Hirdetés

Marad a káosz?

Átmeneti időszak lesz az új tanév, de még a következők is – mondják az illetékesek, de ez jól látszik akkor is, ha beleolvasunk a szeptember elején életbe lépett új tanügyi törvénybe. Ami biztos: marad a modulos tanévszerkezet, ebben az évben a vizsgák rendje még nem változik, viszont akik most kezdenek új ciklust, már teljesen más megmérettetésekre számíthatnak.

Asztalos Ágnes
Becsült olvasási idő: 7 perc
Marad a káosz?
Hargita megyében idén 2861 előkészítős diák lép be először az iskola kapuján. Új törvény szerint tanulnak Fotó: Hodgyai István

Megyénkben 50 552 gyermek, fiatal szá­mára kezdődik el az új tanév – derül ki a tanfelügyelőség összesítéséből. Összesen 427 kisgyereket írattak be bölcsődébe, 
10 087 gyermek fog napközibe, óvodába járni, 2861-en először lépnek be az iskolába, előkészítő osztályt kezdenek. Tavalyhoz képest mintegy 300 fővel csökkent a napközisek száma, és majdnem száz gyermekkel kevesebb az elemisek száma is, de összességében valamivel többen kezdenek új tanévet, mint az elmúlt évben.
Mint már megírtuk, a tanintézetek 99 százaléka rendelkezik a működéshez szükséges engedéllyel, és nagyjából elmondható, hogy a megfelelő végzettségű pedagógusok sem hiányoznak a rendszerből. Kisebb megoldásra váró feladatok még vannak – tudtuk meg Waczel Ferenc szaktanfelügyelőtől. Elzártabb településen működő tanintézeteknél van még betöltetlen hely, illetve hat bölcsődepedagógus jelentkezését is várják. A megyénkben mintegy öt és fél ezer pedagógus dolgozik, száz alatt van a betanító nyugdíjas tanárok száma, és nem jellemző a szakirányú végzettség nélküli helyettesítők alkalmazása, legfeljebb az illetőnek (főleg mesterek, szaktanárok) hiányzik a pedagógiai képesítése. 

Több ösztöndíj

Az új tanévvel egy időben életbe lépett a közoktatásra vonatkozó új tanügyi törvény is. Kevés változás már most érzékelhető lesz, de van, ami egyelőre még marad úgy, ahogy volt. Például a 2023-2024-es tanévben még ugyanúgy zajlik a kilencedik osztályba való felvételi, mint az idén, az érettségi rendje sem változik, a vizsganaptár már elérhető a szaktárca honlapján. Az új jogszabály vizsgákra vonatkozó újdonságai csak a következő években érvényesülnek majd, azaz amikor a mostani ötödikesek, nyolcadikosok, és a most kilencedik osztályba lépők végzősök lesznek. Megmarad ugyanakkor a negyedikes és hatodikos tanulók országos felmérése is. A modulos szerkezetet is megtartják, és ebben a tanévben is lesz Zöld hét és Iskola másként hét is. 
Visszakerült viszont a tanügyi törvénybe a fegyelmi vétségek után elrendelhető iskolából való kizárás lehetősége, enyhébb kihágás esetén ötnapos ideiglenes eltávolítás is elrendelhető középiskolákban. Módosul az ösztöndíjak rendszere, több tanuló részesülhet ilyen jellegű juttatásban. Például nemcsak a 9,50 fölötti tanulmányi átlaggal rendelkező tanulók kapnak ezután ösztöndíjat, hanem ez jár osztályonként a tanulók közel egyharmadának (30 százalék), akik még jó eredményt értek el. Ezenkívül a tantárgyversenyek díjazottjai is érdemösztöndíjra jogosultak, továbbá változások várhatók a szociális ösztöndíjak odaítélésénél is – egyébként minden iskolában meg kell alakítani egy „ösztöndíj-elbíráló” bizottságot is. 

László F. Csaba
Bizonytalanság és bizakodás

A zsidók története

Bővül a tizenegyedikes tanulók órarendje, heti egy órában bevezetik ugyanis A zsidók története. A holokauszt című tantárgyat – közép- és szakiskolában egyaránt. Sipos István szaktanfelügyelő – akit pénteken épp egy bukaresti országos találkozó közben értünk el – közölte, hogy tankönyv még nincs, de tanterv már van a tantárgy oktatásához, ugyanakkor mivel választható tantárgyként már eddig is volt, létezik egy román nyelvű kiadvány. Nem mellékes, hogy az új tantárgy a kisebbségi oktatásban résztvevők számára akár 35-36-ra növeli a heti óraszámot. Sipos szerint kezdeti stádiumban van az egész, de a cél egyértelmű: érzékenyíteni a diákokat a téma iránt.

