Hirdetés

„Lóg a levegőben” Székelyudvarhely büdzséje, konkrétumot csak az ellentmondások jelentenek

Várni kell még Szé­kely­ud­var­hely idei költségvetésére – bár a tervek szerint a hétfői soron kívüli ülésen tárgyalták volna a büdzsét, mivel az önkormányzati képviselők későn kapták kézhez a dokumentációt, és nem tudták azt érdemben átnézni, dönteni sem tudtak róla. A frakciók érteni vélik, hogy a dokumentumok kései kibocsátása a polgármester politikai játszmájának része – azt viszont már nem értik, hogy ennek mi a célja vagy az értelme.

Pál Emil
Becsült olvasási idő: 5 perc
„Lóg a levegőben” Székelyudvarhely büdzséje, konkrétumot csak az ellentmondások jelentenek
Huzavona Székelyudvarhely éves költségvetése körül. Péntekig biztosan várni kell Fotó: Hodgyai István

Nem először panaszkodik a székelyudvarhelyi képviselő-testület amiatt, hogy a polgármesteri hivatal későn bocsátja rendelkezésükre azokat a dokumentumokat, melyek okvetlenül szükségesek a döntéshozáshoz, a tanácsüléseken előterjesztett határozattervezetek elfogadásához. A múlt év során hasonló helyzetet eredményezett a sportpályázatok körüli csörte és a szejkefürdői víz- és szennyvízhálózat beüzemelésének, valamint rendbetételének ügye is – utóbbi esetében hónapokon át kérte és várta az RMDSZ frakciója, hogy a városháza mutassa be vagy küldje el azt a szakmai véleményezést, melyben a hálózat állapotát mérték fel, illetve azt a szerződést, ami kiköti, hogy pontosan mire kért véleményezést a hivatal. Az ütköző szempontok, a döntésképtelenség és végül az Országos Korrupció­el­le­nes Ügyészség beavatkozása miatt a szejkefürdői hálózatot máig nem sikerült üzembe helyezni. Az idei év költségvetési ügyében is sok a kusza szál, ezek némelyike előtt az önkormányzati képviselő-testület is értetlenül áll, abban viszont egyetértés van a frakciók között, hogy a városvezetés szándékosan késlelteti a dokumentumok, határozatok és azok csatolmányainak kiadását. 


Cikkünk a hirdetés után folytatódik!

Hirdetés

Amiből kevés van: idő és a költségvetés részletei

Ezt a költségvetés tekintetében lapunk megkeresésére Godra Zsolt, a Szabad Emberek Pártjának (POL) frakcióvezetője megerősítette. 

– A városvezetés forgatókönyvében az a cél, hogy a képviselőknek minél rövidebb idő és kevésbé részletes anyag álljon rendelkezésükre, hogy a dolgokat ne láthassák tisztán

– fogalmazott. 
Mint kifejtette, ők január folyamán többször is rákérdeztek, hogy a költségvetés-tervezet összeállításával hogy halad a hivatal, de érdemi választ nem kaptak. A múlt hétfői tanácsülés feb­ruár 2-i keltezésű össze­hí­vó­já­ban is csak sarokszámokat adtak meg a költségvetésről, részletes adatokat és információkat nem. Godra szerint végül aztán „nagy vo­na­lak­ban” beavatta a frak­ci­ó­kat a költségvetés ter­ve­ze­té­be a városvezetés, ám így már rendkívül kevés idő – a hétvégéket is be­le­szá­mít­va kilenc nap – állt a képviselők rendelkezésére, hogy a több száz oldalas do­kumentációt átnézzék, és egyeztessenek a hivatal alárendelt intézményeivel. God­ra szerint „a lehetetlent várta el tőlük” a város­ve­ze­tés, így egy korábbi szak­bi­zottsági ülésen ők azt javasolták, hogy a döntést a költségvetés ügyében halasszák február 16-ra.
Tény ugyanakkor, hogy a költségvetés tervezetét január 12-én ki kellett volna függeszteni, majd – a tör­vé­nyes előírásoknak meg­fe­le­lő­en – közvitára bo­csá­ta­ni, hogy a lakosság jelezhesse észrevételeit. A városháza állítja, hogy ez megtörtént. Godra azt monda, ők „sem a bejárati hirdetőtáblán, sem a városháza hivatalos oldalán” nem látták a tervezetet, amit „állítólag az adóosztály egyik ajtójára függesztettek ki”, ami „nonszensz, sőt nevetséges húzás”. A képviselő úgy véli, hogy a tervezetet képező szakosztályok anyagai feltehetően „vissza­dá­tu­mo­zás­sal” készültek el, ami szerinte azt is jelentheti, hogy február elején még nem volt meg a városi költségvetés.

Kicsinyes játék vagy védekezés?

Berde Zoltán, az RMDSZ frakcióvezetője szerint ők sem kapták időben kézhez a költségvetés-tervezetet, ennek ellenére sikerült felkészülniük a döntéshozásra, módosító javaslataikat a hét folyamán megteszik. Frakciójuk nehezményezte, hogy a büdzsé tervét későre és hiányosan kapták meg, holott ez az egyik legfontosabb döntés a város életében. 

– Nem értjük a polgármester hozzáállását, hogy miért nem nyitott. Mindent nehezen és körülményesen kapunk meg, ez a nehézkes információközlés pedig semmi jóra nem vezet. Tudomásul kell venni: ahhoz, hogy dönteni és felelősséget vállalni lehessen, a testületnek minden releváns információt ismernie kell

– panaszolta. Szerinte a polgármester viszonyulását nagyban befolyásolta, hogy Gálfi és a POL között konfliktusok sora alakult ki. Arra is rámutatott, sajnálattal vették tudomásul azokat az intézkedéseket, melyekkel a költségvetés tervezetének kiszivárogtatását akarta megakadályozni a városvezetés, mivel „egy demokratikus önkormányzatban nem történhet meg, hogy megtiltsák a közintézményeknek, hogy nyilvános adatokat osszanak meg az önkormányzati képviselőkkel”. 

– Ez is a polgármester egyik kicsinyes, személyes motivációból űzött játéka, ami szűklátókörűséget mutat

– összegezte Berde.

Gálfi Árpád dokumentumokkal cáfol

A költségvetés-tervezet ügyében Gálfi Árpád polgármestert is megkerestük, aki a fenti állítások közül többet is cáfolt. Biztosított arról, hogy január 12‑én kifüggesztették a nézeteltérés tárgyát képező tervezetet, mint mondta, külön erre a célra rendelt hirdetőtáblákat a polgármesteri hivatalba, hogy a költségvetés-tervezet mindenki számára látható és ellenőrizhető legyen. A polgármester állítását két fényképpel is alátámasztotta, egyik a hirdetőtáblát, míg másik azt a január 12‑re datált jegyzőkönyvet örökíti meg, amely szerint ekkora elkészültek az említett tervezettel. 
Gálfi arra is rámutatott, téves információk keringenek arról, hogy körüzenetben, fe­nye­ge­tő hangnemben megtil­tot­ták volna a hivatal alá rendelt közintézményeknek az adat­szol­gáltatást. Kérésünkre lapunknak is elküldte az említett dokumentumot, és külön kiemelte, a kérés arra vonatkozott, hogy az érintett felek javaslataikat a polgármesteri hivatalban ismertessék, ne cégek, pártok irodáiban. Ezen állítást a dokumentum igazolja: azt közli, annak érdekében, hogy a tervezetek ne kerüljenek illetéktelen kezekbe, ezekről az érintett közintézményeken belül vagy a hivatalban kell egyeztetni. 
 

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!