Hirdetés

Hús- és halfeldolgozó szakmunkásképzés indul

Csíkszereda után Szé­kely­ud­var­he­lyen és Gyer­gyó­szent­mik­ló­son is indul hús- és hal­fel­dol­go­zó szak­mun­kás­kép­zés a szakokta­tás­ban. Van ugyanakkor néhány olyan szakma, amelyre egyre kisebb az igény – jelez­te a következő tan­év­re vonatkozó be­is­ko­lá­zá­si ter­vé­nek ismertetésekor a szak­ok­ta­tá­sért felelős tanfelügyelő.

Pál Bíborka
Becsült olvasási idő: 3 perc
Hús- és halfeldolgozó szakmunkásképzés indul
Inspekció a húsfeldolgozóban. Lesz szakember Fotó: László F. Csaba

Véglegesítette és az oktatási minisztériumnak is elküldte a hároméves szakoktatásban induló osztályok következő tanévre összeállított beiskolázási tervét a megyei tanfelügyelőség. Ha a szaktárca is jóváhagyja, ősszel 44 szakosztály indul a megyében, és – amint lapunknak a megyei szaktanfelügyelő jelezte – újdonságnak számít, hogy a csík­sze­re­dai Venczel József Szakközépiskola mellett a gyer­gyó­szent­mik­ló­si a Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban és a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskolában is indul hús- és halfeldolgozó szakképzés. Ugyanakkor a fodrászképzés engedélyezte­té­si folyamatának végére ért a gyergyószentmiklósi Fo­ga­ra­sy Mihály Műszaki Líceum: a megyében egyedül itt indul ősztől ezen a szakterületen hároméves szakképzés – tudtuk meg Kedves Mónikától. 


Hirdetés


A szakoktatásért felelős tanfelügyelő szerint van a térségben néhány olyan szakma, amelyre egyre kisebb az igény, ezért a tanintézetek csak kis létszámban tudnak osztályt indítani.  

– Nehezen telnek be a helyek a textil szakirányú képzésben és az általános asztalos szakosztályokban, így az érintett iskoláknak érdemes elgondolkodniuk a profilváltáson

– részletezte a szakoktatásért felelős tanfelügyelő. 
Textil szakirányú képzést indít egyébként a székely­ke­resztúri Zeyk Domokos, a szent­egyházi Gábor Áron és 
a szé­kelyudvarhelyi Bányai János műszaki szakközépiskola, az általános asztalos képzéssel pedig a csíkszeredai Venczel József Szakközépiskola próbálkozik.
Van a megyében ugyanakkor néhány olyan szakközépiskola, ahol az előző tanévben a líceumi osztályok végzősei közül egy diák sem ment át az érettségin, ezért a 2019/ 5090-es miniszteri rendelet szerint a tanintézet ősztől csak szakoktatásban indíthat osztályokat. A tanfelügyelőség adatai szerint a kérdésben három tanintézet érintett: a ditrói Puskás Tivadar Szakképző Líceum, a dánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskola és a borszéki Zimmethausen Szakközépiskola.
A ditrói szakközépiskola két osztályt indít ősztől duális szakképzésben három-három szakkal. Az egyik a ven­dég­lá­tó­i­pari osztály, ahol pincér, szakács és cukrász képzés indul, a másik osztályban villanyszerelőket, erdészeket és asztalosokat tanítanak. A dán­fal­vi iskolában kereskedelmi eladó, agroturisztikai dolgozó, hegyvidéki gazda és szállodai dolgozó szakon indulnak osztályok, míg Borszéken pincér szakképzés lesz. Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!