Hirdetés

Újjáélesztett hagyomány: Betlehemesek itthon és otthon

HN-információ
Hatodik alkalommal szervezték meg Csíkszeredában és környékén a Székelyföldi Betlehemes Találkozót. Az érdeklődők több helyszínen is megtekinthették a csoportok előadását, velük együtt hangolódva az ünnepre. Ugyanakkor Kecs­keméten a Kárpát-medencei magyar diákok betlehemes találkozója zajlott, az erdélyi magyar diákokat a csíktaplocai betlehemesek képviselték ezen az eseményen. Betlehemesek a kegytemplomban. Pásztorok örvendezve Advent harmadik vasárnapján tartották a hatodik Székelyföldi Betlehemes Találkozót. Tíz csoport gyűlt össze és mutatta be a településükön ismert betlehemes játékot. Székelyföld különböző pontjairól érkeztek gyerekek és felnőttek egyaránt: Gyergyóditróból két csoport, Gyergyótekerőpatakról, Csíkborzsovából, Szent­egy­há­zá­ról, Cso­botfalváról, Csík­tap­locáról, Ká­szonból, Csík­szent­do­mo­kosról és Kézdiszentlélekről egy-egy csoport. Korábban Székelyudvarhelyen és Szentegyházán szervezték meg a találkozót, később csatlakozott a szervezőkhöz Gyergyóditró, idén pedig Csíkszereda adott otthont a betlehemes csoportok találkozójának. A Kárpát-medencei Betlehemes Találkozó mintájára indította el az eseményt és vette fel a kapcsolatot többek között Antal Imrével is György László, a Székelyföldi Betlehemes Találkozó kezdeményezője. Mint megtudtuk Antal Imrétől, eleinte nem volt nagy érdeklődés a rendezvény iránt, de mára igénnyé vált sokak számára. − Pár alkalom után megszületett a gondolat, hogy mindezt más településekre is el kell vinni, mindegyik közösség tagjai lehessenek büszkék arra, hogy van egy ősi szokásuk, és a fiatalok ezt felkarolták, továbbvitték – emelte ki Antal Imre, a találkozó egyik szervezője. A csoportok december 15-én a délelőtti órákban több helyszínen is bemutatták sajátos előadásukat: a csíkcsobotfalvi, illetve a csíktaplocai betlehemes csoport előadását tekinthették meg a csíksomlyói kegytemplomban, a csíktaplocai templomban a csíkborzsovai és a gyer­gyó­szentmiklósi csoport, a csík­som­lyói gyerekotthonban a tekerőpataki betlehemesek, a csíkcsomortáni templomban a csík­szent­do­mo­kos­iak, a csíkszeredai református templomban a kászonaltíziek, a csíkpálfalvi és csíkdelnei templomokban a gyergyóditróiak, a csobotfalvi templomban a szentegyházi betlehemes csoport, valamint a csíkszeredai unitárius templomban a kézdiszentléleki betlehemesek szereplése színesítette a szentmiséket és istentiszteleteket. Az előadások után a csoportok közösen töltötték el délutánjukat a csíktaplocai kultúrotthonban, ahol ajándékokat – köztük a lapunk műhelyében készült Ádám Gyula „Üdvezlégy, Jézus, pásztorok pásztora” című művészalbumot –, oklevelet vehettek át. − Úgy tűnik, jövőre már több csoport fog csatlakozni. Ami nagyon jó, mert jelzi, évről évre erősödik a mi közösségünk – nyilatkozta Antal Imre. Mint megtudtuk, Gyimesből és Csíkmenaságból is érkeztek gyerekek, akik idén csak nézőként, jövőben pedig már a találkozó tagjaiként vesznek részt az eseményen. Kostelek is jelezte már részvételi szándékát, így már a betlehemes találkozó 13 csoportból állna. Antal Imre szerint jobb a páros szám, ezért muszáj minimum még egy csoportot toborozzanak, hogy tizennégyre nőjön a részt vevő települések száma. Idén sem maradt el a Kárpát-medencei magyar diákok betlehemes találkozója. December elején Kecskemét adott otthont a rendezvénynek. Az erdélyi magyar diákokat a csíktaplocai betlehemesek képviselték ezen az eseményen. A taplocai csoport tagjai valamennyien gyermekek. A csoport Antal Imrének, a Nagy Imre Általános Iskola tanárának kezdeményezésére jött létre. Mint mondta, a csobotfalvi plébánia könyvtárában bukkant egy régi néprajzi kötetre, s ebben volt egy fejezet: Csíktaplotzai betlehemes. Máris jött az ötlet, hogy a csobotfalvi betlehemes rekonstruá­lása, újratanítása után, annak mintájára Tapolcán is hozzon létre hasonló csoportot. Megkereste a Nagy Imre isklában tanuló taplocai diákokat, s máris létrejött a csoport. − Mondhatom, mindez a Jóisten útja volt. Miután körvonalazódott a csíktaplocai betlehemes, a kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola igazgatósága ellátogatott hozzánk, Csíkországba. A tájba gyönyörködve eldöntötték, hogy betlehemes találkozót kellene szervezni. Így indult el a Kárpát-medencei magyar diákok betlehemes találkozója – emlékezett Antal Imre. Az idei találkozó immár a tizenkettedik volt. Minden évben más-más helyen tartják a Kárpát-medencében, idén Kecskemét volt a házigazda. − A gyerekek nemcsak eljátszották a rájuk szabott szerepet, hanem fejlődtek is. Már országokban élő, magyar nyelvet beszélő gyermekeket ismertek meg, életre szóló barátságokat kötöttek, illetve megtanultak idegen emberekhez és környezethez alkalmazkodni – vélekedett Bálint Júlia. Idén Kecskemét mellett az erdélyi Csíktaploca, a kárpátaljai Beregszász, a vajdasági Szabadka és a felvidéki Kassa képviseltette magát a találkozón, a csoportok tagjait kecskeméti családoknál szállásolták el. Ki-ki a maga betlehemesét nappal hivatalokban, intézményekben, esténként pedig családoknál adta elő. − A betlehemes játék végén, Jézus születésének pillanatában a jelen lévők kapkodva keresik a kisdedet, de sehol sem látják. Nem is láthatják, mert nincs ott a betlehemben. Abban a pillanatban Jézust nem anyja karjai közt találják meg, hanem mindenki a saját lelkében – hangsúlyozta Antal Imre, a Kárpát-medencei magyar diákok betlehemes találkozójának egyik szervezője. − Az elején kicsit furcsa volt, hogy egy ismeretlen családnál szállok meg, egyedül. De nagyon hamar összebarátkoztam mindenkivel, a Mikulást is együtt vártuk, még csapdát is állítottunk neki. A fogadó család tagjai megígérték, jövőben meglátogatnak minket is – számolt be személyes élményéről Cilip Nóra, a csíktaplocai betlehemes tagja. A diáktalálkozó célja nem csupán hirdetni az Örömhírt, a Megváltó születését, hanem a betlehemes hagyományaink ápolása, megőrzése, családi légkörben való bemutatása. Jövőben ismét Csíkszereda fog otthont adni a Kárpát-medencei magyar diákok betlehemes találkozójának.

Szilágyi Dalma-Orsolya

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!