Hirdetés

Hagyományokat és minőséget tükröző szimbólum

A Székely Termék védjegycsalád kezdeményezés már tizenkét éve a Székelyföldön előállított, magas minőségű termékeket kívánja megkülönböztetni és védeni. Ez a védjegyrendszer az eredetvédelemre és a székely identitásra építve segít azonosítani és támogatni azokat a termelőket és vállalkozásokat, akik/amelyek hagyományosan, minőségi színvonalon állítják elő áruikat Székelyföldön. A védjegy viselése büszkeséget és minőséget sugall a fogyasztók számára, valamint segít megőrizni és népszerűsíteni e terület gazdag kulturális örökségét.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Becsült olvasási idő: 10 perc
Hagyományokat és minőséget  tükröző szimbólum
Fotó: Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége

Székelyföld mélyen gyökerező ha­gyo­mányokkal és különleges kéz­műves termékekkel büszkélkedhet, me­lyek nemcsak minőségükben, ha­nem eredetükben és történelmükben is rejtenek értékeket. Az itt élő emberek szívüket-lelküket beleteszik azokba az alkotásokba, amelyek hűen tükrözik ezt a gazdag kulturális örökséget. A globalizáció és a nagyipari termelés árnyékában azonban sokszor elmosódik a valódi értékek felismerése és megőrzése.
Ebben a kontextusban született meg a Székely Termék védjegycsalád ötlete, mely arra törekszik, hogy a különleges székely termékeket megóvja, elismertesse, és kiemelje azokat az értékeket, amelyeket hordoznak. Ez a védjegyrendszer nem csupán egy szimbólum, hanem egy teljes támogatási rendszer, amely segíti az itt élő termelőket és vállalkozókat abban, hogy portékáikat megfelelőképpen tud­ják értékesíteni és népszerűsíteni is. 
Cilip Árpád, Hargita Megye Fej­lesztési Ügynökségének igazgatója sze­rint valóban rendkívül sikeres év volt számukra.


Cikkünk a hirdetés után folytatódik!

Hirdetés


– Nem csupán a jó benyomás vagy külső megjelenés érdekében mondom ezt, hanem azért, mert 2022–2023 során a fejlesztési ügynökség olyan pályázati lehetőségeket használt ki a megyei tanács forrásain kívül, melyek közvetlenül a védjegy fej­lesztését célozzák. Sikerült számos konferenciát, kerekasztal-beszélgetést és tájékoztatót szerveznünk 2023-ban, nem csupán Hargita megyén belül, hanem Maros és Kovászna megyében is. Fontos megjegyezni, hogy a Székely Termék védjegy nem csupán Hargita megyére vonatkozik, hanem mindhárom megyére. Emellett igyekeztünk külföldi és belföldi szak­mai tapasztalatcseréket szervezni, melyek elősegítik mind a fiatal vál­lalkozókat, mind a gazdákat.
Legnagyobb eredményünknek azt tartom, hogy létrehoztuk a Székely Termék applikációt, és további har­minc termelő csatlakozott a véd­jegycsaládhoz. Az applikáció létre­hozása mellett elin­dítottuk a székely termék ellenőrzési folyamatát is. Rendszeresen látogatjuk a termelőket, bemutatva és dokumentálva a ter­mékeiket három nyelven, árakkal együtt az applikációban. Az applikáció már elkészült, jelenleg pedig a tartalom feltöltése folyik. Ezen túlmenően, óriási eredmény, hogy a székely termék védjegye egyre népszerűbbé válik a termelők körében – vélekedett az igazgató. 
A védjegy viselése garancia a hagyományos kézművesség, a minőségi alapanyagok iránti elkötelezettségre, hiszen a termékalapanyag előállításától kezdve minden egyes folyamat Szé­kelyföld területén zajlik. Ezáltal a fogyasztók számára is könnyebbé vá­lik az azonosítás, hogy mely ter­mékek tükröznek valódi székely hagyományokat és érdemelnek támo­gatást. A védjegy összekapcsolja azokat, akik előállítják ezeket a termékeket, és azokat, akik értékelik és szeretnék támogatni őket.

