Hirdetés

Nincsenek gyökeres változások

Idén később lehet mezőgazdasági támogatást igényelni, a kérelmeket egészen június 7-ig fogadják a Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségek. Fontos kiemelni, hogy az igénylések határideje után lezárul a rendszer, ezúttal nem lesz huszonöt napos szankciós időszak.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Becsült olvasási idő: 9 perc
Nincsenek gyökeres változások
Fotó: SZGE

Ebben az évben később sikerült megnyitni a me­zőgazdasági támogatások igénylésének lehetőségét, április elejétől egészen június 7-ig várják a Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségek (APIA) a kérelmeket. Az új európai uniós előírások miatt idén kicsit bonyolultabb a rendszer, ami elsőre ijesztőnek tűnhet a gazdák számára. Ezelőtt csak az alaptámogatásokra vonatkozott az új PNS (Nemzeti Stratégiai Terv), most már viszont a hegyvidéki és agrár-környezetgazdálkodási csomagok igénylése is ezen alapul. Mint megtudtuk, nagyon nagy változtatások nincsenek, több plusztámogatás van, megváltoztak a támogatási zónák is, idén pedig már mintegy ötvenféle támogatási csomag elérhető, és ezekből kell összeállítani az igényléseket. 
Haschi András, az APIA vezetője szerint sajnos a gazda majdnem semmit nem ért az egész támogatási rendszerből, és ezen nincs is mit csodálkozni.


Cikkünk a hirdetés után folytatódik!

Hirdetés

– A baj az, hogy már nekünk is szamárvezetőt kell használnunk, aszerint kell dolgoznunk, mert annyira bonyolulttá tették a folyamatot, hogy ember legyen a talpán, aki el tud boldogulni ebben a rendszerben. A Hargita megyei gazdáknak idén sem kell személyesen ellátogatniuk az APIA székhelyére, mivel a korábbi évekhez hasonlóan vidéki településeken, a községházán, közbirtokosságok székhelyén vagy kultúrházakban is lehetőség van az igénylések benyújtására. Itt a gazdák segítséget kaphatnak a kérvények kitöltésében, hogy a lehető legtöbb támogatást vehessék igénybe. Az esetleges, jelenleg megoldatlan problémákat a folyamat során korrigáljuk. Ahogy ko­rábban is történt, először a kisebb területekre vonatkozó támogatási igényléseket fogadják, majd április 20–22. után következnek a nagyobb gazdaságokra vonatkozók, amelyek tartalmazzák az állatokat is

– mondta el lapunknak az igazgató.
Fontos kiemelni, hogy a korábbi években a támogatási igénylések időszakának lejárta után volt egy huszonöt napos periódus, amelyben még benyújthatta a gazda az igényléseit napi egyszázalékos támogatásmegvonással. Idén erre nem lesz lehetőség, hiszen így is megkéstek a folyamattal, ezért június 7-e után lezárul a rendszer.
Mint megtudtuk, Hargita megyében közel huszon­hatezer gazdától várják az igényléseket, összesen akár 180 ezer hektár területre.

