Hirdetés

Korszerű iskola, új lehetőségek Borszéken

Átadták a pe­da­gó­gu­sok­nak és a diákoknak a kívül-belül meg­ú­jult bor­szé­ki tan­in­té­ze­tet: a Zim­met­hau­sen Szak­kö­zép­is­ko­la ezzel a be­ru­há­zás­sal egy mo­dern és biz­ton­sá­gos kör­nye­ze­tet te­rem­tett a tanulóknak. Az ün­ne­pi beszédekben el­hang­zott: a korszerű kö­rül­mé­nyek birtokában a to­váb­bi­ak­ban a gyer­mek­lét­szám nö­ve­ke­désében bíznak.

Boncina-Székely Szidónia
Becsült olvasási idő: 4 perc
Korszerű iskola, új lehetőségek Borszéken
Fotó: Borszék Város Önkormányzata

Gyermekekkel, szülőkkel, meghívottakkal telt meg a Zim­met­hau­sen Szakközépiskola újonnan kialakított, 170 férőhelyes díszterme tegnap délben.

– Megvalósult egy újabb álom Bor­szék történelmében, ami, bevallom, az én álmom is volt. Most már min­den eszköz rendelkezésre áll ahhoz, hogy minőségi ok­ta­tá­sa legyen a városnak. Most Önökön, pedagógusokon a sor, hogy munkájukkal biztosítsák a minőségi javulást az eredmények tekintetében

– fogalmazott Mik József polgármester az avató­ün­nep­sé­gen, ismertetve a beruházás folyamatait és a megvalósítás jövőbe mutató értékét.


Hirdetés


Az iskola felújítását szolgáló első tanulmányok 2017-ben készültek el, a projekt összértéke 12 millió 300 ezer lej volt, ennek közel ötvenszázalékos önrészét a borszéki önkormányzat Hargita Megye Tanácsának támogatásával és a kormány tartalékalapjából kiutalt összegből valósította meg. Az iskolában teljesen megújult a fűtés- és villanyhálózat, az udvar, a belső terek, amelyek minden szükséges eszközzel állnak a tanárok és diákok rendelkezésére. A felújítás során kiemelt figyelmet fordítottak a biztonságra is, amelyet videókamerák, tűzvédelmi rendszer és kártyás beléptetőrendszer szolgál.
Ferenczy József iskolai­gaz­ga­tó is hangsúlyozta: po­zi­tív változásokat remél a fel­új­ított iskolaépülettől.

– Bár nagyon fontos, hogy modern iskolánk legyen, amely megfelel a 21. század el­vá­rá­sa­inak, ugyanilyen lé­nye­ges, hogy gyermekeinket Istenbe vetett hitre, hagyományaink, nyelvünk és kultúránk iránti elkötelezettségre neveljük

– mondta a tan­in­tézet vezetője. 

Borszék Város Önkormányzata
A feltételek adottak. Bizonyíthatnak


Lapunk érdeklődésére hoz­zá­tet­te: közel 180 diák tanul az iskolában óvodától kö­zép­is­ko­láig, román és magyar tagozaton. 

– Elég alacsony a diáklétszám, arra számítunk, hogy ez növekedni fog, egyrészt de­mog­rá­fi­ai okokból, hiszen a népességi adatok idéntől biztatóbban alakulnak. Emellett abban bízom, hogy azok a szülők, akik mostanáig elvitték a gyermeküket, a közeljövőben nem teszik ezt, hiszen minden lehetőség adott most már a minőségi oktatáshoz

– mondta Ferenczy József.
Az avatóünnepségen jelen volt Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, Lapohos Annamária tanfelügyelő, valamint Costin Hîrlav Hargita megyei főtanfelügyelő-helyettes, aki elmondta, hogy a borszéki iskola rajta van azon tanintézetek listáján, amelyek jogosultak a Meleg ebéd programban való részvételre. 
Mik József polgármester a közeljövő terveiről is beszélt, kiemelve, mindent megtesznek azért, hogy az elkövetkező időszakban még vonzóbbá tegyék a borszéki iskolát. 
A Meleg ebéd program mellett a közeljövőben sportosztályt is indítanának, amelynek lét­jo­go­sult­sá­gát a megépülő uszo­da, a felújított sportpályák is mutatják. Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!