Hirdetés

Ferences rajzpályázat

Assisi Szent Ferenc stigma­tizációjának 800. évfordulója alkalmából a Kisebb Testvé­rek Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rend­tar­to­mánya, összhangban a rendi centenárium prog­ram­ja­ival és a kolozsvári fe­renc­e­sek 300 éves jubileumi előkészületeivel, újabb rajz­pá­lyá­za­tot hirdet az óvo­dás­ko­rú gyermekektől egészen a 9–12. osztályos diákok számára. A pályamunkák be­kül­dési határideje a jövő hónap eleje – a részletekről köz­le­ményben tájékoztattak a szervezők.

HN-információ
Becsült olvasási idő: 3 perc
Ferences rajzpályázat
Fotó: Illusztráció

Assisi Szent Ferenc aty­ánk, rendünk alapí­tó­ja volt, aki elsőként testén hordozta Krisztus sebhelyeit. Megtérése után szigorúan követte az evangéliumi tanácsokat, és mindenben igyekezett azonosulni Jézussal, imáiban is folyamatosan kérte a krisztusi sorsot. Két évvel halála előtt, 1224-ben elvonult Alverna hegyére. Miközben Szent Mihály tiszteletére negy­ven­na­pos böj­töt tartott, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én (vagy akörül) megkapta Jézus szenvedésének stigmáit. Életrajzírói szerint igyekezett elrejteni azokat, de nem sikerült maradéktalanul: több tanú is bizonyította, hogy látta Szent Ferenc kezein, lábain és oldalán Krisztus kínszenvedésének be nem gyógyuló sebhelyeit. Szent Ferenc stig­ma­ti­zá­ci­ó­já­nak ünnepe szeptember 17-e – írják közleményükben a rajz­pá­lyá­zat szervezői. A teljes történet – amelyhez a rajz­pályá­zat kapcsolódik – az ofm.ro/stig­ma­ti­zacio oldalon olvasható.


Cikkünk a hirdetés után folytatódik!

Hirdetés

Feladat
Rajzold, fesd meg a stig­ma­ti­zá­ció jelenetét, vagyis azt, amikor Assisi Szent Ferenc Alverna hegyén megkapta Krisz­tus Ur­unk öt szent seb­he­lyét. Kérünk, hogy az elkészült alkotásokat jó minőségű fénykép formájában, elektronikusan az ofmjatek@gmail.com e-mail-címre juttasd el.
A nyertes kép a Ferences Tar­to­mányfőnökség húsvéti üd­vöz­lőlapja lesz.
Kategória: I.: óvodások, II.: 0–4. osztály, III.: 5–8. osztály, IV.: 9–12. osztály. Minden kategóriának egy nyertese lesz. Határidő: 2024. március 3.
+ Önszorgalom a magad és családod részére: Figyelem! Ez nem a pályázat része, nem értékeljük a rajzzal! Készíts minél több újrahasznosított anyagból kézimunkát a húsvéti ünnep bármely mozzanatáról (pl. a szentsír) a magad és családod örömére.
Jutalmak: a nyertes üdvözlőlapon a név feltüntetése, intézményeknek elküldése, jelképes ajándékcsomag.
Cím és elérhetőség: Oficiul Pro­vin­ci­al al Fran­cis­ca­ni­lor/Fe­ren­ces Tar­to­mány­fő­nök­ség – 400112-Cluj Napoca, Str. Émile Zola, nr. 4, jud. Cluj. E-mail: ofmjatek@gmail.com Telefon: 0749–912283.

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!