Hirdetés

Istenről és emberről

Bemutatták dr. Buzogány Dezső egyháztörténész, egyetemi professzor A tiszta teológia főrészei Istenről és az emberről című könyvét hétfőn a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Az egyháztörténész Szegedi Kis István 1585-ben megjelent művét fordította le latinról magyar nyelvre – olvasható a reformatus.ro oldalon.

Bíró István
Becsült olvasási idő: 3 perc
Istenről és emberről
Öröm az egyház és a nemzet számára Fotó: Berekméri Gabriella

Négyéves fordítói munka eredményeként, Szegedi Kis István (1505–1572) halálának 450. évfordulóján jelent meg az egykori püspök nagy munkájának magyar kiadása. A Theologiae Sincerae Loci Communes De Deo Et Homine, vagyis A tiszta teológia főrészei Istenről és az emberről című kötetet bemutatóját hétfőn a Protestáns Teológiai Intézetben tartották.
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szerint egyedülálló, hiánypótló munkák születtek az elmúlt időszakban. A püspök annak fontosságát hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a teológusok utódokká váljanak ebben a tudományos munkában.

 
– A könyvekhez való ragaszkodás kifejezi, hogy tovább szeretnénk vinni, amit elődeink tettek – emelte ki Kató Béla.

Hozzátette: öröm letenni ezeket a munkákat az egyház és a nemzet asztalára. 
A kötetet Ősz Sándor Előd levéltáros ismertette. Elhangzott, a „loci communes” a 16. században közkeletű kifejezés volt, több tudományágnak jelentek meg hasonló válogatásai. A mű a maga korában európai szinten is jelentős teológiai munka volt.
A kötet Balog Zoltán duna­melléki püspök, zsinati elnök ajánlásával kezdődik, majd Szegedi Kis István életéről olvashatunk tanítványa, Szka­rica Máté tollából. A szerző a kor egyik bevett módszerét, az ágaztatást vagy tabulázást választotta.


– Buzogány Dezső fordítása egyszerre modern és veretes, olvasmányos és míves. Úgy érzékelteti a szöveg archaikusságát, hogy közben nem archaizál, nem használ idegen szavakat – mondta Ősz Előd.


Hozzátette: a fordító az eredeti formát követi, a magyar nyelvű oldal pedig hű tükörképe a kiadásnak.
Az első rész 172 táblázata Istenről, a második rész 279 táblázata az emberről szól. A mű elsősorban teológiai, dogmatikai munka, amely beszél Istenről, külön az Atyáról, Krisztusról és Szentlélekről, a sákramentumokról, az emberről mint Isten képmásáról, a lélekről, a hitről és a hitvallásról is. Mindezek mellett hangsúlyos az egyházkormányzati, liturgikai és etikai része is.
A 467 oldalnyi törzsszöveg után Buzogány Dezső Szegedi Kis István munkájának forrásait is felkutatta, illetve közzéteszi Szegedi két tanulmányát. 
 

Kövessen a Facebookon!