Hirdetés

„Zetelaka régen és ma” - A múlt értékeit becsülve lépkednek a jövő felé

HN-információ
Lelkes civilek, pedagógusok, helyben élők, illetve elszármazottak fogtak össze Zetelakán és a közigazgatásilag beosztott településeken, hogy új kutatások segítségével, írásos és fotódokumentumok gyűjtésével alkothassanak minél árnyaltabb képet a szülőföldről. A program nem egyszeri fellángolás, hanem időben legalább másfél-két évet fog át. Az sem kizárt, hogy az eredmények továbbiakra is fenntartják az érintettekben a lelkesedést, hogy újabb és újabb témák iránt forduljanak, amelyek a múlt üzenetét hordozva válhatnak hasznossá a formálódó jövőben. Mintegy bevezetésként és ráhangolódás gyanánt hoztak létre csoportot a közösségi médiában, ahová történeteket, fotográfiákat tölthetnek fel a bekapcsolódó érdeklődők, de ugyanakkor segíthetik is egymást abban, hogy közösen rekonstruáljanak eseményeket, felismerjenek bizonyos személyeket és épületeket. Ennek a csoportnak jelenleg 726 tagja van. [caption id="attachment_134188" align="alignnone" width="2560"] Stratégiák összehangolása a Dimén-család nappalijában - Nagy Attila polgármester, Dimén Levente, Lukács Mária és Nagyálmos Ildikó, a HN-munkatársa[/caption] A program ez év áprilisában indult. Hamarosan sor kerül négy működő helyi hagyományról szóló forgatókönyv megírására – a községben élő és tanuló diákok bevonásával –, amelyek alapján bemutató, illetve dokumentumfilmek készülnek. [caption id="attachment_134184" align="aligncenter" width="416"] Szabó Lajos, P. Dömjén (1901–1998) a zetelaki kápolna előtt rokon kislányokkal (1966). Tizenöt évesen, jelentkezett ferences szerzetesnek. Szolgálati helyei közé tartozott Fogaras, Déva, Máriaradna és Kaplony. Kiváló szónok, népmissziós és hitoktató. Víg kedélyével a ferences testvéreket örömre hangolta. Szabó Dömjén atya Kaplonyban adta vissza jóságos lelkét a Teremtőnek mint jubiláns pap, a rendtartomány nesztoraként, azaz legidősebb tagjaként, életének 97., szerzetességének 82., papságának 74. évében. Hagyatékában személyes iratok, fényképek és kották találhatók.[/caption] Fontosnak tartják, hogy ápolják az ismert és a részben elfeledett személyiségek emlékét. Az év végére P. Boros Fortunát (1895-1953) vértanúhalált szenvedett ferences szerzetes, tartományfőnök, történész és egyházi író életútját is a mozgókép segítségével szeretnék bemutatni egy 20-25 perces dokumentumfilmben. Felvették a kapcsolatot dr. Obermajer Ervin csíkszeredai lelkésszel, aki plébániai szolgálata mellett történészi és posztulátori munkát is végez, jelenleg tíz erdélyi vértanú életútját tanulmányozza, akik a kommunista rendszer első szakaszában, a legsötétebb sztálinista években álltak ki hitük mellett, ezért is fontos a boldoggá, majd a szentté avatásuk. Menetközben adatokat gyűjtenek egy ismertető-füzet jellegű kiadvány számára a régi templomról, az új építéséről, amely 1913 és 1923 között zajlott. Amatőrfilm készül az építést felvállaló Sebestyén Mózes plébánosról, aki 1918 novemberében tragikus kimenetelű események áldozatául esett. Az a célkitűzésük, hogy a zatelaki római katolikus egyházközséggel karöltve méltó módon emlékezzenek meg templomuk felszentelésének századik évfordulójáról 2013-ban. [caption id="attachment_134186" align="aligncenter" width="456"] Még nem derült ki egyértelműen, hogy volt-e olyan időszak a hosszan elhúzódó templomépítés folyamán, amikor egymás szomszédságában állt a régi és az új torony - sokan hitelesnek tartják ezt a felvételt, többen pedig hamisítványként értelmezik, bár nem látni az utólagos beavatkozás nyomait...[/caption] A programsorozat fő-fő mozgatórugója Dimén Levente földrajztanár, párja, Dimén Csilla magyartanárnő, aki a GLT-csoport segítségével az elmúlt években számos alkalommal – még a járvány időszakában is keresve az újabb megnyilatkozási formákat – hívott életre emlékezetes sport- és kulturális eseményeket. Lukács Mária, a Pro Zetelaka Egyesület képviseletében vesz rész a közös munkában, Miklós Tünde pedig a fb-csoport adminisztrátoraként és a kialakult levelezés bonyolítójaként tevékenykedik. Jó az együttműködés a székelyudvarhelyi Kováts-fényképészettel is, amelynek archívuma számos zetelaki helyszíneken, illetve idevalósi emberekről készült fotográfia negatívját őrzi. [caption id="attachment_134197" align="aligncenter" width="382"] Dimén Levente földrajztanár vargyasi származású ugyan, de teljesen meggyökeresedett Zetelaka községben[/caption] Az ide kapcsolható képek száma akár többszáz is lehet. Közös erővel tisztázzák a részletet, segítenek a beazonosításban, majd a több forrásból összegyűlt anyagot egy reprezentatív kötetbe szerkesztik. Olyan kiadvány készül, amelyet a helyiek szívesen forgatnak majd, hiszen benne lesz a múltjuk hiteles foglalata, de ugyanakkor értékes emléktárgy is, amely az érdeklődőknek és a vendégeknek is bármikor átadható. [caption id="attachment_134195" align="alignnone" width="681"] Nagy Attila polgármester civilként kezdte - faluképvédelemmel, a székelykapuk védelmével és konzerválásával foglalkozott, amely tevékenységet Dimén tanár úrral közösen végeztek[/caption] Teljesen természetes, hogy a civil közösségi elképzelés meghallgatásra talál az önkormányzatnál is, hiszen a kezdeményezők közül többen maguk is községi képviselők, ráadásul Nagy Attila polgármester személyében olyan egyéniséget tisztelhetnek, aki épp azért vállalta a felelős megbízatást, hogy civilként elkezdett örökségvédelmi és településképvédelmi, illetve falufejlesztési vízióját kiteljesíthesse. [caption id="attachment_134189" align="alignnone" width="1288"] György Mózes és családja - készült a Kováts-fényképészet műtermében (1933)[/caption] A Polgármesteri Hivatal támogatja azt a fotótábort is, amely a napokban – október 15-17. között – zajlik. Vannak helyben élő és dolgozó amatőr fotósaik, akiknek „továbbképzését” a következő három nap során Hlavathy Károly (Sepsiszentgyörgy), Mincsor Szabolcs (Gyergyószentmiklós), Bálint Zsigmond (Marosvásárhely), Hátszegi Csaba (Homoródszentpál) és Lőrincz Lajos (Székelyudvarhely) fotográfusok végzik. Nyilvánvaló, hogy ez az alkalom egyúttal a jelen pillanat dokumentálását szolgálja, amelyről mi is beszámolunk majd a következőkben. Az archív képeket a "Zetelaka község régi képeken és emlékiratokban" közösségi csoport fotótárából kölcsönöztük. Az új felvételeket a szerző készítette. 

Simó Márton

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!