Hirdetés

Örökségvédelem és turistacsalogató

Hagyományos székely porták újulnak meg Etéd községben. Összesen nyolc épületet mentenek meg a jövő nemzedékek számára, ugyanakkor a térség fellendülését is várják a projekttől.

Hadnagy Éva
Becsült olvasási idő: 4 perc
Örökségvédelem és turistacsalogató
Felújításra váró porták. Turistacsalogatók Fotó: Máthé Árpád

Az épített örökség megtartását, tovább­ö­rö­kí­té­sét hi­va­tott támogatni az Országos Helyreállítási Terv, Ha­gyományos Falvak Útja elnevezésű projektje, melyre Etéd község is sikeresen pályázott. 
A dokumentációt idén tavasszal nyújtották be, tudtuk meg Szilveszter Attila polgármestertől. Elmondta, számtalan kritériumnak kellett eleget tegyenek, mind az önkormányzat, mind pedig a tulajdonosok, hogy egyáltalán részt vehessenek a pályázaton, hiszen a nyolc felújításra kerülő portából hét magántulajdonban van. Kivételt csupán az énlaki iskola épülete képez, amely hajdanán tanítói lakásként is szolgált, így kerülhetett bele a programba. 
– A feltételek között szerepelt, hogy a felújításra kerülő porták, hiszen nemcsak az épületekről beszélünk, 80 évnél régebben kellett épüljenek, az énlaki iskola lépcsőjén pedig az 1829-es dátum szerepel, így külön öröm számunkra, hogy a közel 200 éves épület is megújulhat – mondta Szilveszter Attila, Etéd község polgármestere. 
A pályázatba bekerülő portákat egy külön erre a célra létrehozott szakmai bizottság választotta ki, amelynek többek között a Hargita Megyei Építkezési Felügyelőség, a műemlékvédelem és egyik múzeum képviselője is tagja volt. Fontos kritérium volt továbbá, hogy tisztázott tulajdonjoggal rendelkezzenek a kiválasztott ingatlanok, ennek nagyon sok épület nem felelt meg. Tizennégy javaslat közül végül nyolcat választottak ki, amelyek bekerültek a projektbe. 
– Célunk az volt, hogy ne csak egy településről, hanem több faluból válasszuk ki ezeket az objektumokat, hiszen ha már Hagyományos Falvak Útjáról beszélünk, akkor építsünk ki olyan turisztikai útvonalat, amely a község mind az öt települését érinti – mondta a polgármester. A végső döntés szerint az énlaki iskola mellett egy énlaki magánporta, Etédről három ingatlan, Kőrispatakról, Küsmödről és Siklódról szintén egy-egy porta került a listára.
A finanszírozási szerződést már aláírták, jövő év márciusáig kell kivitelezőt találjon az önkormányzat a felújítások elvégzésére, amelyet 2026 júniusáig kell befejezni. A nyolc porta mindegyikére közel 60 ezer eurót költhetnek a munkálatok során. A felújításra kerülő porták tulajdonosai együttműködési szerződéseket kötöttek az önkormányzattal, amelyben vállalták, hogy a felújítást követő öt évben a látogatók rendelkezésre állnak portáikkal, tíz évig pedig nem eszközölnek semmilyen strukturális változtatásokat az ingatlanokban. Szilveszter Attila elmondta, az épített örökség megmentése mellett Etéd község turisztikai potenciáljának növelését és a térség fellendülését is várják projekttől. 
 Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!