Hirdetés

A pályázat konzultatív útmutatója

Elérhetővé vált a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) oldalán a 4.1. alintézkedés konzultatív útmutatója, amely a mezőgazdasági egységekbe történő beruházásokat érinti. Bár az észrevételek benyújtására a lap megjelenésekor már nem lesz lehetőség, nagyjából számba lehet venni, hogy melyek lesznek a feltételek a végleges kiírás megjelenésekor, hiszen gyökeresen nem fog változni a végleges kiírás.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Becsült olvasási idő: 9 perc
A pályázat konzultatív útmutatója
Fotó: SZGE

A 4.1 alintézkedés hozzájárul a gazdaságok általános teljesítményének javításához, előre kívánja mozdítani a kis- és középgazdaságok szerkezetátalakítását, azok kereskedelmi gazdasággá való alakítását, ugyanakkor ösztönzi társulási formák megalakulását, fejlesztését. 
A kiírás becsült keretösszege 203,8 millió euró, a ma­ximálisan pályázható összeg pedig 350 000 euró – 1 500 000 euró.

A 4.1-es alintézkedés kedvezményezettjei:

 • ljogi személyiségű gazdaságok, vállalkozások;
 • ltermelői csoportok; 
 • lszövetkezetek; 
 • lközbirtokosságok;
 • ltermelői csoportok és termelői szervezetek;

lkutatási és fejlesztési intézetek, valamint kutatási és fejlesztési, továbbá oktatási központok, állomások és egységek, beleértve a jogi személyiségű állami vagy magán mezőgazdasági egyetemeket is. 
 

A támogatás kötelező minimumfeltételei
1. A beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági mérete:
A beruházásnak olyan gazdaságban kell megvalósulnia, amelynek gazdasági mérete legalább 8000 SO.
Az olyan fiatal mezőgazdasági termelők esetében, akik már befejezték a 6.1-es (fiatal gazda) pályázatuk kivitelezését, azok a fiatal gazdálkodók, akik legfeljebb 5 évvel ezelőtt hozták létre gazdaságukat, vagy akik az Állami Vagyonügynökség által működtetett programon keresztül kaptak támogatást (a hatályos jogszabályoknak megfelelően), a támogatási kérelem benyújtásakor a minimális gazdasági méretnek 12 000 SO-nak kell lennie, és nem haladhatja meg a 100 000 SO értéket. 
Figyelem! Bár ez a kritérium benne van a konzultatív pályázati útmutatóban, végül felhívja a figyelmet, hogy ez a feltétel csak a 4.1.4 kiírásra vonatkozik, és az nem része jelen kiírásnak.
Ezért minden pályázó esetében az erre a csomagra vonatkozó feltétel az, hogy a beruházást olyan gazdaságban kell megvalósítani, amelynek gazdasági mérete legalább 8000 SO, és amelyet a kérelem benyújtásakor igazolni kell.  
2. A beruházásnak az alintézkedés által előirányzott támogatható intézkedések legalább egyikének hatálya alá kell tartoznia:
la szántóföldi és vegyes gazdaságok bővítése és/vagy korszerűsítése mezőgazdasági gépek vásárlásával (valamennyi szántóföldi kultúra esetében, beleértve az állattartó gazdaságok takarmánynövényeit is);
laz egyszerű beszerzésekhez kapcsolódó immateriális beruházások: szoftverek vásárlása vagy fejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek vásárlása a projekt másodlagos elemeként.
3. A kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy képes biztosítani a beruházás társfinanszírozását.
4. A beruházás gazdasági életképességét műszaki és gazdasági dokumentáció alapján kell igazolni.
5. A beruházás megfelel a hatályos jogszabályoknak a következő területeken: közegészségügy, állategészségügy és élelmiszer-biztonság.
6. A kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy az átlagos éves nyereség (az elmúlt három pénzügyi év átlagaként) nem haladja meg a kért támogatás összegének négyszeresét.

A 4.1. alintézkedés 30%-tól legfeljebb 90%-ig terjedő támogatást biztosít, az alábbiak szerint:
I. A 8000 SO és 250 000 SO közötti gazdasági méretű növénytermesztő gazdaságok esetében és az 500 000 SO-ig terjedő gazdasági méretű állattartó gazdaságok esetében a vissza nem térítendő támogatás mértéke 50%, és nem haladhatja meg: 

 • a 350 000 eurót az egyszerű beszerzések esetében;
 • a 1 000 000 eurót az egyszerű beszerzésekre vonatkozóan – cukorrépa termesztése esetében (beleértve a fiatal mezőgazdasági termelőket is).

II. A 250 000 SO és 500 000 SO közötti gazdasági méretű növénytermesztő gazdaságok esetében és az 500 000 és 1 000 000 SO-ig terjedő gazdasági méretű állattartó gazdaságok esetében a vissza nem térítendő támogatás mértéke 50%, és nem haladhatja meg: 

 • a 400 000 eurót az egyszerű beszerzések esetében;
 • az 1 000 000 eurót az egyszerű beszerzésekre vonatkozóan – cukorrépa termesztése esetében.

