Hirdetés

Erdélystat: Székelyföldön a legmagasabb a munkanélküliségi ráta

HN-információ
Az alkalmazásban állók száma Erdélyben 2021 márciusában 1994 ezer főt tett ki, amely az előző év azonos időszakához képest 0,2 százalékos, 3,3 ezer főnyi csökkenést jelent. A csökkenés elsősorban a szolgáltatási szektort érintette. Erdélyben 2021 márciusában az egy főre eső nettó átlagkereset 3265 lej volt, amely az előző év márciusához képest 8,7 százalékos (262 lejes) növekedést jelent. A nagyobb arányban magyarlakta régiók között nőttek a kereseti különbségek: Székelyföldön 2672 lej volt a nettó átlagkereset, ami 6,1 százalékos bővülést jelent. Ezzel szemben a Partiumban 2831 lej (8,9 százalékos növekedés), Közép-Erdélyben pedig már 3941 lej (10,4 százalékos növekedés) volt márciusban a nettó átlagkereset (és az éves növekedés). A regisztrált munkanélküliek száma 2021 márciusában 84,3 ezer fő volt Erdélyben, egy év alatt 18,5 ezer fővel (28,1 százalékkal) nőtt az álláskeresők száma. Alkalmazottak száma Az alkalmazásban állók száma Romániában 2021 márciusában 4951 ezer főt tett ki, amely az előző év azonos időszakához képest 0,5 százalékos, 24,9 ezer fős csökkenést jelent. A megyei statisztikai hivatalok által publikált adatokat összesítve megállapíthatjuk, hogy Erdélyben ennél valamivel kisebb mértékű, 0,2 százalékos egy év alatti csökkenést követően 1994,1 ezer főt tett ki az alkalmazásban állók száma márciusban. Az idei év január–márciusa között az alkalmazotti létszám enyhe emelkedése figyelhető meg, márciusban az előző hónaphoz viszonyítva 7 ezerrel többen dolgoztak alkalmazottként. Erdélyben az alkalmazottak 56,9 százalék-a a szolgáltatási ágazatokban, 40,7 százalék-a az iparban és építőiparban, 2,4 százalék-a a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban volt foglalkoztatva a márciusi adatok szerint. A szolgáltatási szektorban alkalmazottak létszáma a tavalyi év márciusához viszonyítva mintegy 2,2 ezer fővel (-0,2 százalék), az ipari, építőipari foglalkoztatottság pedig 1,1 ezer fővel (-0,1 százalék) volt kevesebb. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás foglalkoztatottsága egy év alatt néhány fővel nőtt. A jelentős arányban magyarlakta régiók közül Székelyföldön, Partiumban, valamint Közép-Erdélyben az erdélyi átlagnak megfelelő mértékben, 0,2 százalékkal apadt az alkalmazottak száma. Nettó keresetek Romániában 2021 márciusában az országos egy főre jutó nettó átlagkereset 3547 lej volt, amely a 2020 azonos hónapjához képest 7,7 százalékos növekedést mutat, az ugyanebben az időszakban megfigyelt 3,1 százalékos pénzromlás mellett. Az országos átlaghoz képest valamelyest elmaradt a 3265 lej értékű erdélyi nettó átlagkereset, amelynek bővülése azonban átlag feletti volt: 8,7 százalék. Az erdélyi átlagkeresetnek az országostól való elmaradását a bukaresti nettó átlagkereset (4748 lej) magyarázza, amely kiemelkedően magas Románia többi részéhez viszonyítva, így felfele téríti a romániai átlagot. Az adatok értelmezéséhez fontos figyelembe venni, hogy a koronavírus-járvány alatti időszakban nagyobb valószínűséggel olyanok veszítették el munkájukat (elsősorban szolgáltatásokban és iparban dolgozók), akik alacsonyabb bérrel rendelkeztek, így korábban lefelé húzták az átlagkeresetet. Tovább torzíthatja a kereseti adatokat, hogy pont a válság alatt bezárt, tevékenységüket felfüggesztett cégektől sok esetben nem érkeztek be a statisztikai adatok. Így a kereseti statisztika kedvezőbb képet mutathat a valóságnál. A keresetek növekedéséhez ugyanakkor hozzájárult a minimálbér és az ételjegyek összegének év eleji emelése is. 2021 márciusában az összes alkalmazott 3265 lejes nettó átlagkeresetétől valamivel alacsonyabb átlag jellemezte a mezőgazdaságot (2793 lej), az ipart és építőipart (3102 lej), míg a szolgáltatási ágazatban magasabb (3411 lej) volt a nettó átlagkereset. 