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége
– A Székely Termék véd­jegycsalád 2010-ben kelt életre, az alapelképzelésünk pedig az volt, hogy megfelelő tudást és szakértelmet biztosítsunk a termelők számára, és a megfelelő értékesítési felületet is biztosítsuk.  Egy olyan értékesítési felü­letről beszélek, amely ma már a helyi hagyományos vásárokon túl, a nemzetközi vásárokon, külföldi expókon való részvételt is jelenti.
A védjegycsaládhoz indulás óta közel 180 termelő csatlakozott, egy nagy közösség és család, amelynek tagjai számíthatnak egymásra, akik tapasztalataikat megoszthatják, ugyan­akkor jó példaként szolgálhatnak más közösségek számára is. Ha a kezdetekre gondolunk, elmondhatjuk, hogy a megyei tanács, Hargita Megye Vidékfejlesztési Egyesülete és az egy­kori agrárkamara közös munkája és tapasztalatcseréje tette lehetővé anno, hogy ma védjeggyel ellátott helyi termékek kerüljenek a megye lakóinak asztalára, de nemcsak. Ezt az áldozatos közös munkát követve örömünkre szolgál, hogy minden évben folyamatosan bővül a védjeggyel ellátott termékek, illetve termelők száma, idén összesen harmincnyolc termelő kapott Székely Termék minősítést, és ma már több mint ezer termék közül választhatnak az igényes fogyasztók.
Az elmúlt három évben már a megyei tanácsnak alárendelt Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége koordinálta a Székely Termék mozgalmat, amely egy dinamikusan fejlődő hálózattá nőtte ki magát, ahol kiemelt figyelmet kap a minőségi ellenőrzés, a megfelelő mű­ködési metodológia és a folyamatos fejlődési mechanika a jelenkori tren­deknek megfelelően. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának el­nöke szerint ugyanakkor a tudás és a tapasztalatok bővítése is kiemelt prioritásuk.
– Ha egy célt kellene kiemeljünk, azt mondanánk, hogy a munkahelyterem­tés, hiszen a kezdetektől fogva a mai napig aktuális célkitűzésünk. Úgy vélem, hogy nagyon sok termelőnek, kisgazdaságnak segíthettünk abban, hogy megélhetésüket megteremtsék, ugyanakkor elértük azt is, hogy helyi, minőségi élelmiszerek kerüljenek az asztalokra – vélekedett a megyeelnök. 

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége

Jövőbeni tervek 
A fejlesztési ügynökség vezetőjének elmondása szerint a jövő év egyik legnagyobb feladata lesz, hogy a visszaéléseket kiszorítsák, hogy kor­látozzák azokat a termelőket, akik nem megfelelő minőséggel és termékekkel próbálnak betörni a piacra. Mivel egyre nagyobb népszerűségnek örvend a védjegycsalád, emiatt az elvárásoknak is szigorúbbakká kell válniuk.
– A jövő évi célok közül ki­emelhetjük az online értékesítési felület véglegesítését, a minőségi el­lenőrzések fokozottabb biztosítását, a kártyával való fizetési lehetőség bevezetését minden termelőnél. Ugyanakkor fon­tosnak tartjuk, hogy tovább erősítsük kapcsolatainkat és bevonjuk a mun­kába a Sapientia Erdélyi Magyar Tu­dományegyetemet és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet (MATE). Terveinket te­kint­ve elmondhatjuk, hogy a si­ker az állandó megújulásban van. Ez kemény munka, de a terme­lők csapa­ta is kemény mag, kiegészülve Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége kre­a­tív és dinamikus csapatával, mely képes évről évre megújulni és a brandet még szélesebb körben ismertté tenni – tette hozzá Hargita Megye Tanácsának elnöke. 
 

Pluszérték és biztonság
A Székely Termék védjegycsaládhoz tartozó termelők egy nagy családként tekintenek erre a közösségre, és elis­merés számukra, hogy az érté­ke­lőbizottság terméküket minden szem­pontból megfelelő minőségűnek találta. 
– Számunkra nagyon nagy dolog volt, amikor minden termékünk megkapta ezt a védjegyet, hiszen megbizonyosodhattunk arról, hogy valóban jó és megfelelő az, amit csinálunk. Ugyebár az ebbe a csa­ládba tartozó termelőknek nem a mennyiség, hanem a minőség a cél, hogy házias termékeket tudjanak előállítani, ami egészséges és ada­lékmentes – vélekedett Orbán Me­linda, aki a gyergyószentmiklósi Fe­nyőalja Egyesület tagja. Az általuk készített termékek már 2016 óta rendelkeznek a Székely Termék védjeggyel.
– Úgy érezzük, ebbe a közösségbe tartozni kiváltság. Ezáltal nagyon sok helyről elismerést kapunk, és felnéznek a termékeinkre. Nagyon sok kiváltságunk van így, hiszen mindannyiunknak biztonságot ad, hogy ennek részesei leszünk, számos értékesítési lehetőséget, valamint népszerűséget is biztosít. Számít az, hogy a tevékenységünket, a termékünk valódi minőségét és értékét legyen, mi bizonyítsa – mondta el a marosvásárhelyi Bodó Botond, aki tökből készült termékeket állít elő, és nemrég szerezte meg a Székely Termék védjegyet.
Összességében a Székely Termék védjegycsalád egyfajta minőségi garancia, amely nem csupán a környezeti adottságnak megfelelő minőséget és az eredetet jelöli, hanem egy egész közösség erejét és elkötelezettségét hordozza magában. 

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!