Hirdetés

Csíksomlyói pünkösdi búcsú percről percre

Minden évben több százezer magyar katolikus és keresztény hívő zarándok érkezik a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményére. Idén is percről percre mutatjuk a búcsú legfontosabb mozzanatait.

Kovács Andrea
Becsült olvasási idő: 10 perc
Csíksomlyói pünkösdi búcsú percről percre
Zarándokokkal teli csíksomlyói nyereg Fotó: László F. Csaba

„Üdvözlégy, ki szűz lévén templommá lettél!” – ez az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú jelmondata, amelyet Assisi Szent Ferenc egyik imájából választottak a ferences rend nyolcszáz éves évfordulója alkalmából.

17:10

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a csíksomlyói kegytemplomba látogatott, ahol Urbán Erik ferences szerzetessel beszélgetett. Ezután felment a kegyszoborhoz és imádkozott, majd a templomból kifelé zarándokokkal találkozott, sokukkal közös képet is készített.

Veres Nándor

Veres Nándor

15:45

A zarándokok levonultak a csíksomlyói Hármashalom-oltár előtti térről, a pünkösdszombati nagybúcsú rendbontás nélkül zajlott.

Vlaicu Lajos

László F. Csaba

Novák Katalin: a nemzet egységét éltem meg

– Aki nem volt még itt, ahogy én sem korábban, az talán nem is tudja megérteni azt, hogy mennyire felemelő érzés megélni a nemzet összetartozását. Elhangzott ma a szentbeszédben az, hogy egy édesanya akkor boldog, ha együtt van a család. Igaz ez egy államfőre is, egy államfő boldog, hogyha együtt van a nemzet, és én ezt a nemzeti egységet éltem meg ma. Jó volt az Úristent együtt imádni – mondta Novák Katalin köztársasági elnök.

Áder János: a mai prédikáció az elmúlt tíz év legjobbja volt

– Ha azt mondom, hogy minden évben ugyanazt az élményt kapjuk, akkor az egy meglehetősen általános megjegyzés lenne. De a mai prédikáció, elmélkedés az elmúlt tíz év talán legjobb prédikációja volt. Annyira összeszedett volt és az összes kérdést felvetette, ami a mindennapi életünkben foglalkoztat bennünket, legyen szó értékekről, értékválságról, lelki vagy fizikai biztonságról, békéről, gondolkodásról, bölcsességről. Azt gondolom, hogy ez mindenkit megérintett és mindenki kapott olyan útravalót, amit elvihet és elmélkedhet rajta, továbbgondolhatja. Majd amikor a hétköznapokban ezek a gondolatok visszaköszönnek, akkor ezt a tudást, amit most itt megkapott, a tapasztalatot, amit megszerzett, jól kamatoztathatja – foglalta össze élményeit Áder János volt köztársasági elnök.

Borboly Csaba: az összefogás erejét éreztem

– A Szűzanya szobra mellett imádkozva és itt fent a nyeregben érezhettük az összefogás erejét, ami a teljes Kárpát-medencei magyarság tükrében kibontakozott. Urbán Erik atya prédikációja nekünk, politikusoknak is, de nemcsak, hanem bárkinek, aki bárhol bármit csinál, ha tesszük a dolgunkat, akkor ez az üzenet tanácsot, jó támpontokat tud adni. Ezért is hiszem, főleg az, hogy ma itt volt Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke, Áder János volt köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és háromszázharmincezer ember, számunkra egy óriási, pótolhatatlan élmény, ezért is jó eljönni ide, Csíksomlyóra – vélekedett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

14:35

A szentmise a himnuszok eléneklésével zárult, majd a tömeg elindult lefelé a nyeregből.

László F. Csaba

László F. Csaba

László F. Csaba

László F. Csaba

14:20

A helyszínen tartózkodó kollégáink Abaújszántóról érkezett zarándokokkal is beszélgettek. Elmondták: tizenhat éve minden pünkösdkor eljönnek a csíksomlyói búcsúra, azért szeretnek ide járni, mert a terhet, amit hosszú időn keresztül cipelnek, azt itt letehetik. Jó érzéssel tölti el őket az ittlét, egyfajta feloldozás, felemelő érzés, szavakkal szinte kifejezhetetlen. Úgy vélik, olyan élmény, amit mindenkinek érdemes megtapasztalni. 

