Megáldották a felújított Jézus-kápolnát – Frissítve!

HN-fotószolgálat

Búcsús szentmise keretében került sor Székelyudvarhely egyik legrégebbi szakrális épületének, a város Felsőboldogfalva felöli kijáratánál levő Jézus-kápolna felújítás utáni megáldására, amelynek főcelebránsa dr. Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök volt.

Az időjárás is épp kegyesnek bizonyult, bár felhős volt az ég, a péntek délután 5 órakor kezdődő szabadtéri szentmisét és az azt követő ünnepséget zavartalanul megtarthatták a hívek és a közéleti méltóságok népes seregének jelenlétében. A szertartás végén Ft. Mátyás Károly főesperes-plébános megköszönte a jelentős támogatást, amely részben az Európai Unió forrásaiból, részben a magyar állam, illetve helyi adományozók jóvoltából érkezett.

Felvázolta a 2008-ban kezdődött eseménysort, amely úgy kezdődött, hogy kétségek között vergődve láttak hozzá az akkor megoldhatatlan látszó feladathoz. Az anyaországi támogatás – az öszköltség mintegy 40%-a – a Bethlen Gábor Alaptól, illetve a Nemzetstratégiai Kutatóintézettől érkezett. Ugyanakkor elmondta azt is, hogy a munkálatok még nem tekinthetők befejezettnek, hiszen az oltár javításra szorul, el kell végezni az elektromos vezetékek földbe történő helyezését, a kápolna környezetében olyan tereket kell létrehozni, amelyek által alkalmassá teszik kulturált szabadtéri foglalkozások megtartására. Jó partnernek tartja a város önkormányzatát is, hiszen szívén viseli a rendkívüli értékkel bíró műemléképület sorsát, akárcsak a Haáz Rezső Múzeumot és annak elkötelezett munkatársait, akik már a szombati naptól, azaz június 12-től biztosítják a szakszerű műemlékismertetést és a tárlatvezetést, amely az egykori őrház emeleti szintjén levő helyiségekben található. A múzeum nyári időszakban folyamatosan biztosítja az ügyeletet.

A továbbiakban a Szent Miklós-plébánia lelkészei gondoskodnak a rendszeres szertartásokról, hiszen – szintén nyári időszakban – minden első pénteken, délután 6 órai kezdettel szentmiséket fognak itt bemutatni. Lehetőség lesz ünnepélyes esketési szertartások igénylésre is.

Simó Márton felvételei

HN-információ