Gaál András búcsúztatása

Barátai, tanítványai, pályatársai, tisztelői búcsúztak tegnap az augusztusban elhunyt Gaál András festőművésztől a Csíki Székely Múzeum emeleti bástyatermében szervezett emlékünnepségen. A család tagjai mellett a néhai művész munkássága különböző vetületeinek ismerői elevenítették fel az alkotóhoz fűződő emlékeiket.

Székedi Ferenc vezette a megemlékezést, elsőként a művész unokája búcsúzott…
…majd a művész lánya osztotta meg gondolatait arról, hogy milyen terhet és büszkeséget jelent ünnepelt festőművész gyerekének lenni
Puskás Elemér, Ditró polgármestere a szülőfalu üzenetét hozta

Szűknek bizonyult a Csíki Székely Múzeum emeleti bástyaterme a Gaál András festőművészt búcsúztatni összegyűlt jóbarátoknak, ismerősöknek, tanítványoknak, pályatársaknak, művészetkedvelőknek, többen az előtérbe szorultak, onnan hallgatták végig a művész élete és munkássága egy-egy vetületét felvillantó emlékképeket. A család részéről a művész unokája és lánya búcsúzott személyes hangvételű vallomással, de szólt a rendezvénynek helyet adó intézmény igazgatója, Gyarmati Zsolt; a művész szülőfalujának, Ditrónak polgármestere, Puskás Elemér; a hajdani iskolatárs, majd művésztárs és a művészeti élet szervezésében elválaszthatatlan társ, Márton Árpád festőművész, első csíkszeredai szállásadójának, Salló Sándornak Krisztina nevű lánya, aki egyik híres festményének modellje is volt; első tanítványainak egyike, Tulit Ferenc agrármérnök; az egykori tanítvány Botár László képzőművész; a művészeti oktatás meghonosításában, intézményesítésében szerepet vállaló Kovács János ny. iskolaigazgató; a művész hagyatéka és emléke ápolásáról, a város művészeti életének tovább éltetéséről és értékként való felmutatásának szükségességéről Korodi Attila polgármester; a művész munkásságát a román közösségnek következetesen bemutató Nicolae Bucur műkritikus; a művész alkotó tevékenységét éveken át fényképeken dokumentáló jóbarát, Balási Csaba fotóművész; a szárhegyi művésztelepből kinőtt kulturális intézmény vezetője, Kolcsár Béla; a jóbarát Lázár István mérnök; valamint a művészetpedagógusi munkásságot továbbvivő Nagy István Művészeti Középiskola aligazgatója, Imets László.

Márton Árpád, a pályatárs és jóbarát elvesztett művésztársa emberi nagyságáról beszélt

A szónokok valamennyien Gaál András emberi nagyságát, művészetének egyediségét, művészpedagógusi tevékenységének következetességét, a művészetszervezési életben tanúsított remek szervezőképességét méltatták.

Sarány István