Egy Dunaszerdahelyről érkezett hívő hozzátette: annak ellenére, hogy a magyar nemzetet több határ elválasztja, egyek vagyunk. Azért tartják fontosnak eljönni, mert a magyarok, éljenek bárhol a Kárpát-medencében, ha Isten felé szeretettel fordulnak, akkor a nemzet újra nagy lehet.

Egy szombathelyi zarándokcsoport tagjai szerint a csíksomlyói búcsún való részvétel az összetartozás érzését adja nekik. A nyeregbe érkezve a csoport együtt zúgta: Szia otthon, jövünk haza!

13:00 – Urbán Erik OFM szentbeszéde

Az idei fogadalmi búcsú mottójával összhangban lévő Komjáthy Jenő-versidézettel kezdte szentbeszédét Urbán Erik erdélyi ferences elöljáró: „Testemből templomot / Emeltem tenéked, / Imádlak én benne, / Igaz istenséget.” A szónok felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy „ma a Kis- és Nagy-Somlyó-hegy közötti nyereg ismét egy nagy templommá alakult, több generációból alkotva az Egyház látható és lüktető/élő valóságát: kicsik és nagyok, fiatalok és idősek”.

– Az Édesanya öröme pedig, ha együtt a család Szent Fia asztalánál, engedjük és akarjuk, hogy égi Édesanyánk öröme és a Jézusban való együttlét testvéri derűje átjárja szíveinket – hangsúlyozta.
A fogadalmi búcsú szónoka emlékeztette hallgatóságát, hogy „Krisztus köré gyűltünk össze”, s Krisztusra tekintve kovácsolódik közösséggé a zarándokok tömege.

Ez erdélyi ferences elöljáró kiemelte, hogy a rend életében meghatározó eseményeket ünnepelnek az elkövetkező három évben, ugyanis nyolcszáz évvel ezelőtt fogadták el a ferences regulát, ünnepelték meg a grecciói karácsonyt, bekövetkezett Szent Ferenc stigmatizációja, a rendalapító befejezte a Naphimnusz ének szövegét, illetve az égbe költözött a szeráfi atya.

– Ezen jubileumok átölelik életünk szakaszait, és segíteni akarnak bennünket abban, hogy a maguk valóságában ragadjuk meg azokat – jegyezte meg a szónok.

Szent Ferenc személyiségét megidézve hangsúlyozta, mindannyiunk feladata „követni az Úr akaratát és neki tetszésére lenni”, ugyanis „így fogunk tudni testünkből templomot építeni, hogy jellé legyünk”.

– Mélyüljünk el abban a tudatban, hogy a szentségek táplálnak és gyógyítanak bennünket – intette hallgatóságát a szónok. – Egyházában a köztünk élő Krisztus hiteles és radikális követése nélkül ne is gondoljunk arra, hogy lehetőségünk nyílhat a körülöttünk észlelhető, sőt fájdalmasan tapasztalható békétlenség felszámolására – hívta fel a figyelmet. – Tehetünk ilyen-olyan okosnak látszó vagy hasznosnak ítélt lépéseket, de az eucharisztikus jelenlétben mindannyiunkat erősítő Jézus Krisztus nélkül bizony nem lesz merszünk a mai „nagyhatalmak” elé állni, hogy békességet szerezzünk mindannyiunk szívébe, és ezzel egyidejűleg a fizikai világba – fűzte hozzá.

Az ünnepi szónok felhívta a figyelmet: „Megbízható alapra kell építeni értékrendszerünket!

– Szükség van az életben való eligazodáshoz egy olyan értékskála birtoklására, amelyhez igazíthatom a saját életemet, amelyhez igazíthatja működését egy közösség – emelte ki Urbán Erik, mondván, hogy az életben való boldoguláshoz szükségünk van egyfajta keretre, vagy más szóval – utalva a ferences jubileumra – regulára.

A ferences provinciális a jelen feladatára hívta fel a figyelmet.

– Ahhoz, hogy be tudjuk gyűjteni életünk gyümölcseit, szükséges a már említett értékskála birtoklása, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy helyesen tudjuk megélni hivatásunkat és küldetésünket – hangsúlyozta. – A külső keret és a belső lelkület adja számunkra az életet, az igazi életet, amely gyümölcsöt terem – fűzte hozzá.

