása (kezdetben csak az ezzel kapcsolatos kísérleti projektben részt vevő tanintézetek használják); az egyes tantárgyakból évente adott jegyek/minősítések számát a tanár szabja meg a kerettantervben meghatározott tanulási-tanítási egységek és a heti óraszám alapján. Valamennyi tantárgyból a heti óraszámnál legalább hárommal több jegyet/minősítést kell adni; tanulmányi átlagot csak a tanév végén kell számolni minden tantárgyból, ezt a tanév során kapott jegyek számtani középarányosa adja; a tanulók eltanácsolására vonatkozó rendelkezések törlése; mivel a tanuláshoz való jogot az alkotmány garantálja, az eltanácsolásra csak a posztliceális képzésben van lehetőség, ez ugyanis nem kötelező; minden olyan rendelkezés törlése, amely lehetőséget ad pénzt gyűjteni a tanulók szüleitől.

Az új tanév öt tanítási modult és öt vakációt foglal magában. Az 1. modulban 2022. szeptember 5-e és október 21-e között tanítás, majd 2022. október 22-e és október 30-a között vakáció lesz. A 2. modulban 2022. október 31-e és december 22-e között lesz tanítás, majd 2022. december 23-a és 2023. január 8-a között vakáció. A 3. modulban 2023. január 9-e és február 3-a, február 10-e vagy február 17-e között (a megyei tanfelügyelőségek döntése szerint) tanítás, ezt egyhetes vakáció követi a 2023. február 6-a és 26-a közötti időszakban, a megyei tanfelügyelőségek döntése szerint. A 4. modul 2023. február 13-a vagy február 20-a vagy február 27-e és április 6-a között tart, 2023. április 7-e és április 18-a között pedig vakáció lesz. Az 5. modulban 2023. április 19-e (szerda) és június 16-a között lesz tanítás, majd 2023. június 17-e és szeptember 3-a között lesz a nyári vakáció.

Október 5-én, az oktatás nemzetközi napján, illetve a hivatalos munkaszüneti napokon nem lesz tanítás. Az Iskola másként hetet és a Zöld hetet a 2023. február 27-e és június 16-a közötti időszakban kell megszervezni, az erre szánt egyenként ötnapos időszakról a tanintézetek döntenek.

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter augusztus 29-én azt nyilatkozta, hogy a 2022/2023-as tanévtől nem fog beleszámítani a felvételi jegybe az 5–8. osztály tanulmányi átlaga, kizárólag az országos képességfelmérő vizsgán kapott osztályzat alapján rangsorolják majd a diákokat. Azt is közölte, hogy az ötödikesek – az eddigi gyakorlattól eltérően – már a tanév elejétől kaphatnak szociális és tanulmányi ösztöndíjat. A jogosultsági feltételek között szerepel a húsznál kevesebb hiányzás, a tanulmányi ösztöndíj esetében pedig a negyedik osztály végi nagyon jó minősítés.

Az idei tanévkezdés előtt az épületük korszerűsítése vagy bővítése miatt 374 tanintézetet kellett elköltöztetni, a munkálatok ugyanis nem fejeződtek be szeptember 5. előtt. A tárcavezető szerint a tankönyvek 98 százalékát sikerült biztosítani az új tanévre, ez az előző éveknél jobb arány.

Lucian Bode belügyminiszter egy múlt heti távértekezleten rámutatott, összesen 3783 iskolaépületnek nincs tűzvédelmi engedélye, de ebből 862 tanintézet esetében folyamatban van a beszerzése. Hozzátette, az országban lévő 17 872 óvoda és iskola 57 százalékának nincs megoldva az őrzése, 43 százalékuk rendelkezik valamilyen biztonsági rendszerrel.

Agerpres

: an accessible web community