Hirdetés

Még van idő az igénylésre

A paradicsomtermesztőknek lehetőségük nyílt támogatás igénylésére. A dossziékat március 1-ig fogadják a megyei mezőgazdasági igazgatóságok.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Becsült olvasási idő: 3 perc
Még van idő az igénylésre
Fotó: Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya

Románia Mezőgazdasági Minisztériuma elfogadta azt a rendeletet, mely szerint támogatás igényelhető a védett területeken – üvegházakban vagy fóliasátorban – termesztett paradicsomra. A támogatás maximális értéke 3000 euró, de feltétel, hogy a paradicsommal beültetett terület legalább 10 ár (1000 m²) kell legyen. Továbbá a pályázónak szerepelnie kell annak a polgármesteri hivatalnak a mezőgazdasági nyilvántartásában, ahová közigazgatásilag tartozik, hivatalos dokumentumokkal kell bizonyítania legkevesebb 3000 kilogramm paradicsom termelését, valamint vezetnie kell a növényvédő szerekkel végzett kezelések nyilvántartását is.
Pályázhatnak mezőgazdasági termelők, termelői engedéllyel rendelkező természetes személyek, jogi személyek, engedélyezett magánszemélyek, egyéni vállalkozások, valamint családi vállalkozások is.
A kedvezményezettek kötelesek benyújtani a megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz egy kérelmet, legkésőbb 2023. március 1-ig.
Az egy vállalkozásnak nyújtott támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 20 ezer eurót három pénzügyi év alatt, az aktuális pénzügyi év során, illetve az előző két pénzügyi évben. A kérelem benyújtásakor a Mezőgazdasági Igazgatóság által kijelölt felelősök ellenőrzik az igényelhető és folyósítható támogatás mértékét.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Az ellenőrzést követően a kedvezményezettek kitöltik és benyújtják a támogatást igénylő kérelmet, legkésőbb április 1-ig, amelyhez a következő dokumentumok szükségesek: a kérelmező vagy a törvényes képviselő (ha a kérelmet meghatalmazott személy nyújtja be) személyi igazolványának másolata; 
2023. december 31-ig érvényes termelői engedély másolata; az Országos Cégjegyzék/Országos Egyesületek és Alapítványok Nyilvántartási Hivatala (vagy aminek alapján a tevékenységét folytatja) által kibocsátott bejegyzési dokumentum másolata; aktív bankszámla/kincstári számlaszám igazolása; valamint eredeti igazolás a 2023-as évre vonatkozóan a Mezőgazdasági Nyilvántartásból, amely igazolja a kérelmező által használt, védett földterületet bármely olyan jogi okirat alapján, amely az adott földterületre használati jogot biztosít.
A kérelmet, a fent említett dokumentumokkal együtt, be lehet küldeni elektronikusan, postai úton vagy gyorspostával is a megfelelő mezőgazdasági igazgatósághoz.
Az elektronikus úton megküldött dokumentumokat aláírással és keltezéssel kell ellátni, a másolatokat a kérelmezőnek „az eredetinek megfelelően” hitelesítenie kell.
Abban az esetben, ha a pályázó különböző megyékben/UAT-ban található védett területeken termel paradicsomot, egyetlen támogatási kérelmet készít és nyújt be ahhoz a mezőgazdasági igazgatósághoz, ahol a legnagyobb megművelt területe található.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a mezőgazdasági igazgatóság benyújtja a helyi növény-egészségügyi hivatalhoz (OFJ) a támogatási program lehetséges kedvezményezettjeinek névsorát a hatósági ellenőrzések elvégzése, valamint mintavételek elvégzése érdekében a paradicsomban előforduló növényvédőszer-maradványok maximális alkalmazható szintjének meghatározására.
A kedvezményezettek kötelesek legalább tíz nappal a paradicsom betakarítása előtt írásban értesíteni a mezőgazdasági igazgatóságot e-mailben, faxon vagy postai úton. Ekkor történik meg a termőterület ellenőrzése is.
A védett területen termesztett paradicsom megkövetelt mennyiségének elérését igazolni kell a napi záró pénzügyi jelentések/számlák/lapok másolatával a kereskedelmi füzetből.

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!