Hirdetés

Egyre népszerűbb a napközi Madéfalván

Bölcsőde, óvoda és napközi is működik Madéfalván a nemrég felújított óvodaépületben, amelyet a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja részeként építettek fel, ké­sőbb pedig bővítették. A Zöld Péter Általános Iskolához tartozó Micimackó napközi otthonban jártunk, ahol a város közelsége inkább előnyt jelent, mint hátrányt.

Péter Ágnes
Becsült olvasási idő: 8 perc
Egyre népszerűbb a napközi Madéfalván
Gyermekbarát környezetet alakítottak ki Fotó: László F. Csaba

A madéfalvi Micimackó napközi otthont 2010-ben kezdték építeni, és amikor elkészült, 56 gyermek, két napközis és egy óvodai csoport vette birtokba az épületet. Ezt követően megépült az afterschool, amely negyedik osztályig délutáni foglalkoztatást biztosít a diákoknak, de az óvodai oktatás terén még mindig voltak hiányosságok, mert az épületben nem volt elegendő tanterem mindegyik óvodai csoport számára. A madéfalvi önkormányzat közleménye szerint Madéfalván folyamatosan öt-hat óvodai csoport működött, de a település különböző részein, más-más épületekben találtak helyet nekik. 


Hirdetés


Mint arról lapunk korábban beszámolt, 2017-ben a madéfalvi önkormányzat si­ke­re­sen pályázott a magyar kormány Kárpát-medencei óvo­da­fej­lesztési programjában, így a napközit bővítették, a tetőtér átépítésével három óvodai terem, két illemhely és egy raktárhelyiség épült. 2017-ben a kedvezően elbírált pályázaton 142 millió 500 ezer forint támogatást kaptak, 2019-ben kiegészítésként 25 millió forintos, 2021-ben 220 millió forintos támogatásban részesültek. Az új épületet 2022 szep­tem­be­rében adták át, a 2023–2024-es tanévre pedig 120 millió forintos támogatással bővítették az óvoda udvarát is. 490 négyzetméteren új, korszerű játékelemeket, utcai bútorzatot, am­fi­teát­rumot alakítottak ki, illetve sport­pá­lyát létesítettek, rendezték a gazdasági udvart, amely mellett fitneszelemeket helyeztek el, 1481 négyzetméteren pedig zöldfelületeket alakítottak ki. Ugyancsak az említett összegből biztosították az öntözőberendezést és a világítást is.
Habár a 2010-es években mindössze két napközis és öt-hat óvodai csoport volt, a 2023–2024-es tanévben már csak egy óvodai csoportot indítottak, amelyben ti­zen­ki­lenc gyermek van. Ezzel szemben a napköziben három csoport van: a kis-, közép- és nagycsoportok, amelyek­ben összesen negyvenhat gyermek van. Forró Hajnalka, a Zöld Péter Általános Iskola igazgatója szerint a napközis csoportokra van inkább igény, hiszen kevés szülő tudja megengedni magának, hogy délután egy órakor kivegye gyermekét az óvodából. A napközi otthonba járó gyermekek szülei naponta ti­zen­hat lejjel járulnak hozzá az étkezési költségek fedezéséhez.

László F. Csaba

– Örülnek a szülők, hogy van napközi Ma­dé­fal­ván, és nem kell bevinni a gyermekeket a városba. Nyilván Csík­sze­re­dá­ba is vihetnék őket, de itt mégis jobban ismerik egymást a gyermekek, a szülők, a kisegítő és az adminisztratív személyzet, így a szülők ismerős, biztonságos környezetben tudhatják csemetéiket, valóban majdnem olyan, mintha otthon maradnának

– mondta az igazgató.

Bölcsőde is működik

Ma már bölcsődei csoport is van, amely második éve működik, így a szülők a legkiseb­be­ket is biztonságban tudhatják, amíg ők munkában vannak. A bölcsődében jelen­leg húsz gyermek van, és két pedagógus, illetve két dada vigyáz a kicsikre reggel hét órától délután ötig, épp, mint a napközi otthonban. Az igazgató elmondása szerint vonzó ereje van a bölcsődének, mert más településeken – például Csík­szent­mi­há­lyon és Csík­dán­fal­ván – élő családok is oda viszik gyermekeiket, sőt, még arra is volt példa, hogy Csík­sze­re­dá­ból, a városból járatták Ma­dé­fal­vá­ra a kisgyermeket. Mivel közel van a falu a városhoz, ezért nem nagy gond a szülőknek az utazás, de az igazgató elmondása szerint az már nem jellemző, hogy később, napközisként vagy óvodásként, iskolásként is Ma­dé­fal­ván maradjon a gyermek. Mint közölte, a város közelsége inkább előnyt jelent számukra, nem hátrányt. Nem tapasztalják ugyanis a város elszívó erejét, hiszen korszerű, modern eszközökkel felszerelt épületben és jó pedagógusok felügyelete alatt lehetnek a gyermekek.

