Hirdetés

A vallásszabadságot ünnepelték

Idén is Erdély számos részéről érkeztek Tordára január 13-án, hogy közösen ünnepeljék meg a vallásszabadság 455 éve kihirdetett törvényét. Az 1568-as tordai országgyűlésen ugyanis – Európában elsőként – kihirdették, hogy mindenki azt a vallást gyakorolhatja, amely a felfogásával megegyezik, hiszen a hit Isten ajándéka.

Hadnagy Éva
Becsült olvasási idő: 2 perc
A vallásszabadságot ünnepelték
A vallásszabadság ünnepe Fotó: Ilkei Árád/ Magyar Unitárius Egyház Facebook oldala

A vallásszabadság ünnepén az emlékezés délben kezdődött a tordai unitárius templomban. Az ünnepségen a szószéki szolgálatot Lőrinczi Lajos, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója, csehétfalvi lelkész végezte. Beszédében kiemelte, sajnálatos, hogy az emberiség még mindig nem tud felemelkedni a 455 évvel ezelőtti szellemi magaslatra, ezért „minden évben meg kell újítanunk fogadalmunkat, miszerint megteszünk mindent annak érdekében, hogy Istennek azt adjuk, ami az övé, és segítjük egymásban újjászületni az istenképű embert”.

A vallásszabadság törvényének felolvasása és a székelykeresztúri Lelkes zenekar előadása után köszöntőbeszédek hangzottak el. Józsa István Lajos házigazda lelkész szerint a vallásszabadság napja arra kell emlékeztessen, hogy felekezeti hovatartozásunktól függetlenül egymás testvérei vagyunk, ezért a hit soha nem távolíthat vagy választhat el egymástól, hanem össze kell fogjon bennünket. Az istentisztelet után az ünneplők a vallásszabadság emlékművénél helyezték el az emlékezés koszorúit.

Az ünnepség 18 órától Kolozsváron folytatódott. A belvárosi unitárius templomban Buzogány-Csoma István szentivánlaborfalvi unitárius lelkész végzett szószéki szolgálatot, de Kovács István püspök is megosztotta a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait.

Higgyük ma is, hogy a hit hegyeket mozdít el. Nincs lehetetlen a hit számára, Istennel összhangban, ha nem egymás ellen fordulunk, hanem egymással útitársként, Isten felé tartunk. Éljük meg közösen a testvérfelekezetekkel a hitben való újjászületést ebben az évben – fogalmazott Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke.

A kolozsvári ünnepségen jelen volt Soltész Miklós, Magyarország Kormányának egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is. Elmondta, hogy a vallásszabadság 455 éves törvényét le kell fordítanunk a magunk számára, hogy megérthessük üzenetét: hitünk mindent túlél.

Az ünnepség az istentiszteletet követően Dávid Ferenc szobrának megkoszorúzásával zárult.

Székelyudvarhelyi küldöttség

Udvarhelyszék több településéről is érkeztek ünneplők Tordára és Kolozsvárra a vallásszabadság napján. Többek között a Székelyudvarhelyi Belvárosi Unitárius Egyházközség képviselői is részt vettek részt a megemlékezésen, amelyre az egyházközség két kisbuszával utaztak fel. Simó Sándor unitárius lelkész elmondta, a tordai ünnepség egyfajta zarándoklat, illetve csapatépítőként is felfogható volt az egyházközség tagjai számára. Mint mondta, bár minden évben nem szoktak részt venni a tordai megemlékezésen, az elmúlt két év megszorításai után nagyon jó volt újra Tordán ünnepelni. A lelkész ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az egyházközségben rendszerint a január 13-ához legközelebbi vasárnap emlékeznek meg a vallásszabadság kihirdetésének ünnepéről, amely mint mondta, egyben az unitárius egyház születésének napja is.

Kövessen a Facebookon!