Hirdetés

Természetbarát hulladékgazdálkodás Tusnádfürdőn

Sikeresen zárult a Környezetbarát Állampolgárok című pályázat Tusnádfürdőn, amely 2021. november 1. és 2022. október 31. között zajlott. A projektet a Vox Iuventutis Egyesület, az ACCENT GeoÖkológiai Szervezettel és a tusnádfürdői polgármesteri hivatallal partnerségben valósította meg, az Active Citizens Fund Románia támogatásával, a programot Izland, Liechtenstein és Norvégia finanszírozza az EGT Alapok 2014–2021 által.

HN-információ
Természetbarát hulladékgazdálkodás Tusnádfürdőn
Fotó: Vox Iuventutis Egyesület

A projekt célkitűzése az volt, hogy városi szinten a közösség tudatosabbá váljon a környezeti kérdések és a klímaváltozás témakörében, illetve hogy gyakorlati lépéseket tegyenek a hulladékgazdálkodás témában. 
A projekt három fő témára épült: az elhasznált étolaj gyűjtése, a zöld biohulladék komposztálása és a szelektív hulladékgyűjtés. 

Az elmúlt egy évben több mint 600 liter elhasznált étolajat gyűjtöttek össze. A begyűjtött olajmennyiség növekedő tendenciát mutat, és az egyesületet képviselők biztosak abban, hogy jó irányban halad a kezdeményezés. Ugyanakkor kidolgoztak és elfogadtak egy városi stratégiát, illetve kiosztottak ezer kiadványt az elhasznált étolajgyűjtés folyamatáról a város területén zajló eseményeken és a projekt foglalkozásain.

A város közterületeiről összegyűjtött zöld hulladék egy részét ládákban komposztálják, célszerűen erre kialakított helyen. Továbbá tesztelés céljából a parkban fa komposztládákat helyeztek ki, amelyben az őszi zöldhulladékot tárolják. A komposztálással kapcsolatosan is kidolgoztak egy stratégiát, amely még fejlesztést igényel annak érdekében, hogy a begyűjtést kiterjeszthessék az egész lakosságra. A témában ismertető kiadványokat osztottak a helyi rendezvényeken és a projekt foglalkozásain is. 

Vox Iuventutis Egyesület

A szelektív hulladékgyűjtésre hívták fel a figyelmet a városban zajló rendezvényeken, többek között a XII. Tusnádfürdő Kupán, a Tusnad Gastro Blues Festen, a Tusnad Marathonon és a Tusnad Kids Festen is részt vettek a zöld sátorral, a helyszínen kialakították a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, illetve biztosították a biológiailag lebomló fogyóeszközöket. 

Hasonlóképp jelen voltak más rendezvényeken is, és felajánlottak fogyóeszközöket, mint a Gyermeknéptánc fesztivál, Tusnad Eco Bear Fest, iskolai rendezvények, Olt-takarítás, illetve a nemzetközi siklóernyőverseny. Az eseményeken több mint háromezer személyt tájékoztattak a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. Ebben a témában is sikerült egy, a vezetőség által elfogadott városi szinten működtethető stratégiát kidolgozni. 

A projekt ideje alatt folyamatosan zajlottak a fent említett témákban a különböző események, nyílt napok, szemináriumok, workshopok, bemutatók, amelyek célja, hogy rálátást nyerjenek a résztvevők e témák fontosságára, a folyamatokra, ahogy hatással vagyunk környezetünkre, és lehetőséget teremtsenek a gyakorlati módszerek elsajátítására is. A fent említett programok mentén sikerült 250 emberhez eljuttatni környezetismereti és környezetvédelmi információkat, elméleti és gyakorlati síkon egyaránt.

A felnövekvő generációkra is gondoltak, így jelentős időt fordítottak a gyerekekkel zajló foglalkozásokra. Fontosnak tartották, hogy a gyerekek is megértsék, hogy bár sokszor nem szándékosan, mégis figyelmen kívül hagyjuk a környezetünket. Gyermekfoglalkozásokat tartottak a helyi eseményeken, fesztiválokon, az iskolában és az óvodában is, amelyek minden bizonnyal értékes hozadékkal bírtak, elindítottak gondolatokat, tudatos szokásokat, és megfogalmazódott az igény ezek folytatására. Az egyesület a gyermekfoglalkozásokon az ismeret, élmény és tapasztalat mellett még jelentős összegű könyvcsomagot is ajándékozott a részvételért. Az eredményeket összesítve kiderült, több mint négyszáz gyerek vett részt a környezetismereti és környezetvédelmi foglalkozásokon, ahol a komposztálás, az elhasznált olaj gyűjtése, illetve szelektív hulladékgyűjtés témáját is feldolgozták interaktív és játékos formában. 

A projekt olajgyűjtéssel és komposztálással kapcsolatos kezdeményezéseinek a folytatását átvette az önkormányzat. Az elhasznált étolajat a közeljövőben a város területére kihelyezett, erre a célra alkalmas konténerekben fogják gyűjteni. A hivatal továbbá beszerzett egy ipari aprítógépet is, amellyel hatékonyabban folytatható a komposztálás folyamata is. A gyermekekkel való foglalkozás folytonosságát a Vox Iuventutis egyesület fogja biztosítani.Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!