László F. Csaba

– A megyeszékhely közelsége számunkra inkább előny, hiszen ott van a megyei könyvtár, a múzeum, a központi park, cukrászdák, játszóházak, ahová időnként el lehet vinni a gyermekeket. Szoktak is kirándulni az óvodások, ilyenkor az óvó nénik vonattal viszik be őket a városba. Nyilván egyszerűbb lenne az utazás, ha lenne iskolabuszunk, és akkor rendszeresebbé is válhatnának ezek a látogatások

– tette hozzá az igazgató.
A bölcsőde, napközi, óvoda és afterschool épületei egymás mellett találhatók, közel az általános iskolához, így sem a szülőknek, sem a gyermekeknek nem kell bejárniuk a település különböző szegleteit, mint régen. A konyhával ellátott épületben főzik az ételt, a tágas ebédlőben pedig a gyermekek elfogyaszthatják a reggelit és az ebédet.

Modern körülmények

Az óvoda, napközi és bölcsőde valamennyi termét új bútorral rendezték be, és korszerű oktatási eszközökkel, játékokkal és új könyvekkel látták el. Úgy véli, szerencséjük van, hiszen a ma­dé­fal­vi önkormányzat szívügyének tekinti az oktatást, ezért minden pályázati lehetőséget megragadnak, amit lehet. Gyer­mek­ba­rát környezetet ala­kí­tottak ki, és az igazgató elmondása szerint mindig újítanak valamin, és minden tanév elején egyeztetnek az óvónőkkel arról, hogy mire van szükségük, hogy le tudják cserélni a megrongálódott játékokat. 
Népszerű a szomszédos épületben működő after­school is, amely délutáni felügyeletet biztosít azoknak az iskolásoknak, akiknek szüleik csak késő délután érnek haza a munkából. Az elemi és általános iskolás gyermekek a pedagógusok se­gít­sé­gével tanulhatnak és oldhatják meg a házi feladataikat, illetve más tevékenységekben is részt vehetnek, hiszen van táncoktatás, csel­gáncs, hangszeroktatás, kó­rus­fog­lal­kozás, illetve román nyelvet is tanulhatnak a gyermekek.

László F. Csaba

Mindig újítanak valamin

Jelenleg az általános iskola osztálytermeinek modernizálása zajlik, amelyre az Országos Helyreállítási Tervvel (PNRR) lehívható alapokból szereztek be új bútorzatot, IT-eszközöket, sporteszközöket, illetve a pszichológiai, multimédiás és kémialabor berendezése is megújul. Ezenkívül az iskolaelhagyás megelőzése érdekében pályáztak délutáni tevékenységek megtartására és didaktikai eszközök be­szer­zé­sének finanszírozására. 
A pályázat lehetőséget nyújtana arra, hogy a tanárok korrepetálják azokat a diákokat, akik elmaradnak társaiktól, emellett különböző tevékenységű köröket indíthatnak.

– A román nyelvoktatásra is szeretnénk hangsúlyt helyezni, mert az eredmények azt mutatják, hogy van még miben fejlődni. Nemcsak itt, hanem Székelyföld-szerte probléma a román nyelv oktatása, főleg a kommunikáció. Ezért jelenleg is dolgozunk egy pályázaton olyan tankönyvekre és segédeszközökre, játékokra, amelyek a kommunikációra fókuszálnak. Román nyelvű táborokat is szeretnénk tartani a nyáron, amelyen didaktikai játékokkal, társasjátékokkal is tanulhatnának a gyermekek, hiszen fontos lenne, hogy úgy gyakorolják a román nyelvet, hogy szórakozzanak is közben

– közölte az igazgató.

László F. Csaba
Az intézményvezető hozzátette, hogy az év közben zajló tevékenységeken kívül az óvodások rendszerint műsorral készülnek a nagyobb ünnepekre, a napközisek pedig szüleikkel együtt vesznek részt a Márton-napi körmeneten. A kicsik előadásaira meghívják a szülőket, akiktől a pedagógusok pozitív visszajelzéseket kapnak. Az igazgató szerint a szülők bizalommal fordulnak a pedagógusokhoz, akik szívügyüknek érzik, hogy megoldják a felmerülő problémákat.
Forró Hajnalka elmondása szerint humán erőforrás terén is szerencsés helyzetben van a tanintézet, mivel elegendő pedagógus és kisegítő személyzet dolgozik. Igazgatóként azt tartja a legfontosabbnak, hogy a pedagógusok és a gyermekek is jól érezzék magukat az iskolában, óvodában, napköziben, bölcsődében és a délutáni foglalkozásokon is.Hirdetés


Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!