Hirdetés

A hajtási jogosítvány „sorsáról”…

HN-információ
A közúti közlekedésre vonatkozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendelet szövege ma már távolról sem azonos azzal, amely megjelent ezelőtt 17 évvel. (Arról nem is beszélve, hogy a sok módosítás és kiegészítés okán azt 2008 augusztusában újraközölték.) Az utóbbi két esztendő során is elég gyakran értesülhettünk, szembesülhet­tünk ilyen-olyan módosítási szán­dékokkal, illetve tényleges módosításokkal, mikor szigorító, mikor pedig lazító jelleggel. A legutóbbi hónapok során is jelentek meg ilyen természetű jogszabályok, s arról is tudni, hogy a parlamentben is léteznek ilyen jellegű beterjesztett törvényjavaslatok. [caption id="attachment_91947" align="aligncenter" width="1024"] Fotó: gorobic.com[/caption] Mindezen kontextusban utalhatunk arra, hogy a minap megjelent ama 2019/130-as törvény, amely révén módosították és kiegészítették a szóban forgó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletnek a hajtási jogosítványok kérdéskörével kapcsolatos egyes előírásait. Kezdenénk azzal, hogy az a járművezető, akinek egy adott szabálysértés okán felfüggesztették egy bizonyos időszakra hajtási jogosítványát, s annak visszaszolgáltatása időpontját követő két hónapon belül ugyancsak egy olyan szabálysértést követ el, ami okán felfüggesztendő a jogosítványa, annak időtartama (mármint a felfüggesztésé) 30 nappal meghosszabbítandó. Az eddig hatályos előírás értelmében a felfüggesztés „megpótlására” akkor került sor, ha hat hónapon belül következett be az a szabálysértés. Ezek szerint a módosításnak „lazító” jellege van. Teljes egészében átíródott a jogszabálynak az a 104-es szakasza, amely a hajtási jogosítvány felfüggesztési időtartamának az esetleges csökkentési lehetőségéről rendelkezik. Az eddig hatályos előírás értelmében a felfüggesztési időtartam csökkentése nem lehetett több mint 30 nap. Az átfogalmazott 104-es szakasz értelmében a csökkentés ezentúl csak adott feltételek együttes teljesítése közepette lehetséges, nevezetesen, amennyiben a kérelmező eleget tett a közlekedési szabályok ismeretét ellenőrző tesztnek, s ugyanakkor a hajtási jogosítványt szabálysértés elkövetése előtt legalább egy évvel szerezte meg. Továbbá a csökkentés időtartama annak is a függvénye, hogy milyen szabálysértés miatt került sor a hajtási jogosítvány felfüggesztésére. Vannak olyan szabálysértések, amelyek esetében a felfüggesztés időtartama 30 nappal csökkenthető, de olyanok is, amelyek esetében akár 45 nappal. Az is újdonság, hogy a járművezető nem lehet haszonélvezője a felfüggesztési periódus csökkentésének, ha az utolsó felfüggesztés lejárata időpontjától eltelt 12 hónap során újból „begyűjtött” legalább 15 bűntetőpontot vagy olyan közlekedési baleset részese volt, amely ugyancsak anyagi károkkal járt, de a kilélegzett levegőteszt vagy a biológiai próbák révén megállapítódott, hogy alkoholos befolyásoltság alatt vezetett vagy a szabálysértést kiegészítő szankciót azért rendelték el, mert nem állt meg a vasúti átjárónál. 90 napnál nem lehet több A jogszabály szövegébe kiegészítésként bekerült egy új szakasz is. Annak értelmében, amennyiben egy járművezető két vagy annál több olyan szabálysértést követett el, amelyek maguk után vonnák a hajtási jogosítvány felfüggesztését, s ugyanazon jegyzőkönyv révén kerültek megállapításra, a felfüggesztési periódust minden egyes cselekedetre előírtak összeadása alapján állapítják meg, de anélkül, hogy annak teljes időtartama meghaladná a 90 napot. Amennyiben egy gépkocsivezetőnek szabálysértés okán felfüggesztették hajtási jogosítványát, de még érvényes a visszatartásra vonatkozó igazolás, és elkövet egy olyan szabálysértést, amely okán felfüggesztendő a járművezetői jogosultságának a gyakorlása, mindenik szabálysértésre külön alkalmazandó a jogosítvány-felfüggesztési periódus. A minap megjelent törvény ugyan már hatályos, de a 2002/195-ös sürgősségi kormányrendelet alkalmazási szabályzatát jóváhagyó 2006/1391-es kormányhatározatot is újólag módosítani kell, a vonatkozó kormányhatározatot a Hivatalos Közlönyben augusztus 16-ig kell megjelentetni. Az érdekesség kedvéért: a mostani törvénymódosítást még a múlt esztendő szeptemberében kezdeményezte 47, döntő többségében kormánypárti honatya, de azt furamód kedvezőtlenül véleményezte a kormány. Egyébként azt a képviselőházban 153 szavazattal fogadták el, 25-en ellene szavaztak és 63-an tartózkodtak. Alkalmatossági vizsgálat Hajtási jogosítványról lévén szó, indokolt és időszerű megemlíteni azt is, hogy a Hivatalos Közlöny július 16-i számában jelent meg az egészségügyi miniszternek ama 2019/1049-es rendelete, amely révén módosította a járművezetéshez szükséges fizikai és mentális alkalmatosságra vonatkozó minimális normákat jóváhagyó 2010/1162-es rendeletét. A módosítás lényege abban áll, hogy megváltozott a rendelet 2-es számú melléklete tartalmazta formanyomtatvány, nevezetesen az az orvosi bizonylat, amelyet csatolni kell a hajtási jogosítvány megszerzése végett benyújtandó ügycsomóhoz. Abban szerepel egy olyan előírás is, miszerint a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy amennyiben az ő esetében egy olyan betegséget állapítanak meg, amely összeférhetetlen a járművezetői minőséggel, arról tájékoztatni fogja azt a járóbeteg-ellátó egységet, amely kibocsátotta az orvosi bizonylatot. A fizikális alkalmatosságra vonatkozó minimális normák tekintetében ugyanakkor változás következett be a hallásra vonatkozókat illetően. Hecser Zoltán


Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!