A szónok a következőkben a fogyasztói társadalomról és annak velejáróiról beszélt.

– Tudatosítanunk kell: szolgálni és nem uralkodni, termelni és nem csupán fogyasztani, adni és nem elvárni, csodálni és nem kizsákmányolni, óvni és nem tönkretenni – hangsúlyozta a ferences szerzetes.

Felsorolta a teendőket is: megtanulni a tudatosság és a jelenlét fontosságát, „tudnunk kell különbséget tenni a szükséglet és a szenvedély között, a kívánság és a sóvárgás között – nevezzük ezt bölcsességnek”. Másik teendőként a köz és a közjó szolgálatában álló megbecsülést jelölte meg; ugyanakkor felhívta a figyelmet a türelem, a tudatosság, az emberség, a kölcsönös figyelmesség – azaz testvériség – fontosságára.

– Szükség van a rendezett viszonyra Isten és ember, ember és ember és embercsoportok között, olyan harmonikus állapotra, amelyet erőszak- és félelemnélküliség jellemez, magában foglalva az ember egészségét, jólétét és a szorongattatástól való mentességét – figyelmeztetett a szónok, hozzáfűzve: nevezzük ezt békének.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet a család intézményének fontosságára.

– Meg kell tanulnunk, hogy egy történelmileg kialakult tartós közösség tagjai vagyunk, amelyet a közös nyelv, terület, ezeréves értékek, jellegzetes kultúrában megnyilvánuló sajátosságok táplálnak – nevezzük ezt nemzetnek – hangsúlyozta a szónok.

Végezetül az egyház közösségi szerepére hívta fel a figyelmet, „amelyben mindenkinek helye van, útja a szolgálat, ereje a krisztusi öröm, éltetője a Szentlélek, célja az örökkévalóság”.

– A végességünk felismerésével tudatosíthatjuk, hogy ki és mi is az igazán értékes és időtálló az életünkben – zárta a gondolatsort Urbán Erik. – Ezen fajta tudatossággal megélt élet tanúságtétel, arra tanítva, hogy ne gabalyodjunk túlzottan bele a felszínes és lényegtelen dolgokba. Eljön mindannyiunk számára az idő, amikor át kell lépni az evilágot: életünket a földi behatároltság szabja meg, reményeink azonban ezen túlmutatnak – fűzte hozzá.

Az ünnepi szónok a reményről is szólt. Mint mondta, a remény „azt a képességet jelenti, hogy elkötelezzük magunkat valami értékes dolog mellett, abban a tudatban, hogy elkötelezettségünk döntő, függetlenül attól, hogy milyen eredményeket érünk el”.

– Szeretném, ha ez a tudatosság kísérné mindannyiunk és minden jóakaratú ember életét és szolgálatát – hangsúlyozta.

Mint mondta, „a felelősségvállalás és az elvégzendő munka, a hivatásunk és küldetésünk teljesítése alól nem vonhatjuk ki magunkat”.

A szónok kitért a legutóbbi népszámlálás eredményeire is. 

– Kevesebbnek találtattunk – emlékeztetett –, erre a válaszunk pedig túl azon, hogy a helyzettel való reális szembenézés kell legyen, mondhatni létfontosságú az összefogás – hívta fel a figyelmet.

Veres Nándor

Veres Nándor

12:30 – Elkezdődött az ünnepi szentmise

Antoine de Saint-Exupéry Citadella című művéből vett idézettel köszöntötte az ünnepi szentmise résztvevőit Urbán Erik szerzetes, a csíksomlyói kegyhelyet őrző ferencesek erdélyi rendtartományának elöljárója: „Alapozd meg a tornyok szeretetét, mert ők uralják a pusztaságot!”.
Mint hangsúlyozta, az idézet sokatmondó Csíksomlyón, az idei zarándoklat mottójával összhangban: „Üdvözlégy, ki szűz lévén templommá lettél!”.

Az erdélyi ferences elöljáró felhívással fordult a hallgatósághoz:

– Gyertek, zarándok testvérek, építsünk templomot a Boldogságos Szűz példájára, „aki szűz lévén templommá lett!” – idézte a szónok az idei búcsú mottójául választott Szent Ferenc-i gondolatot. – De nem kőből épült templom építésére gondolok, hanem önmagunkból és közösségeinkből építsünk templomot, amelynek növekednie kell hitben és bölcsességben, az építők számára pedig legyen fontos az egység megteremtése, amely az összetartozás-tudat szilárdságában található meg – hangsúlyozta.