III. Az 500 000 és 1 000 000 SO közötti gazdasági méretű növénytermesztő gazdaságok esetében és az 1 000 000 SO-t meghaladó gazdasági méretű állattartó gazdaságok esetében a vissza nem térítendő támogatás mértéke 30%, és nem haladhatja meg: 

 • a 400 000 eurót az egyszerű beszerzések esetében;
 • 1 000 000 eurót az egyszerű beszerzésekre vo­natkozóan – cukorrépa termesztése esetében.

IV.  Szövetkezetek, termelői csoportok és termelői szervezetek esetében a vissza nem térítendő állami támogatás mértéke 50%, és nem haladhatja meg az 1 500 000 eurót, függetlenül a termelők és a beruházás típusától, valamint a gazdaság méretétől.

A támogatási intenzitás további 20 százalékponttal nö­velhető, de a kombinált támogatási ráta nem haladhatja meg a 70%-ot az I. kategóriába tartozó gazdaságok esetében és 90%-ot a társulási formák esetében.
A következő feltételek teljesítésével lehet növelni a támogatás intenzitását:
a) fiatal (legfeljebb 40 éves) mezőgazdasági termelők által végrehajtott beruházások;
b) biogazdálkodással kapcsolatos beruházások;
c) természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő területeken végrehajtott beruházások;
d) kollektív beruházások (a társulási formákra vonatkozik).
A Pályázati útmutató tervezete szerint a 4.1. alin­tézkedésből származó pénzből a támogatásra kivá­lasztott gazdálkodók számos beruházást tudnak majd végrehajtani, ilyen például:

 • Új gépek/eszközök és felszerelések vásárlása, akár lízing útján is (pl. traktorok, mezőgazdasági/techno­lógiai pótkocsik, kombájnok, talajműveléshez, növénytermesztéshez és -karbantartáshoz szükséges mező­gazdasági gépek stb.). 

Figyelmeztetés! Csak a pénzügyi lízing minősül támogatható kiadásnak, azzal a kötelezettséggel, hogy az eszköz az utolsó kifizetésig a kedvezményezett tulajdonába kerül.

 • Szoftverek vásárlásával vagy fejlesztésével, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek megszerzésével kapcsolatos kiadások.

Az általános projektköltségek kiadásai: a tanácsadással, nyomon követéssel és irányítással kapcsolatos kiadások, beleértve a gazdasági és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás díját, a tanúsítványok kiadásának díját, valamint a projektek végrehajtásához szükséges engedélyek és felhatalmazások megszerzésének díját, a nemzeti jogszabályokban előírtak szerint.
A projekt általános költségei nem haladhatják meg a teljes támogatható költség 5%-át.

PONTOZÁSI RENDSZER
Növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok pontozása, kivéve a cukorrépát termesztőket és azokat, akik valamilyen társulási formával szeretnének pályázni.

Mezőgazdasági gépek egyszerű beszerzése gazdaságok szintjén (növénytermesztés)

1.

A gazdaság méretének elve, mely a családi gazdaságokra és közepes méretű gazdaságokra vonatkozik

Maximum 15 pont

1.1 Családi gazdaságok (≥8000 – 100 000 euró SO)

15 pont

1.2 Gazdaságok gazdasági dimenziója ≥12 000 – ≤250 000 euró SO

13 pont

A társulási formák ennél a kritériumnál nem kapnak pontot.

2.

A gazdatársulás elve

Maximum 10 pont

2.1 Termelői csoport vagy szervezet tagja, szövetkezet részvényese

A kiválasztási kritérium akkor tekinthető teljesítettnek, ha:

– a pályázó egy szövetkezet részvényese;

– a pályázó egy termelői csoport vagy szervezet tagja, mely a MADR által elismert, a hatályos jogszabályok szerint.

10 pont

3.

A projekt érettsége a beadott dokumentáció alapján, a fenntarthatóság, környezetvédelem és kockázatkezelés szempontjából

Maximum 10 pont

3.1 Azok a projektek, melyek olyan mezőgazdasági gépek beszerzését célozzák meg, amelyek megfelelnek a KAP 2023–2027-es környezetvédelmi és éghajlati feltételeinek

A pontok no till/minimum/low/strip till technológiára jellemző, legalább 70 kg-os talajművelő erővel rendelkező vetőgépek vagy a megfelelő no till/minimum/low/strip till technológiához tartozó munkagépek (pl. kultivátorok, növényi maradványok aprítói) beszerzéséért adhatók a pályázók által benyújtott árajánlatok alapján. Az egyszerű traktorok beszerzéséért nem jár pont.

