Hirdetés

Egyre több a gyermek Gyergyóremetén

Nagymértékben nőtt a gyer­mek­lét­szám az elmúlt évek­ben Gyer­gyó­re­me­tén. A gyer­gyói-medencei nagyközség gazdasági fejlődése nemcsak az innen elszármazottakat csalogatja vissza, hanem azokat is idevonzza, akik csendes környezetet, munkalehetőséget és minő­sé­gi oktatást keresnek. A településen jelenleg tizenegy óvodai csoport működik, emellett bölcsődét is fenntart az önkormányzat, ahol további bővítést terveznek, a megnövekedett igényekre válaszolva.

Boncina-Székely Szidónia
Becsült olvasási idő: 8 perc
Egyre több a gyermek Gyergyóremetén
Növekvő igények. Modern létesítményeket hoztak létre az egyre több gyermek miatt Fotó: Boncina-Székely Szidónia

Gyergyóremete központi óvodaépületében éppen farsangra készülődtek ottjártunkkor. A két óvodai csoport közül egy­ik­be már a szülők is meg­ér­kez­tek, jó hangulatban, maskarába öltözve ünnepelték a farsangot, a másik teremben pedig az ünnephez kapcsolódó kézműves-fog­lal­ko­zást tartott Laczkó Ka­ta­lin Ildikó óvónő.  

– Gyermekkoromban én is ebbe az épületbe jártam óvodába

– mondja nem titkolt büszkeséggel a pedagógus, kiemelve, hogy néhány évvel ezelőtt, más településekhez hasonlóan, itt is csökkenőben volt a gyermeklétszám, de időközben ez megfordult.


Hirdetés


Román Sándor iskolaigazgató számokkal támasztja alá a valóságot: elmondása szerint két évvel ezelőtt 686 gyermek volt összesen a remetei oktatási intézményekben, ez a szám jelenleg 747. 

– Két és fél éve vagyok iskolaigazgató a településen: akkor 182 óvodás gyermek volt, nyolc csoportban, a kö­vet­ke­ző évben – májusban és szep­tem­ber­ben – indítottunk egy-egy újabb csoportot. 2023 nyarán már 215 volt az óvodáskorúak létszáma, ősszel pedig 221, így még egy csoportot tudtunk indítani

– sorolja a számadatokat az intézményvezető.

Boncina-Székely Szidónia

Bölcsőde és óvoda biztosítja a jövőt

Az oktatói-nevelői munka több helyszínen zajlik: a központi óvodaépületben a két rövid programú csoport mellett bölcsődei nevelés is zajlik. Huszonhárom apróság tölti itt a napot, reggel 8 és délután 5 óra között. A látogatásunk ideje alatt jóval kevesebben vannak a gyermekek betegség miatt, de a bölcsődei helyekre egyre nagyobb az igény, ezért az intézmény bővítését tervezik. 

– Egy új, negyven férőhelyes bölcsőde fog létesülni: az önkormányzat átadta a terepet az Országos Beruházási Társaságnak, úgy tudjuk, hogy már folyamatban a közbeszerzés a munkálatokra. A terveink szerint a jelenlegi is megmarad, hiszen egyre többen igénylik a 2 és 3 év közötti gyermekek szakszerű felügyeletét

– mondta el ottjártunkkor Laczkó-Albert Elemér polgármester. 
A Fráter György Általános Iskolához tartozó központi óvo­da­é­pü­leten kívül a telepü­lés alszegi részén három csoporttal működő új építésű óvoda van, a közigazgatásilag Remetéhez tartozó Csutakfal­ván pedig három normál prog­ra­mú és két napközis csoportba várják a gyermekeket.

Boncina-Székely Szidónia

Meleg ebéd minden gyermeknek

Ettől a tanévtől kezdődően 708 gyermek részesül a Meleg ebéd programban – kivételek a bölcsődések –, így a település két közösségi konyháján készül tápláló ebéd az óvodásoknak, diákoknak. A csutakfalvi, közösségi céllal készült épület földszintjén van az étkezde, itt készül el az ottani óvodásoknak és iskolásoknak a mindennapi ebéd, a központi konyhán pedig a többi óvodának és iskolának. Mindegyik óvodaépület építésénél figyeltek arra, hogy étkezésre alkalmas helyiségek is legyenek.
Az elmúlt években nagyon sok Remetéről elszármazott személy telepedett haza a csa­lád­já­val. Emellett sokan költöznek ide a gazdasági fejlődés, a munkalehetőségek miatt, jöttek már Kanadából, Finnországból, Magyarországról és Angliából is. Az óvoda a kiindulópont: hogyha ide íratják be a kicsiket a szülők, akkor az iskolai éveiket is itt fogják tölteni. Ehhez minden lehetőség adott, hatvan szakképzett pedagógus, közöttük tizennégy óvónő biztosítja a minőségi oktatást – mondta el érdeklődésünkre Román Sándor igazgató.

Boncina-Székely Szidónia
Korszerű épületekben játszhatnak-tanulhatnak a gyermekek


Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!