Hirdetés

Megerősödtek hitükben, feltöltődtek a folytatáshoz

Szejkefürdőn találkoztak az unitáriusok szombaton, szeptember 2-án, hogy a közösség ereje által megerősödjenek hitükben és hálát adjanak a találkozásért. Az unitárius világtalálkozót immár huszonnegyedik alkalommal rendezték meg.

Hadnagy Éva
Becsült olvasási idő: 3 perc
Megerősödtek hitükben, feltöltődtek a folytatáshoz
Találkozás, lelki feltöltődés Fotó: Hadnagy Éva

Több mint ezren gyűltek össze szombat délelőtt Szejkefürdőn, hogy együtt ünnepeljenek. Az esemény a hagyományőrző lovasok felvonulásával és az ünnepélyes zászóátadással kezdődött, amelyet Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke vett át. Ünnepi gondolataiban kiemelte, az, hogy újra együtt lehetnek Szejkefürdőn, megerősíti abban, hogy van értelme a munkának, a közös imádságnak.

– Az, hogy ismét együtt, közösen elzarándokoltunk, együtt lehetünk térben és időben, azt bizonyítja, hogy erősek vagyunk, ünnepelni, bizakodni tudunk, és hisszük, hogy van értelme emberi életünknek. Vigyétek ezt a feltöltődést Erdély minden zugába 

– fogalmazott az unitárius egyház vezetője.

Hadnagy Éva

Az ünnepi istentiszteletet ezúttal Buzogány Csoma István és Buzogány Csoma Csilla, a szentivánlaborfalvi–kézdivásárhelyi lelkészházaspár végezte. Ünnepi gondolataik a hiterősítés köré fonódtak, mivel a rendezvény idei központi témája is ez volt. A találkozó mottója: ,,Bizony mondom nektek: ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: menj innen oda, akkor odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen” (MT 17,20b).

– Van-e egy mustármagnyi, Istennel összekapcsolódó hit a szívedben? – tette fel a kérdést a jelenlévőknek Buzogány Csoma István prédikációja során, majd arra biztatta a jelenlévőket, hogy sose engedjék el a Jóisten kezét, a vele való találkozás áldását és azt a látásmódot, ami kinyitja a szíveket.

Hadnagy Éva

Az istentisztelet során közreműködött a homoródalmási Almamag énekkar Sorbán Enikő vezetésével, valamint a székelyderzsi János Zsigmond Általános Iskola népi zenekara is, Kolozsvári József irányításával. Az eseményen  a Vallásszabadság Nemzetközi Egyesületének (IARF) küldöttsége is jelen volt,  Robert Ince IARF-elnök, valamint a japán Kathy Matsui IARF-vezető is köszöntötte az unitárius találkozó résztvevőit.

Az úrvacsorára előkészítő beszédet a Székelyudvarhelyi Egyházkör esperese, Solymosi Alpár tartotta. Mint mondta, a szejkefürdői találkozó egyfajta lelki újesztendőt jelent az unitáriusoknak, nem egy összegzési pillanatot, hanem egy olyan alkalmat, amikor erőt meríthetünk az előttünk álló úthoz, ahogyan tesszük ezt minden úrvacsoravétel által. Beszéde során ugyanakkor megemlékezett a nyáron tragikus körülmények között elhunyt lelkésztársukról is, majd bemutatta a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör gyülekezeteit sorra, hiszen idén ők voltak a rendezvény társszervezői és biztosították az úrvacsorai jegyeket. A Jézus testét szimbolizáló kenyeret Székelyderzsben sütötték, az úrvacsorai bort pedig az abásfalvi és homoródkeményfalvi gyülekezet ajánlotta fel, elhunyt lelkészük emlékére. A prédikációt követően úrvacsoraosztásra került sor. Öt felállított sátorban három-három lelkész közreműködésével részesülhettek a hívek Jézus szent vacsorájában. Idén ismét kelyhekből vehették magukhoz a Krisztus vérét szimbolizáló bort.

Hadnagy Éva

Az huszonnegyedik szejkefürdői unitárius találkozó Orbán Balázs sírjának megkoszorúzásával ért véget.
A rendezvényt Hargita Megye Tanácsa támogatta.Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!