10 pont

Magyarázat: Ezek a módszerek kímélik a talaj szerkezetét és mikrobiális életét, csökkentik az erózió és a talajerózió kockázatát, valamint hozzájárulnak a környezetvédelemhez és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokhoz. A „mi­nimum till” vagy „low till” megközelítések esetében minimális talajművelést végeznek, míg a „no till” módszerben teljesen elkerülik a talaj megművelését, például vetés előtt vagy után. Ezáltal megőrzik a talajt és a talajban található szerves anyagokat, miközben csökkentik a környezeti hatásokat és növelik a termelékenységet.

4.

A pályázó tapasztalata az üzleti tevékenység végzésében és az üzleti vállalkozás működési ideje

Maximum 20 pont

4.1 Olyan pályázók által benyújtott projektek, akik régóta aktívan részt vesznek a mezőgazdasági tevékenységben

minimum 3 éve

20 pont

a. 1-2 év között

10 pont

Magyarázat: A pályázónak a támogatási kérelem benyújtásakor könyvelési dokumentumokkal kell igazolnia a vállalkozás működési idejét, amely igazolja, hogy az ezen elvhez kapcsolódó kiválasztási kritériumok által lefedett adóévek számának megfelelően (1-2 év között, illetve 3 év vagy annál több) korábban az agrár-élelmiszeripari ágazatból származó bevételt és a teljes forgalomból való részesedést szerzett.

5.

A finanszírozáshoz való hozzáférés elve, amely szerint előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket, akik nem pályáztak a 2014–2020-as időszakban, a PNDR révén nem kaptak finanszírozást a 4.1/41a és a hasonló 19.2-es intézkedés során

Maximum 37 pont

5.1 Azon pályázók kapják meg ezt a pontot, akik nem pályáztak a 2014–2020-as időszakban, a PNDR révén nem kaptak finanszírozást a 4.1/41a és a hasonló 19.2-es intézkedések során.

37 pont

6.

A magas hozzáadott értékű termék elve (pl. a nemzeti, európai szinten elismert minőségrendszerekben)

Maximum 5 pont

6.1 A beruházás a biogazdálkodási rendszerre irányul. A pontokat az átállásban lévő és/vagy tanúsított mezőgazdasági terület arányában kapják a teljes mezőgazdasági területhez viszonyítva.

5 pont

7.

A mezőgazdasági vezető mezőgazdasági képzettségi szintjének elve

Maximum 3 pont

7.1. A gazdaság vezetője az agrár/mezőgazdasági ágazatban az alábbiak szerint rendelkezik szakképesítéssel:

Felsőfokú végzettség a megfelelő képzési forma elvégzését igazoló dokumentummal / középfokú végzettséggel / középiskolai végzettséggel / posztliceális végzettséggel / nem egyetemi felsőfokú végzettséggel vagy szakiskolai végzettséggel.

ÖSSZESEN

100 PONT

Cukorrépa-termesztők pontozása, beleértve az ágazati társulási formákat is

Mezőgazdasági gépek egyszerű beszerzése gazdaságok szintjén (növénytermesztés)

A mezőgazdasági termelők társulásának elve

Maximum 25 pont

 

1.1 Termelői csoportok és szervezetek vagy szövetkezetek

Figyelem: Azon társulások esetében, amelyeknek legalább egy olyan tagja van, aki gazdaságának a gazdasági mérete meghaladja a társulás összes tagja gazdaságának összesített SO-jának a 30%-át, nem adható pont!

25 pont

 

A projekt érettsége a benyújtott dokumentáció tekintetében, valamint a projekt fenntarthatósága a környezetvédelmi szempontok és a kockázatkezelés tekintetében

Maximum 40 pont

 

2.1 Precíziós gazdálkodás és digitalizáció

(a) a répatermesztésre jellemző kombájnok és/vagy rakodógépek

(b) répavető gépek

Figyelem: A két alpont pontjai nem összevonhatók!

 

40 pont

20 pont

 

A pályázó tapasztalata az üzleti tevékenység végzésében és az üzleti vállalkozás működési ideje

Maximum 32 pont

 

3.1 Azok a projektek kaphatják meg a pontot, akik az elmúlt 5 év alatt legalább 2 évben cukorrépát termesztettek, az APIA-tól erre támogatást kaptak, és ezt igazolni tudják.

32 pont

 

Az egyesületi formák akkor kapnak pontot, ha legalább egy tag megfelel a fenti feltételnek.

A mezőgazdasági vezető mezőgazdasági képzettségi szintjének elve

Maximum 3 pont

 

4.1. A gazdaság vezetője az agrár/mezőgazdasági ágazatban az alábbiak szerint rendelkezik szakképesítéssel:

Felsőfokú végzettség a megfelelő képzési forma elvégzését igazoló dokumentummal / középfokú végzettséggel / középiskolai végzettséggel / posztliceális végzettséggel / nem egyetemi felsőfokú végzettséggel vagy szakiskolai végzettséggel.

 

ÖSSZESEN

100 PONT


 Szász Andrea pályázati tanácsadó, falugazdász, Székely Gazdaszervezetek Egyesülete

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!