A köszöntőt fohásszal zárta Urbán Erik:

– Adj békét szívünkbe, családjainkba, békét a nemzeteknek, békét a népek között, békét a világnak!

Békeköszöntéssel fordult a hallgatósághoz Massimo Fusarelli, a ferences rend minister generális. Mint mondta, a zarándoklat az emberi és társadalmi élet szimbóluma, a zarándokok előtt a Szűzanya nyitja meg az utat fia, Jézus felé. Köszöntőjét felhívással zárta, arra kérve a zarándokokat, őrizzék meg a megbékélés és a hit ajándékát akkor is, miután hazatértek otthonukba.

Dr. Kovács Gergely, az erdélyi római katolikus főegyházmegye érseke celebrálja az ünnepi szentmisét.

László F. Csaba

László F. Csaba

László F. Csaba

Vlaicu Lajos

Veres Nándor

12:20

A kordon megérkezett a Hármashalom-oltárhoz. A labarumot Kovács Szilveszter, XII. A, faciger: Bors Örs, XII. B, a pápai kisbazilika jelvényét pedig Zsók Ákos XII. C osztályos tanulók vitték a búcsú helyszínére.

12:15

A nyeregben vannak kollégáink, egyikük a csíkzsögödi keresztalja tagjait kérdezte arról, milyen érzésekkel érkeztek a búcsúra.

– A csíkzsögödiek számára a zarándoklat és az, hogy kijönnek a csíksomlyói nyeregbe, a hazaérkezést jelenti. Bár itt lakunk „Mária lábánál”, mégis megnyugvást, békét jelent számunkra, ezért is tudunk ilyen kitartók lenni és hozni a keresztet, fiatalokkal együtt, mert fiataljaink is érzik ennek fontosságát – mondta a csíkzsögödi kántor.

A zsögödi zarándokok másik tagja elmondta: 1990 óta jár a csíksomlyói búcsúra, 2003 óta hordja a zsögödi egyházközség keresztjét, mely megtisztelő és felemelő érzés számára. Nagy örömmel jönnek, mert megnyugvást ad számukra. Külön öröm, hogy évről évre egyre többen érkeznek, akár Kanadából és Ausztráliából is jönnek zarándokok, ez a magyarság nemzeti ünnepe.

12:00

A kordon megérkezett a Salvator-kápolnához, ahol a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai elénekelték az Egészen szép vagy Mária kezdetű éneket. Kovács Gergely érsek áldásával haladnak a Hármashalom-oltárhoz.

11:30

Tömött sorokban, fegyelmezetten, énekelve vonulnak a zarándokok a búcsú helyszínére. Közben az időjárás is jobbra fordult, a nyereg lassan megtelik hívekkel.

Veres Nándor

László F. Csaba

László F. Csaba

László F. Csaba

10:30

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai alkotta díszkordon a kegytemplom előtti térről elindult a nyeregbe. A labarumot és a pápai kisbazilika jelvényét az iskola legjobb tanulói viszik a körmenetben.

A kordonban vonulnak a búcsú helyszínére az egyházi és világi elöljárók, többek között Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke, illetve Áder János volt köztársasági elnök is.

Veres Nándor

László F. Csaba

László F. Csaba

10:00

Semjén Zsolt, Magyarország nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettese is úton van a csíksomlyói nyeregbe.Semjén Zsolt Facebook-oldala

7:00

Szombaton hajnali öt órakor a Tolvajos-tetőn levő Hármaskereszt-emlékműnél imádkoztak a Székelyudvarhely irányából érkező zarándokok. Az egyik legnépesebb, több mint nyolcszáz személyt számláló székelyudvarhelyi keresztalja mellett lencsevégre kaptuk az oroszhegyi és székelyszentkirályi gyalogos zarándokcsoportokat is.

A péntek délutáni medveveszély elhárult, a plébániák szervezett keresztaljai biztonságosan zarándokolhatnak a nyeregbe.

Veres Nándor

Veres Nándor

Veres Nándor

Veres Nándor

Veres NándorHirdetés


Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!