Hirdetés

Változik a Mintagazda-program

Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének számos népszerű programja van. Ilyen a Kiskertész-program, amelyben gyermekek tapasztalhatják meg a kertészkedés örömeit, illetve a Mintagazda-program, amely az idei évben teljesen átalakul.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Becsült olvasási idő: 3 perc
Változik a Mintagazda-program
Fotó: Kiskertész Program/Fb

Idén ismét meghirdette a Kis­ker­tész-programját Har­gi­ta Me­gye Tanácsának Vidék­fej­­­lesz­­tési Egyesülete. Ennek a kez­de­ményezésnek a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az iskolás gyermekek és szüleik körében az egészséges étkezés fontosságára. Emellett lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevők sze­mélyesen ta­pasztalhassák meg a kertészkedés folyamatát, és így mé­lyebb betekintést nyerjenek az élelmiszer előállításának gyakorlati oldalába is.
Az elsődleges célok között megtalálható az is, hogy a program révén ösztö­nözzék a gyermekeket arra, hogy több időt töltsenek a szabadban. Tavaly összesen 2877 diák vett részt a kezdeményezésben, és az idei év még ennél is lendületesebbnek ígérkezett, mivel több mint háromezer kisdiák csatlakozott a programhoz. A részt vevő gyerekek számára pedig hét különböző fajta növénymag állt rendelkezésre.
– Idén újból sikerült rekordot dön­tenünk, amit nem gondoltunk vol­na a tavalyi év után. Sikerült túllépni a háromezret, a gyerekek pedig több mint hetven iskolából neveztek be. A mag­csomagban hétféle növényt találtak meg, bár a tavaly gyógynövényeket is bevezettünk, idén kihagytuk, mert nem volt nagy sikere nekik. Összesen ez 1,3 tonna magvat jelent, amit kollégáimmal csomagoltunk be és adtuk át számukra a tavasz folyamán. Amellett, hogy a gyerekek megtanulnak kertészkedni, ösz­tönző hatással is van rájuk ez a program, hisz az ellenőrzések során azt tapasztaljuk, hogy nemcsak az általunk adott magvakat ültetik el, hanem bővítik a zöldségek skáláját kertjükben – mondta el lapunknak László Csongor, Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének igazgatója. Mint meg­­tudtuk, a kis kertészek közül a leg­ügyesebb húszat választják ki majd, akik az ősz folyamán kapják meg jutalmukat.
A Vidékfejlesztési Egyesület Minta­gazda-programja pedig nagy változások előtt áll, hisz most már nem várják a helyi önkormányzatok javaslatait a mintagazdákra, hanem a meglévő adatbázisukat, mintagazdáikat szeret­nék tovább erősíteni. Mindez azt jelenti, hogy a már megyeszerte benevezett gazdáknak az egyesület munkatársai segítséget nyújtanak minden felmerülő kérdésükben, ösztönözve őket a pá­lyázati kiírásokra.
– Átalakítottuk Mintagazda-prog­ra­munkat, nem az általunk végzett ellen­őrzésre és díjazásra fogunk össz­pontosítani, hanem a már meglévő rendszerünkhöz tartozó gazdáinkat sze­­­­­retnénk segíteni. Természetesen más érdeklődők is igényelhetik ezt a szol­gáltatást, amely a mindennapi munkavégzéséhez még inkább hozzá­járul – tette hozzá a vezető. 

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!