Hirdetés

Áprilisi feladatok

A Ferences ki mit tud? vetélkedő után újabb játékra hívja a IV–X. osztályos diákokat az Erdélyi Ferences Rendtartomány Gyűjtőlevél­tára. A decemberig tartó vetélkedő célja a játékos feladatok által közelebb vinni a diákokhoz a ferences lelkiséget, különösen az idén 800 éves Megerősített Regula és az első betlehemes részleteire összpontosítva.

Bíró István
Becsült olvasási idő: 2 perc

A feladatokat a Vasárnap című újság, a RomKat.ro portál és a Hargita Népe minden hónap elején közli. A megoldásokat pedig az adott hónap végéig az Oficiul Provincial al Franciscanilor – Ferences ki mit tud játék Mun. Cluj-Napoca, str. Émile Zola nr. 4, 400112, jud. Cluj címre vagy az ofmjatek@gmail.com e-mail-címre várják a szervezők.
A Megerősített Regula szövegével való ismerkedés, annak elolvasása után ebben a hónapban az 5., 6., 7., 8. pontjának a részleteivel folytatódik a játék.
5. A dolgozás módjáról…
6. Hogy a testvérek semmit se sajátítsanak ki, az alamizsnagyűjtésről és a beteg testvérekről…
7. A vétkező testvérekre kiróható penitenciáról…
8. A testvéri közösség miniszter generálisának megválasztásáról és a pünkösdi káptalanról….
 (A Megerősített Regula teljes szövege elérhető: erdélyi ferencesek: www. ofm.ro vagy Assisi Szent Ferenc művei: ez egy Word-dokumentum – letöltés után keressétek ki a Megerősített Regula címet, vagy amennyiben e két helyen mégsem találjátok, akkor írjatok az ofmjatek@gmail.címre, és örömmel elküldjük a szöveget!)

Feladat: 
1. Szent Ferenc mit nevez a lélek ellenségének? Mit mond arról, ha beteg testvér van a közösségben – hogyan kell vele viselkedni? 
2. Szent Ferenc azt írja a Megerősített regula 7. pontjában, hogy a bűnt elkövető testvér iránt irgalommal kell viselkedni – csendesedj el és emlékezz vissza egy olyan gyónási alkalmadra, amikor különösen is érezted a pap bácsi szavaiból az irgalmas Jóisten szeretetét.
3. Egy kis kutakodás: Kicsoda, hogy hívják a ferencesek legfőbb elöljáróját, a miniszter generálist, aki Rómában él és szolgálja a ferences nagycsaládot? És egy kis hazai viszony: Hogy hívják az erdélyi ferencesek elöljáróját, vagyis a miniszter provinciálist? 
+ pont: Rajzold, fesd meg valamely számodra szimpatikus regulapontot…
Örömteli kutakodást és sikerélményt kívánunk!

Hirdetés

Kövessen a Facebookon!