Hirdetés

Modern, kényelmes épületben az óvodások

Nem könnyű a város ár­nyé­ká­ban lévő községben az ok­ta­tási intézmények hely­ze­te, hiszen a város szí­vó­e­re­jé­vel folyamatosan meg kell küzdeniük. Jelenleg két csoporttal működik a fe­nyé­di Cse­me­ték óvoda, ahol rövid és hosszított prog­ram­mal is fo­gad­ják a leg­kisebbeket.

Hadnagy Éva
Becsült olvasási idő: 7 perc
Modern, kényelmes épületben az óvodások
Tágas, kényelmes épület. Sajátos problémák Fotó: Hadnagy Éva

A fenyédi óvodások 2021 őszén költöztek be az új, tágas, egyszintes épületbe, azóta pedig igazán modern körülmények között tudhatják gyermekeiket a szülők. A Csemeték óvodában jelenleg két, vegyes korosztályú csoport működik, egyik rövid, másik pedig hosszított programmal. Pál Zsuzsánna, a fenyédi Márton Áron Általános Iskola vezetője, amelynek az alárendeltségébe tartozik az óvoda is, elmondta, már 2006 óta működik napközis csoport a településen, szülői kezdeményezésre jött létre, és azóta is töretlen az érdeklődés iránta.


Hirdetés


– Kezdetben az egyháztól bérelt ingatlanban működött az óvoda és a napközis csoport, egészen a költözésig. Az addig kissé szűkös épület után most igazi kényelmes, tágas épületben érezhetik magukat otthon a legkisebbek – fogalmazott az igazgató.
Az óvoda régi épülete sem maradt üresen, az óvodások helyére az előkészítő és az első osztályosok költöztek be.
– A két legkisebb osztály költözött oda, hiszen az épület óvodának volt kialakítva, így a mosdók is a legkisebbek méreteihez vannak igazítva – részletezte az intézményvezető, aki szerint épületgondjaik miatt ez a megoldás épp kapóra is jött.

Fenyőcsemeték ihlette névválasztás

2002-ben vette fel az óvoda a Csemeték nevet. Bár több variáció is felmerült, végül erre a névre esett a választás. Pál Zsuzsánna elmondta, a település nevéből, azaz a Fenyédből a fenyőre asszociálva és a gyermekeket a fenyő­csemetékhez hasonlítva született meg a Csemeték név.
– A gyermekek is olyanok, mint a kis csemeték, és épp akkor ültettünk jó néhány fe­nyő­facsemetét is az iskola udvarára, amelyek azóta már fákká nőttek. Ugyanakkor hang­zatos volt, és a környéken azóta sincs ilyen nevű intézmény – részletezte.

Tágas épület, modern körülmények

A korszerű, modern épületet pályázati forrásból sikerült megépítenie a helyi önkormányzatnak. A beruházás értéke nyolcszázezer euró volt. Az épület a főúttól távolabb, a focipálya szomszédságában található, előtte pedig a községi játszótér kapott helyet, de saját játszótere is van az intézménynek. Az épületben három csoportszoba van, ám mivel csak két csoportra elegendő gyermek van, összesen negy­ven­hárman tanulnak je­len­leg, a harmadik termet há­ló­te­remként használják. Mindegyik terem külön mosdóval rendelkezik, az épületben az öltöző mellett orvosi szoba, tárolók, tágas ebédlő is helyet kapott, amelyet átrendezve tornateremként, kö­zösségi térként is használnak, itt tartják rendszerint a szülőkkel közös rendezvényeiket, a gyerekek szerepléseit. Modern, felszerelt konyhával is rendelkeznek, ám az – személyzet és engedélyek hiányában – egyelőre nem működik, beszállítóval oldják meg a gyermekek étkeztetését.
– A tízórait mindenki otthonról hozza, azt közösen elfogyasztják, az ebédet pedig a beszállítóval oldjuk meg. Az ebédkor kapott desszertet pedig uzsonnakor fogyasztják el a gyermekek – ismertette.
Egy kis belső udvara is van az épületnek, amelyet gumiszőnyeg borít, itt általában a gyermekek taposókkal, futóbiciklikkel szokták megmozgatni magukat, igaz, csak a melegebb hónapokban.

