Hirdetés

Területenkénti kompenzáció

Az APIA január 29-től március 8-ig várja a növénytermesztők közvetlen támogatására vonatkozó kérelmeket az Ukrajnával szembeni orosz agresszió hatására létrehozott rendszer alapján. A támogatást helyi/megyei központokban lehet benyújtani, ahol már korábban kifizetési kérelmet nyújtottak be. A maximális támogatási összeg 280 000 euró, ami területenkénti kompenzációs kifizetés formájában, különböző növények termesztésére fordítható.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Becsült olvasási idő: 2 perc
Területenkénti kompenzáció
Fotó: SZGE

AMezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) tájékoztatta a potenciális kedvezményezetteket, hogy január 29-től 2024. március 8-ig bezárólag nyújthatnak be kérelmeket a növénytermesztési ágazatban tevékenykedő mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen tá­mogatásokra, az Ukrajnával szembeni orosz agressziót követően a mezőgazdasági növényi termékek elsődleges termesztésével foglalkozó termelők támogatására irányuló állami támogatási rendszer létrehozásáról szóló 2024/5. számú kormányrendelet értelmében.


Hirdetés


A támogatási kérelmek az APIA helyi/megyei központjaihoz nyújthatók be, ahhoz, amelynél a 2023-as évre vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtották.
A közvetlen támogatás területenkénti kompenzációs kifizetés, amely 4,9334 lej/euró árfolyamon számolva 100 euró/hektárnak felel meg lejben kifejezve. A ked­vezményezett vállalkozásonként odaítélt közvetlen tá­mogatás maximális összege nem haladhatja meg a 280 000 eurónak megfelelő lejben kifejezett összeget.
A támogatás a 2023-as támogatási évre vonatkozó ad­minisztratív és helyszíni ellenőrzéseket követően meg­határozott területekre, minimum 1 hektárra kérhető. A tá­mogatott kultúrák közé tartozik az őszi közönséges búza, az őszi kemény búza, az őszi tritikálé, az őszi rozs, az őszi árpa, a kétsoros árpa(sör), az őszi zab, valamint az őszi repce.
A teljes pénzügyi forrás 1 200 000 ezer lej, ami 243 239,956 ezer eurónak felel meg, amelyet az állami költségvetésből, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 2024-es költségvetésén keresztül biztosítanak. Az állami támo­gatást 2024. június 30-ig folyósítják.

Kedvezményezettek: 
✳természetes személyek (PF)
✳engedélyezett természetes személyek (PFA)
✳egyéni vállalkozók (II)
✳családi vállalkozások (IF)
✳jogi személyiségű mezőgazdasági termelők, stá­tu­szuktól függetlenül
✳mezőgazdasági társulások 
✳termelői csoportok és szervezetek
✳mezőgazdasági szövetkezetek
✳fajtakísérleti és fajtakutató szervek/szervezetek és egyetemek
✳mezőgazdasági kutatási és fejlesztési intézetek és állomások

Az APIA előre kinyomtatott kérvényeket bocsát a ké­relmezők rendelkezésére, amelyekben a 2023-as évre vonatkozóan minden egyes növénykultúrára vo­nat­kozóan adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket kö­­­­vetően meghatározott területek szerepelnek; az összterületeket hektárban, egész számokban, alábontás nélkül fejezik ki.
A közvetlen támogatáshoz a kérelmezőknek az APIA által biztosított, előre kinyomtatott kérvényt kell benyújtaniuk a banki kivonat másolatával együtt – aktív bankszámla csak akkor szükséges, ha az megváltozott a 2023. évi kifizetési kérelemben szereplőhöz képest.
A kérelmezőknek biztosítaniuk kell, hogy az APIA-val közölt bankszámla 2024. június 30-ig aktív legyen.

Gál Attila állatorvos, falugazdász,
Székely Gazdaszervezetek EgyesületeHirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!