A régi és új között

Demeter Levente főtanfelügyelő hangsúlyozta: ez a tanév az elkövetkező évekkel együtt a változások időszaka lesz, amikor át kell állni az új tanügyi törvény által megszabott előírások szerinti működésre. Lassan jelennek meg az alkalmazási útmutatók, nagy kihívás lesz ezeket életbe léptetni, nyitottságra, rugalmasságra van szükség minden résztvevő részéről - mondta. Ferencz Salamon Alpár oktatási szakértő, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) országos alelnöke úgy fogalmazott, hogy aminek most elébe nézünk, az tulajdonképpen két tanügyi törvény, a régi és az új közötti időszak. – Tehát van egy érvényben lévő törvényünk, de még hiányoznak az alkalmazásához szükséges mellékletek, másodlagos törvénykezési előírások, módszertanok és szabályzók. A tanügyminisztérium kiadott egy átmeneti rendelkezést, hogy a régi törvényhez kidolgozott módszertanok, szabályzók vannak érvényben, egészen addig, amíg az újak meg nem jelennek. Ennek előnyei és hátrányai is vannak – mondta. Ferencz szerint a tanügyi törvény egy jó törvény, de a fokozatosan megjelenő kiegészítések alapján lehet majd eldönteni, hogy valóban jó lesz-e. Az oktatási szakértő szerint egyértelműen jó a tanévszerkezet, ehhez kapcsolódva a pedagógusokat arra bátorítja, hogy figyeljenek oda az oktatási időszakokban a rendszeres jegyadásra, formatív értékelésre, a szülőknek pedig azt javasolja, hogy folyamatosan kövessék gyermekük tanulmányi előmenetelét. 

Pénz nélkül nem fog menni

A főtanfelügyelő szerint a tankönyvekkel való ellátottság nagyjából rendben van, bár problémák továbbra is fennállnak. Az RMPSZ alelnöke szerint minden bizonnyal, amikor lesz új országos alaptanterv, akkor új oktatási programok, majd új
tankönyvek születnek. – De mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy a tankönyv egy jó eszköz, de nem az egyedüli, ami az oktatást segíti. Arra bátorítjuk a kollégákat, hogy a diákok kompetenciáihoz mérten válasszanak szövegeket, feladatokat azon kívülről is – mondta az oktatási szakértő.
A kisebbségi oktatás oldaláról nagy a várakozás az új tanterv és tananyag iránt, számunkra a legnagyobb tétje a román nyelvi kompetenciák fejlesztésére kidolgozandó országos tervnek van. Az oktatási szakértő szerint hiányosság, hogy a jogszabály nem helyez elég hangsúlyt a pályaorientációra, de a legnagyobb gond továbbra is a megfelelő finanszírozás hiánya. – Az az összeg, ami rendelkezésre áll, nem elég a törvény kielégítő alkalmazásához – jelentette ki Ferencz Salamon.
Jó hír, hogy az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) részeként, a megyei önkormányzat pályázata által 83 tanintézetnél osztálytermeket, sporttermeket, szaklaborokat korszerűsítenek és szerelnek fel digitális és modern didaktikai eszközökkel, 100,92 millió lej értékben. Ugyanakkor elektromos és hibrid iskolabuszok beszerzésére is pályázik Hargita Megye Tanácsa. Megyénkben jelenleg 99 iskolabusz segíti a diákok ingázását. 
Demeter Levente főtanfel­ügyelő sikeres tanévet kíván diáknak, szülőnek, minden tanügyi alkalmazottnak. 
– Bízom benne, hogy nyitott hozzáállással tekintve az új tanügyi törvény érvénybe lépéséből származó változásokhoz, minden iskolai szereplő felfedezi és kamatoztatja a maga javára a benne rejlő lehetőségeket. Kívánom, hogy a diákok megtapasztalhassák a tanulás, a társakkal való együttlét, az ismeretszerzés örömét, a pedagógusok pedig az ismeretátadásból, az emberré formálás nemes feladatából származó elégtételt – fogalmazott. 
A tanév ma elkezdődött, a legtöbb helyen 9 órától, ünnepélyes megnyitóval. A legközelebbi hivatalos szabadnap október 5-én lesz, a pedagógusok napján, és október 28-ától esedékes az első egyhetes vakáció. A következő nyári vakáció június 21-én rajtol.
 

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!