Hirdetés

Hosszú távra terveznek Zetelaka községben: Telket osztanak a fiataloknak

HN-információ
Zetelaka községben az elmúlt esztendőben számos beruházás valósult meg: napközit építettek, iskolát és utakat javítottak, uniós forrásokból több mint három és fél millió eurót pályáztak meg sikeresen. Nagyon fontos a községvezetőknek a fiatalok itthon tartása. Nagy Attila polgármester évértékelőjében a sikerekről és kudarcokról is beszámolt. Nagy Attila és csapata megköveteli a minőségi munkát                                                         Fotó: Nagyálmos Ildikó Az elmúlt évben nagyjából befejezték az új, háromcsoportos, a modern követelményeknek megfelelő napközi otthon épületét, még a bútorzat és játszótér elemei vannak beszerzés alatt, és ősztől az új épületben kezdhetik a gyerekek a tanévet – tudtuk meg Zetelaka község elöljárójától. Ugyanakkor idén tavasszal aszfaltozzák a Madarasi-Hargitára (Ivóból a Filió felé) vezető út azon szakaszát, ahol még nincs aszfaltréteg. A másfél millió eurós pályázatból ezen a szakaszon új hidakat építenek és a régieket felújítják. Sikaszóban 10 kilométer útszakaszt köveznek le, a belterületen pedig három hidat újítanak fel. Összeérő beruházások – Annál is inkább fontos ennek az útszakasznak a rehabilitálása, mert a helyi közbirtokosságnak is van egy erdei utas pályázata, ahol egy teljesen új utat építenek keresztül az erdőn az általunk felújított út folytatásaként, amely összeköti Sikaszót Ivóval. Most vágják ki a fákat, és jelölik ki a nyomvonalat. Így érnek össze a beruházások – mondta Nagy Attila. A községben több projekt fut párhuzamosan, ilyen a LEADER-pályázati pénzből tervezett kultúr­csűr, amelyet Zetevárlaján, a B-ka­te­gó­riás műemlék vízimalom szomszédságában álmodtak meg. Régi gerendákat beépítve teljesen új funkciót adnak a csűrnek, ahol különböző kulturális tevékenységeket szerveznének, kiállításra alkalmas teret alakítanának ki. A pályázatból az önkormányzat 140 ezer lej önrészt vállalt. Tavaly hozzáfogtak a vízimalom felújítási tervének elkészítéséhez, s ha sikerül felújítani a malomárkot is, a polgármester szerint egy működő vízimalmot tudnának bemutatni a turistáknak, amelynek egyedi és különleges a szerkezete. Az önkormányzat Ivóban az elmúlt évben létrehozta a fűrészmalmot, amely májustól október végéig látogatható, működés közben megtekinthető. A fűrészmalom mellett egy gőzgépet is bemutatnak, ami a zeteváraljai gyártelepnek, a régi gőzgépnek kicsinyített mása. A látogatók többnyire az Erzsébet-táboros diákok, de a turisták is nagy számmal keresik fel a hagyományos fűrészmalmot. Zeteváralján folytatódik a szennyvízhálózat építése Tavalyelőtt fogtak hozzá Zete­váralján a szennyvízhálózat megépítéséhez, amely nem éppen sikertörténet, vallja be Nagy Attila, ugyanis a tervező cserbenhagyta az önkormányzatot és a szükséges módosítások végrehajtását megtagadta. Így az önkormányzat kénytelen volt szerződést bontani a céggel, ezt követően közel öt hónapot igényelt az újabb szerződéskötés, egy hete kötötték meg a szerződést az új tervezővel. – Az elején, tavalyelőtt ősszel jó ütemben haladt a munka, majd egyszer csak fogta a vállalkozó a sátorfáját és elment. Utána mind olyan csapatok jöttek, akik a lakosság és a hivatal felháborodását váltották ki. Mindenhol látszik a munkaerőhiány. Az idén viszont azt ígérték, hogy több utcában és nagy erővel fognak hozzá dolgozni. Ennek a munkálatnak idén ősszel jár le a határideje, de valószínűleg hosszabbítást kell kérnünk – mondta a polgármester. Jelentős támogatást szereztek a tófalvi iskola felújítására, kicserélték a tetőszerkezetet, új cseréppel födték be, nyáron ez is elkészül és ősszel átadásra kerül. Hargita Megye Tanácsának támogatásával készült el Zetelakán az ipari zónában lévő cégek közti utcák aszfaltozása. Ugyanakkor megépült a tűzoltóságnál egy nyitott szín, ahol a községgazdálkodási cég és a tűzoltóság gépeit, illetve a szóróanyagot tárolják. LEADER- pályázaton vásárolt az önkormányzat egy erőgépet, amit a helyi gazdálkodási cég útjavításra használ. Tavaly sikerült befejezniük a desági Küküllő-hidat, ami nem kis előfeszítésébe került a vezetőségnek. Nagy Attila polgármester arról is beszámolt, hogy tavaly a beruházásokra nagyon kevés pénz jutott, saját forrásból 624 ezer lej szerepelt csupán a beruházási listán, a megyétől 700 ezer lejt kaptak, uniós forrásokból 3,6 millió eurót pályáztak meg, plusz 2 millió lejt kormányprogramból. – Nagyon fontos számunkra itthon tartani a fiatalokat, s mivel azt tapasztaltuk, hogy a fiatalságnak van még építkezési kedve Zetelakán, sokan szeretnének itt lakni, itthon képzelik el a jövőjüket, ezért úgy gondoltuk, hogy úgy sietünk a segítségükre, ha megvásárolunk egy nagyobb telket, és azt felparcellázva kiosztjuk számukra lakásépítés céljából. A rendezési terv utolsó simításai folynak, az év folyamán a telkeket ki is tudjuk osztani, de előbb be kell fejeznünk az infrastruktúra kiépítését. Tizenhat, 467 négyzetméteres parcellát alakítottunk ki Zeteváralján, ezek mellé játszóteret és egy közösségi házat tervezünk. Eddig huszonöt igénylő tette le a kérését – összegezte Nagy Attila.

Nagyálmos Ildikó

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!