Megáldották a búcsúba igyekvőket a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz templomban

Csütörtökön este fél hétkor kezdődött az a szentmise, amelynek keretében megáldották a csíksomlyói búcsúra készülő híveket és a zarándokokat. Ebben az évben rendhagyó ugyan a búcsúra való eljutásunk – hangzott el bevezetőként -, de hálát kell adnunk a Jóistennek mindenképp azért, hogy biztató jelek mutatkoznak arra, hogy életünk visszaálljon a megszokott kerékvágásba.

Tamás Barna helyi plébános köszöntötte a zarándokúton levő lelkésztestvéreket, Takó István kolozsvári egyetemi lelkészt, szentpéteri plébánost, Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébánost, Balla Imre marosvásárhelyi káplánt, akik zarándoklatukat megszakítva Székelyudvarhelyen térnek nyugalomra, illetve Tamás Huba kisegítő-ministránslelkészt, valamint Ambrus István szombatfalvi plébánost, akikkel közösen mutatták be a szentmiseáldozatot. Szentbeszédet Sebestyén Péter főtisztelendő mondott, aki ebben az évben kerékpárral igyekszik Csíksomlyóra.

Ft. Sebestyén Péter plébános

“A zarándoklat hozzáadott érték. Magunk előtt világítjuk általa az utat” – mondotta, és kerékpáros hasonlattal élve hangsúlyozta, hogy olyan, mint a kerékre szerelt dinamó, amely csak akkor biztosítja előttünk a fényt, ha tapossuk a pedált és fáradságot nem kímélve törekszünk a haladásra a Szűzanyához vezető utunkon.

Szervezett formában péntek reggel indulnak csoportok Székelyudvarhelyről Csíksomlyó felé, de elmarad az az ünnepélyes és népes, imával, énekkel kísért kivonulás, mint korábban.

A Kis Szent Teréz templom plébánosa arra kérte a híveket, hogy – függetlenül attól, hogy ki milyen módszerrel, gyalogosan, vagy saját gépkocsival érkezik meg Csíkszeredába – gyülekezzenek majd szombaton 10.00 órakor Merkúr Áruház parkolójában, hogy onnan keresztaljába szervezetten vonulhassanak fel a Szék útján a kegytemplomig, illetve a somlyói nyeregbe.

A szentmise után kiosztották a feliratkozott híveknek a zarándok-igazolványokat, amelyek – számításaik szerint – elégségesek. Korlátozott számban még pénteken azok is igényelhetik a plébániahivatalban, akik nem regisztráltak.

A szerző felvételei

Simó Márton