Hirdetés

Gyógyítva sérülhetnek

Jelentős forrásmegvonástól tartanak országszerte a családorvosok és a magánszak­ren­de­lők vezetői. A szak­szer­ve­ze­tek vál­lal­ha­tat­lan­nak tartják a hely­zetet, sokan tiltakozásul nem ter­vez­nek szerződést kötni a biztosítási pénztárral. A hely­ze­tet várhatóan csütörtökön vi­tatják meg a szak­szer­ve­ze­tek vezetői és a kormány képviselői.

Bíró István
Becsült olvasási idő: 3 perc
Gyógyítva sérülhetnek
Ki fog gyógyítani? Veszélyben az alapellátás Fotó: László F. Csaba

Országszerte egyelőre csak szóban tiltakoznak a családorvosok szervezetei az egészségbizto­sí­tási pénztár február elsejétől kilátásba helyezett forrásmegvonása ellen. Sajtóértesülések szerint országos tiltakozási akciót is kilátásba helyeznek, ha a kormány nem mond le a költségvetés-csökkentésről. Az ügyben megkerestük dr. Soós Szabó Klárát, a Hargita Megyei Háziorvosok Szövetségének elnökét, aki azt mondta: a biztosítópénztár honlapján közzétett tervezetet vállalhatatlan, ezért, ha nem történik változás, nem kötnek szerződést a biztosítóval. 


Hirdetés


– Ugyanez a helyzet a járóbeteg-rendelők esetében is. Azt jelezték vissza, elfogadhatatlannak tartják a helyzetet, és februártól nem írnak alá szerződést, ha a tervezet ebben a formában marad, ugyanis a finanszírozáskiesés körülbelül 40 százalékos, 25 százalékkal csökkentették a pontértéket, bizonyos szolgáltatásokat nem fizetnek.
Amikor meghúzzuk a vonalat, láthatjuk, a bevételi oldalon 40 százalékos a kiesés. Mindehhez hozzájárul az is, hogy megdrágították a különböző adókat és illetékeket – részletezte dr. Soós Szabó Klára, rámutatva arra is, hogy az állam nem csökkentette, annál is inkább növelte az országos Egészségügyi Biztosítópénztár költségvetését. 
– Miért ez a negatív diszkriminálása az alaphálózatnak és a járóbeteg-rendelőknek? Vagy az a szándékuk, hogy fel­szá­mol­ják? Mert, ha ilyen formában marad a tervezet, ez az alaphálózatnak és a járóbeteg-hálózatnak a felszámolását eredményezi. Igen ám, de mit tesznek a helyébe? Mert nem hiszem, hogy a kórházak le tudják fedni a lakosság egészségügyi ellátáshoz való igényét – mondta a háziorvosok szövetségének elnöke.
Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egész­ség­biz­to­sí­tá­si Pénztár igazgatója lapunk meg­ke­re­sésére részletezte, az or­szágos költségvetés része az egész­ség­biz­to­sí­tá­si rendszer költségvetése is, amelyet a tavaly év végén elfogadott a kor­mány. Mint mondta, ennek alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetősége is elvégezte számításait, amelyet közvitára bocsátottak, az alkalmazás formáját az egészségügyi miniszter és az egészségbiztosítási pénztár országos elnöke rendelettel hagyja jóvá. 

László F. Csaba
– A tervezet kapcsán ezen a héten találkozókat szerveznek nemcsak a családorvosokat, szak­or­vo­sokat, hanem minden szakot képviselő érdekképviseleti szervezetekkel, kollégiumokkal és az asszisztensek képviselőivel annak érdekében, hogy a közvitára bocsátott módosításokat megtárgyalják, és mindenki ki tudja fejezni a véleményét – mutatott rá az igazgató. Megjegyezte: Hargita megyében tegnapig egyetlen családorvos sem jelezte, hogy nem tervez szerződést kötni a biztosítási pénztárral. Hozzátette: abban bízik, az ügyben olyan megoldás születik, amely biztosítja a szolgáltatások folyamatosságát, és a családorvosok sem kerülnek esetleges hátrányba. 
Jelenleg 126 családorvosi rendelőnek van szerződése (131 orvost jelent) a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral, míg ezelőtt négy évvel 150 feletti volt a szerződések száma. A családorvosok fele 60 éves vagy annál idősebb. Duda Tihamér szerint az utánpótlás messze nem tudja lefedni a szükségletet.Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!