SZGE

Feltételek a húsmarhák csatolt támogatásához
Az SCVZ legalább 10, de legfeljebb 250 egyedből álló húsmarhaállományra kérhető.
A húshasznú teheneknek és a húshasznú keresztezett teheneknek legfeljebb 48 hónapos korukra legalább egy, a BND-ben bejegyzett és a tenyésztési programba bejegyzett/nyilvántartott utóddal kell rendelkezniük az állatorvosi nyilvántartásban, kivéve az importált teheneket, amelyek a származási országban ellettek. Ez a feltétel a 2023. január elseje követően született tehenekre vonatkozik.
A húshasznú fajtákhoz tartozó tehenek és a húshasznú fajtákkal kevert tehenek esetében az elmúlt huszonnégy hónapban legalább egy, a BND-ben nyilvántartásba vett és a törzskönyvadatbázisba bejegyzett/regisztrált utóddal kell rendelkezniük, kivéve az importált teheneket, amelyek a származási ország területén ellettek.
A feltétel akkor is teljesül, ha a húshasznú fajták te­henei és a húsfajtákkal keresztezett tehenek nem életképes borjat ellettek (elpusztult vagy hat hónapos vemhesség után elvetélt), de más esetekben is, amikor a BND-ben nem került nyilvántartásba a gazdának nem felróható okokból, ha igazoló dokumentumokat mutatnak fel, például az állatorvosi igazolás/egyéb állatorvosi igazoló doku­mentumok vagy az egészségügyi igazolás, mestersé­ges megtermékenyítési bizonyítványt/természetes fedeztetési bizonyítványt vagy egyéb dokumentumokat, amelyek bi­zonyítják, hogy az állat a fent említett helyzetekben van.
Az ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaságban lévő azon állatoknak, amelyekre a gazda kérelmet nyújt be, tizenkét éves vagy annál fiatalabb húshasznú fajtájú tehenekből és/vagy hús­hasznú fajtákkal kevert tehenekből kell állniuk, és/vagy hatévesnél fiatalabb húsfajtákból származó bikákból. 
Húsmarhák/húsfajtájú üszők, amelyekre SCVZ-t igényelnek, a fajta törzskönyvébe be kell íratni/jegyeztetni fő- vagy mellékszekcióban.
Húsfajta bikáknak, amelyekre az SCVZ-t kérik, a fajta törzskönyvében főszekcióban kell szerepelniük.
Azokat az állatokat, amelyekre az SCVZ-t kérik, a kérelemben említett ANSVSA-kóddal (kódokkal) a négy hónapos megtartási időszakon keresztül gazdaság(ok)- ban kell tartani a kifizetési kérelem benyújtásának végső időpontjától számítva.

SZGE

Szántóföldön alkalmazható, környezetkímélő támogatások
Fontos kiemelnünk, hogy erre a támogatásra a 10,01 ha-tól kezdődő gazdaságok jogosultak.
Kötelező általános követelmények: 
A szántóterületek 5%-át nem termelékeny elemek (beleértve a parlagon hagyott területet is) számára kell fenntartani. 
A GAEC 8 előírás enyhítése során ez a követelmény a következőképpen teljesíthető: nem termelékeny elemek, beleértve a parlagon hagyott földterületeket és/vagy nitrogénmegkötő növények és/vagy másodvetések (köztes kultúrák) borítják.
Fontos: A GAEC 8 norma teljesítésére a másodvetés (köztes kultúra) és nitrogénmegkötő növények termesztése során 4%-on nem lehet növényvédő szert használni. A fennmaradó 1%-on lehet.
Abban az esetben, ha a szántóterület több mint 75%-át fű vagy egyéb lágy szárú takarmánynövények, hüvelyes növények, a termesztési ciklus nagy részében víz alatti  növények vagy ezek kombinációinak a termesztésére használják, akkor 3%-ot kell teljesíteni az 5% helyett.
Nitrogénmegkötő fehérjenövények (pl. szója, lucerna, borsó, lóhere, bab stb.) termesztése a szántóterület 5%-án. Automatikusan teljesítve, ha az első követelmény során a második opciót választja a gazda. 
Június 15-től október 15-ig a szántóterület mezőgazdasági növényekkel legyen bevetve vagy a gazdaság szántóterületé­nek legalább 85%-án biztosítani kell a talaj minimális borítását a fő növénykultúra betakarítása után megmaradt tarlóval, másodvetésű növényekkel, takarónövényekkel vagy az újonnan telepített őszi növényekkel

Speciális követelmények – legalább egyet alkalmazni kell:

  • ltermésdiverzifikáció gyakorlása szántóföldön;
  • lkonzervatív talajtechnológia (no, min., sávos talajművelés) alkalmazása a megművelt terület legalább 50%-án;
  • lévente legalább 2 fa/ha ültetése a gazdaság területén.


Dósa József Géza, Gál Attila

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!