Hálával telt szívvel ünnepeltek Farkaslakán

Jeles esemény. Méltón ünnepeltek | Fotó: Hadnagy Éva

Tamási Áron születésének 125. évfordulóját ünnepelték az elmúlt hétvégén Farkaslakán. A falu nagy szülöttjének tiszteletére idén kétnapos rendezvénnyel készültek a szervezők. A rangos eseményen átadták a Virrasztás Tamási Áron díjakat is az arra érdemeseknek. 

A kétnapos születésnapi ünnepség már szombat délelőtt elkezdődött. Körbejárták a Tamási-emlékhelyeket, folyóirat- és könyvbemutatót tartottak, valamint a helyi kultúrotthonban megnyitották a Tamási Áron-emlékév kapcsán meghirdetett, középiskolásoknak szóló illusztrációs pályázat kiállítását. Este a Vitéz lélek című előadást láthatták az érdeklődők a kovásznai Pokolsár Együttes előadásában.

Vasárnap az ünnepi szentmisén, majd Tamási Áron szülőházánál folytatódott az ünnepség. A szakadó eső ellenére nagyon sokan összegyűltek a szülőház udvarán, hogy közösen emlékezzenek Tamási Áronra. Az eseményen elhangzott, ez a nap Tamási Áronról szól, de Farkaslakáról is, a kis székely faluról, amelyet az író oly sok művében megörökített, halhatatlanná téve az idők múlásában.

Az egybegyűlteket elsőként Kovács Lehel polgármester köszöntötte. Elmondta, Farkaslaka Tamási Áronnak köszönhetően is képes volt és ma is képes arra, hogy megerősítse a nemzeti érzést, hiszen az országhatárok felett van egy szellemi és erkölcsi közösség, amely a világon szétszórtan élő magyarokat összekapcsolja és egyesíti. Ugyanakkor köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vállaltak az emlékév megszervezésében, lebonyolításában, hozzájárultak a köré épülő rendezvények sikeressé, tartalmassá tételéhez.

Hadnagy Jolán, a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke folytatta a köszöntők sorát.

– Itt ezen, a helyen, ahol összeért az ég a földdel, egy szeptemberi hajnalon megszületett a nagy vitéz lélek. Hangozzon el most érte a hála, köszönjük meg a jó Istenek, hogy megajándékozott minket, megajándékozta a magyar nemzetet Tamási Áronnal – fogalmazott az egyesület vezetője. Hozzátette, Tamási Áron példát mutatott hitben, nemzetszeretetben, konok kitartásban, vidámságban, életszeretetben és életigenlésben egyaránt.

– Itt élte egyszerű falusi gyermeki életét, de az Isten kiemelte ebből a világból, másra bízta a szántást és vetést, őt pedig a nagyvilágba irányította, más feladatot szánva neki. Elküldte innen, hogy ő hazaküldje nekünk Ábelt, adja kicsi Mókát, hogy tudassa velünk, Józsiás mégis legyőzi az ördögöt, és hogy Tündérországra vigyázni kell – osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel Hadnagy Jolán.

Az ünnepség folytatásaként Szabó Magda, a budapesti Tamási Áron Közhasznú Alapítvány elnöke, a Tamási-emlékév projektvezetője kihirdette a Virrasztás Tamási Áron díj idei kitüntetettjeit. Mint mondta, a díj megalapításának több mint harmincéves múltja alatt kiváló szellemiségek kapták meg a kitüntetést, és nagy öröm, hogy idén tovább gyarapodik a sor. Hozzátette, az alapítvány kuratóriumának tagjai egyöntetű döntése alapján idén Elek Tibor irodalomtörténész, a Bárka folyóirat főszerkesztője, a Gyulai Várszínház igazgatója vehette át a Tamási Áron-díjat. Elek Tibor elmondta, nagy megtiszteltetést jelent számára ez a kitüntetés, hiszen egy ilyen típusú szakmai díjnak a rangját azok biztosítják, akik már előzőleg részesültek az elismerésben.

– Az elmúlt 32 évben a Tamási Áron díjat rendkívül kiváló alkotó emberek, művészek, irodalomtörténészek kapták meg Erdélyből és Magyarországról egyaránt, az ő sorukba lépni igazán nagy megtiszteltetést jelent, hiszen többeket közülük mesteremként tisztelhetek – fogalmazott a díjazott.

A Virrasztás Tamási Áron Pedagógiai Díjat idén Ozsváth Imola, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium magyartanára vehette át áldozatos munkájáért.

– Magyartanárként Tamási Áron szellemének éltetése, a virrasztás számomra szívbéli kötelesség. Köszönöm a biztatást, a visszajelzést és az elismerést, hála van a lelkemben – fogalmazott Ozsváth Imola.

Az eseményen jelen volt Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, aki szintén megosztotta ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Elmondta, a Tamási Áron-emlékév keretében megmutatkozott az, amit a szerző egész életében hirdetett, a magyarság összetartozása a nemzeti egységben. Kiemelte, Magyarország kormánya részéről régóta azért dolgoznak, hogy ezt a gondolatot, a magyarság összetartozását magától értetődővé tegyék.

– Tamási Áron születésének 125. évfordulója alkalmából az író életművének ismertetése gazdagon tárja elénk a magyar lélek legértékesebb kincseit. Közel 50 eseményt sikerült megszerveznünk az emlékévhez kötődően Kanadától Svédországon át Olaszországig, Szlovákiától, a Felvidéktől Szerbiáig, az al-dunai székelyekig, Bécstől Farkaslakáig volt téma az író életének és műveinek üzenete a mai kor számára –ismertette az államtitkár. Elmondta, a nemzetpolitikában régóta hirdetik, hogy a helyi közösségeknek a szülőföldön való boldogulása elsődleges jelentőségű. Ehhez pedig szükség van egy erős intézményrendszerre, amely a bölcsődétől a felsőoktatásig kísérheti a fiatalok életét. Az elmúlt tizenkét évben kiépült és megerősödött az az oktatási rendszer, amelynek köszönhetően 300 ezer gyermek tanulhat magyarul a Kárpát-medencében és a világban– ismertette Potápi Árpád János.

Az eseményen közreműködött a farkaslaki Énekes madár népdalkör, a Zeng a magasság egyházi kórus, illetve Bálint Anita szavalatát hallhatták az egybegyűltek. Az ünnepség végén elhelyezték az emlékezés virágait Tamási Áron egykori bölcsőjében.

Hadnagy Éva

: an accessible web community