Hirdetés

Játék a… szerencsejátékkal

HN-információ
Közel hét éve, pontosabban 2009 júniusában jelent meg a szerencsejátékok megszervezésére és működtetésére vonatkozó 2009/­77-es sürgősségi kormányrendelet. Ennek a jogszabálynak az utóélete elokvens példája annak, amit igen sokan és nem ok nélkül a hazai jogalkotás „sajátosságaiként” emlegetnek: bizonytalanság, kiszámíthatatlan­ság, következetlenség. Mindez pedig egy adott törvény vagy kormányrendelet túlontúl gyakori és sokszor ellentmondásos módosításában és kiegészítésében testesül(t) meg. Lássuk hát, hogy mis is történt a 2009 júniusában hatályba lépett „szerencsejáték-tör­vénnyel”, az elmúlt hét esztendő során. Tömören fogalmazva azt is mondhatnánk, hogy azzal a mindenkori kormányok és törvényhozók úgymond játszadoztak, azaz nyakra-főre módosították, kiegészítették. 2010-ben a honatyák azt, mármint a kormányrendeletet, a 2010/46-os törvénnyel szentesítették, annak módosításával és kiegészítésével egyidejűleg. Ezt követően pedig nem volt olyan esztendő, hogy valakiknek, valamilyen okból kifolyólag ne vált volna időszerűvé vagy indokolttá az újabb és újabb módosítás. Szám szerint: 2009 júniusától a múlt esztendő végéig 17-szer módosították, s ebből 3-szor a 2015-ös esztendőben. Nem egyedi esetről van szó, de ami ezzel a jogszabállyal történt, az mindenképpen rekordszámba megy. Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a szerencsejátékok terén tevékenykedő vállalkozások számára nem bizonyult „szerencsésnek” a hazai jogszabályozás. Megjegyzendő ugyanakkor az is, hogy az oly gyakori módosítások, „átpofozások” ellenére is hallani olyan véleményeket (még képviselők részéről is), miszerint társadalmi ismérvek, szempontok mentén továbbra is indokolt lenne bizonyos megszigorító, korlátozó jellegű előírások beépítése a szóban forgó jogszabályba. Szervezés, szervezgetés A már említett 2009/77-es sürgősségi kormányrendelet alkalmazásának módszertani normáit a 2009 júliusában megjelent 2009/870-es kormányhatározattal hagyták jóvá. Érdekes módon az jobban kiállta az idők próbáját, és akár furcsállhatnánk is, hogy azt az elkövetkező évek során alig háromszor módosították. Azért furcsálljuk ezt, mert normális körülmények között egy törvénymódosítás óhatatlanul maga után vonja a módszertani normák „kiigazítását” is. (Közvetlenül nem idetartozik, de megemlítenénk: a Cioloș-kormány szerint azért vált szükségessé az Adótörvénykönyv alkalmazásának módszertanát jóváhagyó 2016/1-es kormányhatározat módosítása és kiegészítése, mert időközben, pontosabban a 2015. december 31-én megjelent a 2015/358-as törvény, amellyel módosították az előbbi egyes előírásait.) Időközben megjelent egy másik jogszabály is, nevezetesen 2013 májusában, a Szerencsejátékok Országos Hivatala (ONJN) megszervezésére és működésére vonatkozó 2013/298-as kormányhatározat. (Egyébként ezzel a kormányhatározattal is módosították a módszertani normákra vonatkozó, már említett 2009/870-es kormányhatározatot. Okkal-e vagy ok nélkül a Cioloș-kormány sem nézte, nézhette „tétlenül” a szerencsejátékok ügyét. És ő is belement egy játékba, nevezetesen a jogszabály-módosítás játékába. A február 24-i kormányülésen fogadták el a 2016/111-es kormányhatározatot, amely a Hivatalos Közlöny február 26-i számában jelent meg és a múlt hétfőn vált hatályossá. Ezzel a kormányhatározattal hagyták jóvá a szerencsejátékok megszervezésére és működtetésére vonatkozó 2009/77-es sürgősségi kormányrendelet alkalmazásának módszertani normáit, ugyanakkor módosították és kiegészítették az ONJN megszervezésére és működésére vonatkozó 2013/298-as kormányhatározatot és hatályon kívül helyezték a szerencsejátékok megszervezésére és működtetésére vonatkozó 2009/870-es utólag módosított és kiegészített kormányhatározatot. A kormányhatározat tekervényes „megnevezéséből” elég nehezen hámozható ki, hogy miről is van szó. A dolgokat leegyszerűsítve, tulajdonképpen arról, hogy az eddig érvényes módszertani normákat hatályon kívül helyezték, s azzal egyidejűleg érvényessé váltak az új módszertani normák. E tekintetben is némi zavart kelthet az új kormányhatározattal kapcsolatos hivatalos sajtóközlemény, amelyben az is olvasható, hogy a mostani jogszabály módosítja és kiegészíti a szerencsejátékok megszervezésére és működtetésére vonatkozó „alkalmazási normákat”. Ez nehezen képzelhető el, hisz a most elfogadott 2016/111-es kormányhatározat révén megszűnt annak „elődje”. Új játékszabályok A kormányhatározattal kapcsolatos hivatalos sajtóközleményben utalás van arra is, hogy annak célja a szerencsejátékok területén tevékenykedő gazdasági szereplők bátorítása, azaz minél több szereplő megjelenése, megjelentetése a romániai piacon. Ugyanakkor az új előírások értelmében biztosítottak lesznek azok az eszközök, amelyek rábírhatják a szerencsejátékok terén tevékenykedőket a „játékszabályok” betartására, azaz a fogyasztóvédelemre, a közbiztonságra és az adózási jogszabályozásokra vonatkozó előírások betartására. Az igen terjedelmes módszertani norma részletesen és aprólékosan taglalja azokat az előírásokat, szabályokat, amelyeket szem előtt kell tartani a működési licenc és engedély megszerzése érdekében, mindennemű szerencsejáték-tevékenység esetében, legyen szó hagyományosokról vagy távolságiakról, beleértve az online játékokat is. A távolsági szerencsejátékok vonatkozásában a mostani jogszabály meghatározza és megállapítja azok romániai megszervezésének és működtetésének feltételeit. Ilyen jellegű működés csak azon gazdasági operatőrök számára engedélyezett, akik bejegyeztetettek Románia területén vagy az Európai Unió egyik tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségben, és ugyanakkor a hazai szakhatóság az ONJN játékszervezési licencével és engedélyével is rendelkeznek. A Románia területén kívül bejegyzett és engedélyezett operatőrök kötelesek egy hivatalos képviselőt kijelölni, akire hárul majd a hazai illetékes hatóságokkal való kapcsolattartás. A tevékenység stabilitása feltételeinek megteremtése érdekében ezentúl a játékszervezési licencek és a működtetési engedélyek a kibocsátás időpontjától számított 10 éves periódus során maradnak érvényben, azokat viszont csakis egyénileg bocsátják ki és azok nem ruházhatók át. Hecser Zoltán
Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!