Hirdetés

Pályázat gyümölcstermesztők számára

HN-információ
Várhatóan hamarosan kiírják a 4.1a alintézkedést, amely hozzájárul a gyümölcsgazdaságok versenyképességének növeléséhez, a termékek minőségének javításához. A pályázati kiírás célja a termékek hozzáadott értékének növelése, a gyümölcsök üzemi szintű feldolgozásának és az előállított termékek direkt marketingjének támogatása. Lejárt a 4.1a intézkedésnél az előzetes eligazító füzet közvitájának határideje, ami azt jelenti, hogy hamarosan kiírják a gyümölcsgazdasági beruházásokat támogató intézkedés pályázhatóságát. A konzultatív útmutató, vagyis a pályázati kiírás nem végleges változata január végén jelent meg a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) honlapján. A dokumentum szerint a pályázók a program három alösszetevőjére pályázhatnak majd. Ültetvények, faiskolák létesítésére, bővítésére vagy korszerűsítésére, beleértve a termékelőkészítést és marketinget mint másodlagos komponenst. Gazdaságok korszerűsítésére, ami a tárolást, előkészítést és feldolgozást illeti. Pontosabban lehetséges tároló-, kondicionáló- és feldolgozóegységek létrehozása és korszerűsítése, valamint beruházások a csomagolás és értékesítés területén, például mezőgazdasági boltok vagy élelmiszer-karavánok, amelyeken keresztül csak a saját mezőgazdasági termékeiket forgalmazzák. Beruházások valósíthatók meg megújuló forrásokból származó energia előállítására és felhasználására (a biomassza kivételével) mint egy beruházási projekt másodlagos eleme, azzal a feltétellel, hogy a megszerzett energiát saját gazdaságában hasznosítják. Ide sorolhatók a másodlagos beruházások olyan létesítményekbe, amelyekben a biomassza felhasználásával villamos energiát és/vagy hőt állítanak elő, azzal a feltétellel, hogy a megszerzett energiát a saját gazdaságban hasznosítják. Továbbá a projekt által javasolt beruházáshoz kapcsolódó bekötőutak létesítése és/vagy korszerűsítése is lehetséges, beleértve a közműveket és csatlakozásokat, valamint szoftver beszerzése vagy fejlesztése, szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek beszerzése. A harmadik alösszetevő a gyümölcsök leszedésére, összegyűjtésére használható gépek, illetve berendezések vásárlását támogatja. A 4.1a alintézkedés kedvezményezettjei olyan jogi személyiségű gazdaságok, termelői csoportok, szövetkezetek, közbirtokosságok, amelyek megfelelnek az életképes gazdasági méreteknek, a gazdaság dimenziója minimum 4000 euró SO kell legyen. Kivételt képeznek azok a pályázók, akik a pályázat benyújtásakor csak olyan előkészítés alatt álló földterülettel rendelkeznek, amelyen a projekt keretében gyümölcsültetvényt kívánnak létesíteni, ebben az esetben a gazdasági méret kiszámításának megalapozása az APIA-nál meghatározott terület nagysága és a projekt műszaki-gazdasági dokumentációja támasztja alá. Minden pályázatban az SO-értékek számítanak. Minden egyes hektár kultúrának, állatfajtának, illetve állatkategóriának van egy bizonyos SO-értéke, a farm teljes SO-értékének kiszámításakor a különböző, termesztett kultúrák SO-értékét, illetve a vegyes farmoknál az állatok SO-értékét összeadják, és így fejezik ki a gazdaságok nagyságát. Ezeket az értékeket alapul véve a gazda könnyen kiszámíthatja gazdasága SO-értékét az AFIR weboldalán található SO-számolóval, és megbizonyosodhat arról, hogy teljesíti-e a minimális feltételt. A megpályázható összeg a befektetések típusától és a gazdaság dimenziójától függően elérheti akár az 1 500 000 eurót is. A támogatás intenzitása 50 százalék kis- és közepes vállalkozások esetén, 70 százalék társulási formák esetén. A támogatás intenzitása viszont növelhető 20 százalékkal mindkét esetben, például ha a pályázó legfeljebb negyvenéves, ha a pályázó ökológiai gazdálkodó, vagy ha természeti és egyéb sajátos korlátokkal rendelkező területen van a gazdasága. A társulási formák esetében a vissza nem térítendő támogatás intenzitása elérheti a 90 százalékot is. Pontozás szempontjából kedvezően pontozzák azokat a gazdákat, akik tagjai termelői csoportnak, szövetkezetnek. Ahogy azt már a többi pályázati kiírásban is láthattuk, előnyt jelent a szakirányú végzettség is. Fontos megjegyezni, hogy a pályázat kiírásának pontos időpontja még nem nyilvános, viszont az érdeklődők számára addig is ajánlott érdemben felkészülni erre a lehetőségre.

HN-információHirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!