Hirdetés

Esély Alap a székelyudvarhelyi diákokért

Jól tanuló, de szociális helyzetük miatt nehézségekbe ütköző középiskolás diákokat részesít ösztöndíjban a Szé­kely­ud­var­he­lyi Közös­sé­gi Alapítvány (SZKA), egy mentor pedig a céljaik elérésében nyújt szakszerű támogatást. A program tőkéjét a tavalyi Fuss NEKI! rendezvényen összegyűlt pénz adja.

Asztalos Ágnes
Becsült olvasási idő: 5 perc
Esély Alap a székelyudvarhelyi diákokért
Újabb támogató programot „főzött ki” az SZKA. Hét tanulónak lesz könnyebb ez a tanév. Fotó: SZKA

A szo­ci­á­li­san hát­rá­nyo­sabb társadalmi hely­ze­tű gyerekek is­ko­láz­ta­tá­si esélyei gyakran rosszabbak, mint az értelmi képességeik alapján várható lenne – ezt a jelenséget kutatások is alátámasztják. Ezért az SZKA szeretné támogatni azokat a diákokat, akik jól tanulnak, viszont családjuk alacsony jövedelme miatt fennáll a veszélye annak, hogy nem tudnak képességeikhez mérten kellőképpen fejlődni.

– Nem feltétlenül az eminens diákokra gondoltunk, az elvárás mindössze az, hogy 8,50 fölött legyen a tanulmányi átlaguk, és hibátlan a magaviseletük. Azok a fiatalok kerülhettek be a programba, akik családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 1500 lejt

– részletezte Tófalvi Beáta, a civil szervezet vezetője. 


Hirdetés


A tavaly októberben megrendezett adománygyűjtő közösségi rendezvényen, a Fuss NEKI!-n az SZKA által összegyűjtött pénz képezi az ösztöndíjalapot, egy diák egy tanévre 2900 lejt kap. Az összeget tanulmányokkal kapcsolatos iskolán kívüli tevékenységekre, a bentlakás költségeire, IT-eszközök beszerzésére, egyéb – a fej­lő­dés­hez szükséges – anya­gok­ra, felszerelésekre költ­he­tik, de például autóvezetői tan­fo­lyamra nem – tudtuk meg az ügyvezető igazgatótól.

– Kísérleti programként az első évben kevés diákot vontunk be, heten vannak a kedvezményezettek, a tapasztalatok elemzése után a későbbiekben folyamatosan bővítenénk a kört

– tette hozzá Tófalvi Beáta. 
Az anyagi támogatás mellett minden diáknak mentort biztosít az SZKA, aki támogatja, segíti, tanácsokkal látja el a fiatalt. 

– A mentorálás alapja a bizalom, az önkéntesség és a személyes szimpátia mindkét fél részéről. A fiatalok fejlődésében meghatározó szerepet játszik az erkölcsi támogatás, amelyet másoktól kapnak. A jó mentor ugyanakkor motiváló is lehet és támogatója a pályaválasztási folyamatnak. Olyan személyeket jelölt erre a szerepre az SZKA kuratóriuma, akikre a saját gyerekeinket is szívesen rábíznánk

– magyarázta Tófalvi. 
A pályázat meghívásos alapú volt. Több tanintézet megkeresése után végül a Bacz­ka­madarasi Kis Gergely Református Kollégium, a Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola, valamint a Tamási Áron Gimnázium igazgatóinak, osztályfőnökeinek segítségével állt össze a kedvezményezettek köre, akik tizenegyedikesek és tizenkettedikesek, közülük mindössze egy fiú van, a többi lány. A tizenegyedikes tanulók elvileg jövő tanévben is maradhatnak a programban, de a második kiadásban mindenképpen szeretnének más székelyudvarhelyi tanintézeteket is bevonni – mondta még el Tófalvi Beáta.
 Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!