2020 azonos hónapjához képest a nagyobb arányú keresetemelkedés a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat szektort jellemezte Erdélyben (14,1 százalék). A szolgáltatási és az ipari ágazatokban 8,5, illetve 8,8 százalékos volt a növekedés. Az elmúlt évben a nagyobb arányban magyarlakta erdélyi régiók között nőttek a kereseti különbségek: Székelyföldön 6,1 százalék, Partiumban 8,9 százalék, Közép-Erdélyben pedig 10,4 százalék volt a bővülés. 2021 márciusában Erdély régiói közül Közép-Erdélyt jellemezte a legmagasabb nettó átlagkereset, 3941 lej, a szolgáltatási szektor a 4698 lejt is elérte, ezt követi az ipari szektor (3478 lej) és a mezőgazdaság (3007 lej). Ehhez képest a Partiumban 2831 lejt vitt haza átlagosan egy személy. Székelyföldön 2672 lej volt a márciusi nettó átlagkereset, amely 593 lejjel maradt el az erdélyi átlagtól, annak 82 százalék-át tette ki. A lemaradás az ipar és építőipar alkalmazottai esetében jelentős (az erdélyi átlag 79 százalék-át teszi ki), a szolgáltatások esetében 84 százalék, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás ágazatban pedig szintén 79 százalék ugyanez az arány. Székelyföld helyzete annyiban javult, hogy 2021 márciusában, bár csak minimális mértékben, de a nettó átlagkeresetek meghaladták az észak-erdélyit, az utóbbi régióban ugyanis az éves növekedés mértéke csupán 4,7 százalék volt. Regisztrált munkanélküliek száma és munkanélküliségi ráta Romániában a regisztrált munkanélküliek száma 291 ezer főt tett ki 2021 márciusában, amely 16 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdélyben a regisztrált munkanélküliek száma 84,3 ezer fő volt, amely az előző év azonos időszakához képest 28,1 százalékkal emelkedett (abszolút értékben ez 18,5 ezer főt jelent), ami jóval az országos átlag feletti. Az idei évben a regisztrált munkanélküliek számának februárig tartó növekedését követően márciusban enyhe csökkenésbe fordult, ekkor az előző hónaphoz viszonyítva 537 fővel kevesebben voltak regisztrálva munkanélküliként. Az előző év márciusához viszonyítva Erdély minden régiójában nőtt a regisztrált munkanélküliek száma. Közép-Erdélyben 21,4 százalék, Székelyföldön 35,3 százalék, Partiumban 36,0 százalék volt a regisztrált munkanélküliek számának a növekedése a tavalyi év azonos időszakához képest. Említésre méltók a nemek közötti eltérések: míg a férfiak körében „csak” 22,4 százalékkal, addig a nők esetén 34,2 százalékkal nőtt márciusra a regisztrált munkanélküliek száma az előző év márciusához képest. A munkanélküliségi ráta – amely a regisztráltak arányát a gazdaságilag aktív népességhez méri – országos átlaga 3,3 százalékot mutatott 2021 márciusában. A tavalyi év azonos időszakához képest országos szinten 0,4 százalék-ponttal nagyobb a munkanélküliségi ráta. Erdélyben ennél alacsonyabb ez az érték, 2,7 százalék, de a növekedés nagyobb (2020 márciusához képest 0,59 százalék-pont). Erdélyen belül a legmagasabb, 4,6 százalékos munkanélküliségi ráta a Székelyföldön volt, amely 1,2 százalék-ponttal nagyobb a tavalyi évhez viszonyítva.

HN-információHirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!