Hirdetés

Terra firma

HN-információ
A közelmúltban startolt a Gyergyói-medence legnagyobb fesztiválja, a közel 800 programot számláló EgyFeszt. A képzőművészeti események jelentős részét a nagyközönség előtt csak nagyon ritkán megnyíló gyergyószentmiklósi zsinagógában tartották. Kiállítás, közönségtalálkozók, koncertek, gyerekfoglalkozások várták itt a látogatókat. A képzőművészeti udvar tevékenységeit Orosz Annabella képzőművész szervezte. A kiállítás anyagát Túros Eszter művészettörténész méltatja. A zsinagógában és a város különböző közterein helyet kapó kiállítás címe Terra firma. Egy biztos alap. Táj, ember, művészet, amely megtart, egy földrész, egy sajátos tér, ismerős környezet, otthon, hely. Menedék. A kiállítás leginkább a térről, a gyergyói térségről szól, több szempontból is. Egyrészt összehoz gyergyói alkotókat a teljesség igénye nélkül, de kicsit mégis seregszemle-szerűen. A nagy öregektől a legfiatalabbakig sorakoznak itt fel munkáikkal, ízelítőt adva. Hogy miről is? A részben a gyergyószárhegyi művészeti központ gyűjteményéből válogató, illetve fiatal alkotók friss munkáival kiegészült tárlat anyagát a gyergyóiság teszi egységessé. És hogy ez hogyan nyilvánul meg ebben a laza egymásmellettiségben, azt talán érzékeli a látogató. Ennek a sajátos fizikai és kulturális térnek az alkotói mindvégig érzékenyen viszonyulnak környezetükhöz, a táj szépségeire irányuló figyelemtől az aktuális helyi problémákra való művészi reakcióig, a történelmi múltra való emlékezéstől az ökológiai gondokra megoldási lehetőségeket kereső, jövőbe mutató installációkig. A meghatározott tér és időbeli kötöttségek szabta rendben, a kiállított munkák időnként taszító, máskor békésen illeszkedő sorából úgy válik elérhetővé, megközelíthetővé a hely szelleme, hogy közben kirajzolódik a helyi művészet sokszínűsége, változatossága. Múlt, jelen és jövő úgy kapcsolódik itt össze különböző generációk művészei által, hogy egyfajta művészettörténeti kóstolót is kapunk a helyi, a helyi kötődésű művészet karakteréről, alakulásáról, műfaji sajátosságairól, beszédmódjairól, ahogy az a táj ábrázolásától eljut a tájjal, természettel való alkotó együttműködésig, ahogy az elmúlt évtizedek különböző időszakai beszivárognak az alkotások terébe, ahogy nagy közösségi kérdések találkoznak a személyessel, ahogy a táj szépségével a táj sebei feleselnek, ahogy a hagyományok tisztelete új és új formákat ölt, ahogy a különböző lokális tartalmak, motívumok összecsengenek egy nagyobb, globális térben, ahogy az erős gyökerek segítik a megújulást, ahogy az újabb és újabb képfajták vagy a helyspecifikus installációk együttműködnek a hagyományos műfajokkal, technikákkal, ahogy az alkotókat kivétel nélkül meghatározza és foglalkoztatja ez a környezet, ahogy a különböző határátlépések, útkeresések, a különböző hangvételek megközelíthetővé tesznek egy közös történetet. Számomra leginkább a térről, a térben kirajzolódó helyről, helyekről szól a kiállítás. Gyergyóról, a Gyergyói-medencéről, a városról, Szárhegyről, a zsinagógáról, a központról, a focipályáról, a teherforgalmi útról, a művészet helyéről. De szól az időről is, ahogy a különböző idősíkok layerszerűen helyezkednek egymásra a város, a kiállítás, az alkotások terében. Ily módon kerülnek felszínre részletek, helyek és idők, történetek, melyek együttesen nem valamiféle kerek egészbe szerveződnek, hanem egy hiányokkal, homályos részekkel, takarásokkal, kisebb-nagyobb egységekkel, változó erővel és minőségekkel, különböző perspektívákból láttatott valóságokkal, életképekkel, kisebb-nagyobb kimozdulásokkal, nagy távolságokat is befogó nyitásokkal, át- és átrajzolódó határvonalakkal, az idő múlásával változó terekkel, régi és új térfunkciókkal, népi motívumokkal, hétköznapi gondokkal, különböző szubkultúrákkal, otthonosságukkal és idegenségükkel együtt formálódnak folyamatosan. Nem egy lezárt történet az, hanem egy képlékeny folyamat, egy tudatos benne levés, mely nem ér véget a kiállítás bezárásával. [caption id="attachment_127603" align="aligncenter" width="1280"] Szabó Réka installációja[/caption] Kiállító művészek: Balázs Barna, Balázs József, Balázs Áron, Bányász Anna, Burján Gál Emil, Csala Hermina, Dobribán Melinda, Ferencz Zoltán, Folks Duo (Péter Árpád, Zöld Levente), Funkenhauzer Zsófia, Fülöp Károly, Gaál András, Horváth Levente, Jakab Lóránt, † Karancsi Sándor, Kolozsi Tibor, Kovács Kinga, Márton Árpád, Mátej László, Mezei Izabella, Orosz Annabella, Polgár Botond, Porzsolt Erzsébet, Siklódy Ferenc, Sövér Elek, Szabó Réka, Szilágyi Beáta, Szőcs Zsuzsanna, Török Réka, Újvárossy László és Vizi Orsolya. Köszönet a Marosvásárhelyi Zsidó Hitközségnek és a gyergyószentmiklósi zsidó közösségnek, Geller Gézának, hogy lehetővé tette a kiállítás megszervezését.
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!