Hadnagy Éva
2006 óta működik napközis csoport a településen

Dadahiány és tipegőcsoport-igény

Pál Zsuzsánna igazgató elmondta, nagyon nagy az igény a szülők részéről egy ti­pe­gő­csoportra, ám a vidéki napközik közül egyikben sincs ilyen. Ennek hiányában kény­te­lenek felvenni a kété­ve­se­ket is az üresen maradó helyekre.
– A törvény szerint húsz gyermek a maximum egy csoportban, és így negyven gyermeknél gyakorlatilag megtelik az óvoda, de jelenleg is negyvenhárman vannak. Kénytelenek vagyunk felvenni a kicsiket is, különben elviszik őket a városba, és ha már egyszer elvitték, nem hozzák vissza – fogalmazott. Hozzátette, a kicsikkel való munka azonban igencsak nehéz, hiszen így az óvónőknek kevesebb idejük jut a nagyobbakra. – Januárban hat kicsit hoztak, akiket ugyan ősszel beírattak, de még olyan picik voltak, hogy csak most kezdték meg az óvodát, és most kezdődött elölről a beszoktatás velük is – részletezte.
Három óvónővel működik az intézmény, kettő a napközis csoportban, egy pedig az óvodai csoportban tevékenykedik. Mindannyian szak­kép­zett pedagógusok. Mint az igazgató elmondta, bár egyre többen költöznek ki városról falura, Fenyéd lakossága is évről évre emelkedik, folyamatosan harcolnak azért, hogy a gyermekeket helyben taníttassák a szülők.
– Gyermek is egyre kevesebb születik, de állandóan kampányolunk, hogy ide írassák a szülők óvodába és főleg iskolába csemetéiket, most épp egy nyílt napot tartottunk – mondta.
Pál Zsuzsánna ugyanakkor nagy problémaként említette a dadahiányt. Jelenleg egy fél dadaposzttal rendelkeznek, egy személy tölti be ezt a szerepet, aki egyben takarító is.
– Az épület hatalmas, és az, hogy rendben legyen min­den, és még a gyerekekre is megfelelő figyelem jusson, egyszerűen képtelenség, nyolc óra nem elég erre. A prog­ra­mot éppen ezért úgy ala­­­­kí­­t­juk, hogy a takarító jelen legyen az étkeztetéseknél, de a délutános óvónő egyedül van a gyermekekkel. Kisegítő személyzetre mindenképp szükség lenne, és nemcsak nálunk, ez a nagy probléma – részletezte az igazgató.
Küküllőkeményfalván, a község másik településén egy épületben működik az óvoda és az elemi iskola, összesen tizenegy gyermekkel, szimultán osztályban. Az azonban csak ritkán történik meg, hogy a szülők Fenyédre írassák óvodás gyer­mekeiket.

Alapítvány segíti a tevékenységeket

1997-ben hozták létre az igaz­ga­tó vezetésével a Cse­me­ték Alapítványt, és a szer­ve­zet­nek köszönhető tá­moga­tá­sokból minőségi tanfelszerelésekkel, eszközök­kel, játékokkal sikerült felszerelni az intézményt.
– Nagy segítség nekünk ez az alapítvány, hiszen nagyon sokat fordítunk a felszerelésekre, legutóbb például mosógépet vásároltunk. Mindezek mellett persze a helyi önkormányzat is támogat, így semmiben nem szenvednek hiányt a gyerekek, és a szülőket sem terheljük túl ezáltal – mondta Pál Zsuzsánna.
Részt vettek a Fuss Neki! ado­mány­gyűjtő akcióban is egy alkalommal, és az így összegyűlt felajánlásokból fu­­tó­­bi­­cik­liket vásároltak a gyer­­­mekeknek, de székely ru­­­­­hák vásárlására is sikeresen pályáztak Hargita Megye Tanácsának kiírásán.

Hadnagy Éva

Érdekes programok, sok új módszer

Az elmúlt években érdekes kezdeményezésnek is részesei voltak a fenyédi óvodások, Hargita megyéből egyedüliként, ugyanis a Csemeték óvoda csatlakozott az UEFA és a Disney közös programjához, amely által a lányfocit népszerűsítették. Kaptak eszközöket, és az óvó nénik heti rendszerességgel tartották az edzéseket a lányoknak. A program két évig tartott, három Disney-mesét dolgoztak fel, az edzéseken részleteket olvasnak fel a mesékből, és annak a részletnek megfelelően alakították ki a terepet, a programban kapott eszközökből.
– Nagyon sikeres volt a program, a gyerekek nagyon élvezték, és ha lesz folytatás, ismét csatlakozunk – nyomatékosított Pál Zsuzsánna igazgató.
Bekapcsolódtak továbbá az országos Olvass nekem 100 mesét című programba is, és ennek köszönhetően elnyerték a könyvtáróvoda címet, egy kis olvasószigetet is kialakítottak az óvodában.
– Minket, pedagógusokat is lelkesít az új, hogy kipróbálhatunk valami érdekeset. és nagyon fontos számunkra, hogy a gyermekeknek is valami újat nyújthatunk – ismertette az intézményvezető.
Nagyon sok tanítási módszert is kipróbáltak már az óvónők, jelenleg a KET-mód­szert gyakorolják alkalmanként, amelyhez megvásárolták a felszereléseket is, de a Montessori-módszert is el­sa­já­tí­tot­ták és alkalmazzák az óvónők.
– Elég sok és érdekes képzést végzünk, amelyeket alkalmazunk is, és mindegyikhez megvásároltuk az eszközöket, de el is készítettek sok mindent az óvónők saját kezűleg – sorolta az igazgató.
Az idei tanévben első alkalommal szerveztek szüreti bált az ovisoknak, amely hatalmas siker volt, de karácsonyi vásárt is tartottak, valamint az évszakhoz kapcsolódó ünnepeket is rendszerint megülik, mint például a farsang, az anyák napja, húsvéti foglalkozás, az évzáró.
– A szülők nagyon szívesen vesznek részt az eseményeinken, de a gyermekek szállításában is segítenek, ha megyünk valahová – mondta Pál Zsuzsánna, a fenyédi Márton Áron Általános Iskola vezetője.

A Megyejáró a Hargita Népe Kiadó Megyeháza prog­ramjában készül, Hargita Megye Tanácsa megbízásából. Rovatunkban térségi-megyei kez­de­ményezé­seket mutatunk be.Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!