Hirdetés

Egyszerűsített pályázati lehetőség

Ismét pályázatot írt ki Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesülete a Hargita megyében működő gazdaegyesületek, szakmai érdekképviseletek számára. A gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, valamint a juh- és szarvasmarha-tenyésztő egyesületek eszközbeszerzésre és rendezvényszervezésre igényelhetik a támogatást.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Becsült olvasási idő: 6 perc
Egyszerűsített pályázati lehetőség
Fotó: Domján Levente

Hargita Megye Tanácsának Vidék­fejlesztési Egyesülete meghirdette azokat a pályázatait, amelyekre a Har­­­­gita megyei gazdaegyesületek és szakmai érdekképviseletek nyújt­hat­ják be dossziéikat. Három pályázati kiírás­­sal összesen 120 ezer lejnyi vissza nem térítendő támogatást kí­nál­nak az állattenyésztő, zöldség- és gyümölcstermesztő, illetve mező­gaz­dasági szakmai egyesületeknek. A Har­­­gita megyei állattenyésztő – juh-, kecske-, szarvasmarha- stb. – egye­sü­­le­tek 80 ezer lejre, a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó egyesületek 20 ezer lejre, a szakmai egyesületek pedig szintén 20 ezer lejre pályázhatnak.

– Célunk a Hargita megyei gaz­daságok megerősítése, támogatása. Bátorítjuk a gazdákat, hogy szövet­kezetekbe, egyesületekbe tömö­rül­jenek. Lát­hat­­­­­tuk a Tatros Mezőgazda­sági Szö­vetkezet, illetve a Szépvízi Csengő Tejfeldolgozó sikerét, több mint három­­száz gazdának biztosítanak meg­­­­élhetési forrást. Ugyanígy kell működniük a kisvágóhidaknak, zöld­ségfeldolgozóknak. Partnerei kívá­nunk lenni minden helyi termelőnek és állattenyésztőnek. Az eddigi ered­mények magukért beszélnek, a me­gyében az elmúlt két évben megduplázódott a bió minősítést igény­­lők száma, 360-ról 700-ra nőtt. Az idei pályázati kiírásokkal támogatni akarjuk fiatal gazdáinkat is, lehetőséget nyújtva számukra az itthon maradásra, munkájuk nagymértékben segíti a me­gye gazdasági fellendülését és a mun­kahelyek teremtését

– mondta el Bor­boly Csaba, Hargita Megye Taná­csának elnöke. 
Beruházásokra, eszköz­beszer­zé­sek­­­re, szakmai utakra és rendezvény­költsé­gekre lehet pályázni a költségek maxi­mum 49 százalékát lefedő vissza nem térítendő támogatásra. A Hargita megyei állattenyésztő- (juh-, kecske-, szarvasmarha- stb.) egyesületek például tejbegyűjtő központok felszerelésére, hűtőtankok, tejminőség-ellenőrző ké­­­szü­­­­­­­­­lékek, az adminisztrációt segí­tő számítógépek, nyomtatók, tej­kvó­taprogramok vásárlására igényel­hetik a vidékfejlesztési egyesület támogatását, de számíthatnak a 49 százalékos vissza nem térítendő anyagi segítségre azok is, akik szállítóeszközök, lege­lőtisztító gépek, állatmérlegek, keze­lőkalodák, borjaztatók, juhnyíró gé­­­pek vagy akár fajtiszta állatok be­szerzésére pályáznak. A zöldség- és gyümölcstermelők vagy -feldolgozók esetében lehet pályázni konyhák fel­szerelésére, kukták, gyümölcs­prések, magozógépek, inox kagylók, inox asztalok vásár­lására, címkék, befőttesüvegek, csoma­golóanyagok beszerzésére, de tá­mogatott a zöldségtermesztéshez szük­­séges öntözőberendezések, eszkö­zök vásárlása is.

─ Minden évben meghirdetjük ezt a pályázati programot. Fontosnak tartjuk ezeket a pályázási lehetőségeket, és maga az adminisztrációs rész sokkal egyszerűbb, mint sok más rendszer, így könnyebben tudjuk segíteni a helyi gazdálkodók, termelők mindennapi mun­káját

─ mondta el lapunknak László Csongor, Hargita Megye Taná­csa Vidékfejlesztési Egyesületének igaz­gatója. 
További információ, a pályázási űrlap és a pályázási útmutató igényelhető e-mail­­ben a karikascsilla@hargitamegye.ro ­címen, valamint letölthető a www.hargitamegye.ro honlapról is. A pályázat leadási határideje 2023. szeptember 29., 12 óra. A pályázat egy példányban, lezárt borítékban, Hargita Megye Tanácsa 244B irodájában (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám) nyújtható be. A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bírálják el.
 

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!