Kiemelkedo OTDK-szereplés

Két első helyezéssel és egy különdíjjal tértek haza a Sapientia EMTÉ-t képviselő hallgatók az idei, immár 35. alkalommal megszervezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról (OTDK). Több eseményéhez hasonlóan az OTDK is átköltözött a digitális térbe. A rendezvényen összesen 16 szekcióban mutatták be a hallgatók tudományos kutatási eredményeiket.

Az OTDK-n való részvétel kizárólagos feltétele, hogy a Kari Tudományos Diákköri Konferencián a hallgatónak OTDK jelölést kell szereznie. Az egyes tudományterületek szekciói eltérő időpontban, gyakran akár párhuzamos zajlottak. A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának hallgatói szép számban képviseltették magukat a rangos eseményen, négy tudományterületen belül 8 különböző szekcióban versenyeztek.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia kiváló lehetőséget biztosít a résztvevők számára saját tudásuk és kutatási eredményeik relevanciájának felmérésére, lehetővé teszi kapcsolati hálójuk bővítését határon túli hallgatókkal és a szakmák képviselőivel, és nem utolsósorban előadói készségeik fejlesztését is szolgálja.

Több más rendezvénnyel egyetemben idén az OTDK is online keretek között zajlott. A Társadalomtudományi szekciók tekintetében elmondható, hogy ez a változás pozitívan hatott a jelentkezők számát tekintve, mintegy harminc százalékkal többen jelentkeztek az idei tudományos versenyre és elenyésző azok száma, akik jelentkezés után mégsem mutatták be munkájukat. Természetesen a fizikai találkozásból származó élményt a szervezők legnagyobb igyekezetük ellenére sem tudták pótolni, de a tudatos, szakszerű szervezés következtében egy színvonalas, szórakoztató eseményt tudhatunk magunk mögött. A három-, esetenként négynapos rendezvénysorozat a délelőtti órákban kezdődött és kora délutánig tartott.

A gondos szervezők figyelmet fordítottak a szórakoztatásra is, ugyanis szakemberek előadásait hallgathatták a diákok, tanárok, de akár a külsős érdeklődők is a tagozatok közti szünetekben, illetve az esti órákban. Annak érdekében, hogy a hagyományos rendezvény hangulatát idézze az esemény a nyitó és záró konferencián a szervezők köszöntői és a fogadó intézmények vezetőinek beszédei hangzottak el. Az ünnepélyes megnyitóval mintegy keretet alkotva igyekeztek a szervezők izgalmassá, emelkedett hangvételűvé tenni az eredményhirdetést is, ennek érdekében szintén élő közvetítés és vetítés formájában olvasták fel a helyezettek és különdíjasok neveit.

Egyetemünk képviseletében bemutatták tudományos eredményeiket a hallgatók társadalomtudományi, közgazdaságtudományi, műszakitudományi, humántudományi és tanulás – és tanításmódszertani szekciókban egyaránt. A társadalomtudományi szekciók Média és kommunikációtudomány tagozatainak három csoportjában szerepeltek csíkszeredai Sapientiások: Korodi Szidónia, Ábrahám Zita (egyetemünk volt Kommunikáció és PR szakos hallgatója), illetve Bagoly Anabella, aki tagozati első helyezettként végzett. A Társadalomtudományi szekció Szociológia tagozatában Firtelmeister Mária, valamint Geréd – Várhelyi Zoltán és Szász Zsuzsanna párosa képviselte az egyetemet. Humántudományi területen Nagy Kinga és Barabás Andrea Zsófia versenyeztek Angol irodalom szekcióban. A különdíjat nyert Lőrincz Annamária Mikro- és Makrogazdaságtan tagozatban a Közgazdaságtudományi szekció résztvevője volt Ferenc Mártához és Mihok Szidóniához hasonlóan, akik Döntéselmélet és gazdaság-pszichológia, valamint Döntéselmélet és játékelmélet tagozatokon belül versenyeztek.  A Műszakitudományok szakterületén Kovács Károly mutatta be tudományos dolgozatát, akinek kutatása az Ivóvízellátás és szennyvíz kezelés témakörébe illeszkedett. Asztalos Anita Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai szekcióban adott elő. Élelmiszerbiztonsági tagozaton több hallgató is részt vett, akik párokban mutatták be közösen végzett kutatásaikat: Putnoki Noémi és Erdő Kinga, valamint Nagy Blanka és Szász Zsuzsanna párosai képviselték a Sapientiát a Mérnökitudományok szakterületéről. A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciával párhuzamosan zajlott a huszonnegyedik Agrártudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, ahol Héjja Melinda első helyezést ért el, Agrártudományi tagozaton. Ferencz Ágota szintén ott volt az idei ETDK-n. A különböző szekcióknak más-más egyetemek adtak virtuális otthont. Az OTDK eseményének otthont adó egyetemek városai; Budapest, Debrecen, Győr, Sopron, Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, illetve Kolozsvár. Az ETDK-t a Sapientia Marosvásárhelyi Kara szervezte. Fontos kiemelni a felkészítő tanárok szerepét, akik kitartó segítsége nélkül nem készülhettek volna el a tudományos dolgozatok.

Bagoly Anabella