Támogatják az épített örökség megőrzését

A műemlékek védelmét és népszerűsítését prioritásként kezeli Hargita Megye Tanácsa FOTÓ: HMT-SAJTÓSZOLGÁLAT

Hargita megyében nemcsak a turizmus és az infrastruktúra fejlődött sokat az elmúlt időszakban, hanem a kulturális örökség megőrzésében is történtek előrelépések. Számos olyan pályázati lehetőséggel élhetnek az egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy magánszemélyek, amellyel reastaurálásra szerezhetnek támogatást.

Hargita Megye Tanácsa számottevő régészeti kutatást támogat a régióban. 2007-től kezdték népszerűsíteni a régészeti kutatásokat, így 2009-től több helyi önkormányzat és régészeti lelőhelyek tulajdonosai csatlakoztak a programhoz. Idén több egyházi intézménnyel írtak alá szerződést régészeti kutatásokra Csík, Udvarhely és Gyergyó térségében – összesen tíz római katolikus, hat református és egy unitárius templom vezetőjével, 120 ezer lej értékben. Kiemelkedő régészeti kutatások az udvarhelyi Székelytámadt-vár és az énlaki római tábor, valamint az alcsíki csíkkozmási templomban zajló feltárások.
„Felelősek vagyunk a műemlékek védelméért, hiszen ezek a műemlékek őrzik kulturális és vallásos értékeinket, amelyeket meg kell őriznünk és át kell adnunk fiataljainknak, az utánunk következő generációknak. Már sok éve munkálkodunk ezen, számos együttműködés született a környező múzeumokkal és önkormányzatokkal, amelyekre büszkék lehetünk, hiszen ezekkel az együttműködésekkel érhetjük el céljainkat” – mondta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
Megyénkben 742 épület szerepel a hivatalos műemléklistán, azaz emlékjellegük miatt hivatalosan védetté nyilvánították ezeket. A műemlékek népszerűsítését szintén prioritásként kezeli Hargita Megye Tanácsa, ennek érdekében olyan honlapokat (epitettorokseg.ro, szekelyfold-360.ro) hoztak létre, amelyeken nemcsak online adatbázisokat találunk a műemlékekről, hanem virtuálisan be is barangolhatjuk ezeket. Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezésekre van szükség, hiszen ez is mutatja, hogy még egy rohamosan fejlődő világban is megőrizhetjük értékeinket.

HN-információ

: an accessible web community