Hirdetés

Kis előadókból lesznek a nagyok

Közel negyven hallgató vállalta a Sapientia – EMTE Csík­sze­re­dai Karán tartott XX. Tu­dományos Diákköri Kon­fe­ren­cián – rövidített és ismertebb nevén TDK – való megmérettetést. Idén öt szekció indult, a legjobbak Országos Tudományos Diákköri Konferencia- (OTDK-) jelölést is nyertek.

HN-információ
Becsült olvasási idő: 3 perc
Kis előadókból lesznek a nagyok
Díjazottaknak, résztvevőknek egyaránt jár a taps Fotó: Sipos Szabolcs

Tudományos Diákköri Konferenciát szervezett a Sapientia – EMTE Csíkszeredai Kara május 9-én. A konferencia megnyitója a nagyaulában volt, ahol dr. Lázár Ede dékán és Hajdó Zsombor HÖK-elnök köszöntőbeszéde hangzott el, majd dr. Máthé István, a Csíkszeredai Kari Tehetséggondozó bizottság elnöke ismertette az aznapi konferencia szabályzatát, valamint programját. Ezt dr. Máthé István plenáris előadása követte, A Szent Anna-tó változása: a kis algák és kis halak nagy gonddal járnak címmel. 
A konferenciára körülbelül húszoldalas dolgozattal kellett jelentkezni, amelynek megvoltak a formai és határidős leadási követelményei. Ezt teljesítve második lépésként a már meglévő munkát kellett bemutatniuk a jelentkezőknek.
Idén öt szekció indult, ehhez minimum öt beküldött dolgozat kellett. Az öt szekció a Pedagógia; Vállalatok és Közgazdaságtani Kérdések; Turizmus és Marketing; Irodalomtudomány és a Biomérnöki volt.
A legtöbb dolgozat bemutatására utóbbi szekcióban vállalkoztak. Az előadások mindegyike tartalmas volt és az újítás, az új meglátások jellegével bírt. Kiselőadást hallhattunk többek között olyan közgazdasági témákban, amelyek napjainkban sokak figyelmét felkelthetik, mint a gazdasági válság, az infláció, a vállalatok összehasonlítása vagy a turizmushoz és a marketinghez köthető témák, akárcsak a gépkocsi-vásárlási tendenciák, a munkanélküliség vizsgálata adott életkorúak körében, vagy a fesztiválturizmus érdekessége egy adott településen. Ugyancsak napjainkban megfigyelhető jelenségek vizsgálatai merültek fel a Pedagógiai szekcióban is, például a számítógépes/telefonos játék hatása az angolnyelv-tanulásra, a nyelvi szorongás, a szülő-tanár együttműködés vagy a bántalmazás.
Ha már az elvont témákba is betekintünk, említésre méltók a különböző irodalmi alkotások elemzései, amelyeket a kiselőadók főként angol nyelvterületen kutattak, többek között a fikció, a dokumentum, a tudatfolyam, a metafikció aspektusait vizsgálva. Nem utolsósorban dicséretet érdemelnek a Biomérnöki szekció kiselőadói a különböző sejtek, baktériumok vizsgálatát bemutató munkájukért. Következtetéseik fontosak, hozzáadnak a tudományos megállapításokhoz. 
A közönség soraiban helyet foglaló hallgatók és tanárok is ugyanezen a véleményen voltak. Sokan drukkoltak előadótársaiknak, mások inspirálódhattak a munkájukból, megint mások kritikus szemmel figyelhették, hogyan izgulják végig többük számára az első alkalommal megtartandó nívósabb előadásukat, hogy majd a későbbiekben továbbtanulva és újabb tapasztalatokat szerezve akár egyetemi előadóvá válhassanak. Összességében mindenki feltöltődve és tanulságokkal hagyhatta el a termeket, előadók és hallgatók egyaránt.
Az esti díjátadó ünnepségen a zsűri képviselői röviden kiértékelték a szekciókat, majd a hallgatók átvehették az I., II., III. díjért, illetve a különdíjért járó okleveleket. A díjakon túl összesen 13 dolgozatot javasolt a zsűri a 2025-ben megrendezendő 37. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A TDK állófogadással zárult. 
 

Baláz Erika
 

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!