Hirdetés

Kövesse velünk percről percre a csíksomlyói búcsút!

Zarándokok százezrei érkeznek ma a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Az „Újuljatok meg!” mottóval szervezett fogadalmi zarándoklat napjainkra az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseménye. Kövesse velünk percről percre a búcsú legfontosabb mozzanatait!

Kovács Andrea
Kövesse velünk percről percre a csíksomlyói búcsút!
Pünkösdszombaton zarándokok százezrei érkeznek a csíksomlyói búcsúra Fotó: Vlaicu Lajos

A pünkösdi búcsú mottója idén a Római Katolikus Főegyházmegye pasztorális évéhez kapcsolódik, ugyanis 2024-ben az imával megújuló közösség évét ünneplik, az év mottója pedig: „Újuljatok meg!” (Ef 4, 23-24), így az idei zarándoklatot erre hangolták.

 

17:20

Maria Plumbu, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Hargita Népének elmondta: delután öt óráig nem volt tudomása semmi problémáról, ami a búcsú ideje alatt történt volna.

16:00

Csíkszereda önkormányzata úgy tájékoztatott, hogy becsléseik szerint 310-330 ezer zarándok vett részt az idei búcsún.

15:45

A zarándokok levonultak a csíksomlyói Hármashalom-oltár előtti térről, a pünkösdszombati nagybúcsú rendbontás nélkül zajlott.

Vlaicu Lajos

Vlaicu Lajos

Vlaicu Lajos

14:30

A szentmise a himnuszok eléneklésével zárult, majd a több százezer zarándok elindult a hegyről lefelé.

Bíró István

László F. Csaba

Veres Nándor

Veres Nándor

Veres Nándor

 

14:10

A helyszínen tartózkodó kollégáink zarándokokkal is beszélgettek. Az egyik csoport a Miskolc melletti Encsről érkezett. Elmondták: már több mint tíz éve minden évben eljönnek Csíksomlyóra. Vaszilyné Veres Hajnalka úgy véli, mindenkinek van valamilyen terhe, gondolata, fájdalma, amit szeretne elhozni a Szűzanyához és itt letenni vagy épp az örömökért hálát adni.

– Felvidékről, Dunaszerdahelyről érkeztünk, ahonnan minden évben legalább kétszáz zarándoktestvérünk is eljön. Számunkra lelki táplálék itt lenni, az összetartozást, a hitet érzékelteti. Aki egyszer eljön ide, és megtapasztalja ezt az érzést, az minden évben visszavágyik. Csíksomlyó a hit keleti bástyája, jóleső érzés a rengeteg Felvidék feliratú zászlót látni – nyilatkozta egy megkérdezett dunaszerdahelyi férfi.

László F. Csaba

13:00 – Felföldi László pécsi megyés püspök szentbeszéde

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Váci Mihály Ezt! Itt! Most! című verséből vett idézettel köszöntötte a jelenlevőket, amely rávilágít arra, hogy a feladataink mindig az életünk már meglévő körülményei között várnak ránk – nem máskor, nem máshol, nem mások között.

A pünkösdszombati fogadalmi nagybúcsú mottójához, az „Újuljatok meg!” idézethez csatlakozott elmélkedésében a hit, közösség, család, fiatalok, misszió, imádság témaköreivel.

Az ünnepi szónok felhívta a figyelmet: a megújulásnak a közösség az ereje, forrása a családi asztal és az oltár. 

– Mi pedig itt és most, a csíksomlyói nyeregben terítünk asztalt: a Léleknek, a hitnek, az istenszeretetnek az asztalát. Kérem, hogy szeretettel foglaljunk helyet mellette, hogy belőle erősödjünk feladatainkban, hogy ne csupán nézői, ne csupán szemlélői, hanem cselekvő résztvevői legyünk életünk közösségeinek, hogy általa valóban rátaláljunk a családi asztal és az oltár közösségére. Itt és most kell megújítanunk, kell megerősítenünk a család egységének és erejének asztalát, a templomi közösségek egymásra figyelő és egymást segítő oltárát. Nem szavakkal, nem különleges gondolatokkal, hanem jóságos, szerető és elfogadó jelenlétünkkel – fűzte hozzá.

László F. Csaba

Felföldi László pécsi megyés püspök az édesapákhoz is szólt: az a küldetésetek a világban, mint a tékozló fiú apjának, aki nem azzal törődik, hogy miért kerültek a gyermekei távol egymástól. Tudja, hogy az életüket csak a családi asztalnál, az ünnepek és a hétköznapok asztalánál találhatják meg, csak ott tudnak belenőni saját életükbe, csak onnan indulva válhatnak maguk is atyává és lesznek képesek átadni a hit különleges kincsét a családnak, amelyet ő is megtalált – mondta.

Ugyanakkor az édesanyákat is megszólította: legyetek olyanok, mint Mária, vagy mint a tékozló fiú édesanyja, aki megteríti az asztalt, és mindent előkészít, és teszi mindezt túlcsorduló szeretettel. De a családot a közösséget romboló telefon és televízió nélkül az asztalhoz ültetni az édesapák dolga. Az édesanyákat a férjeknek, az apáknak kell megmenteni attól, hogy a gyermekeiket kiszolgáló cselédek legyenek.

– Az ifjúság annyit ér, amennyit mi teszünk a tarisznyájukba. Ha figyelmesek vagyunk, láthatjuk, milyen sok fiatalnak üres ma a tarisznyája, így hát ne csodálkozzunk félelmükön, zavartságukon. Mert éltető kapcsolatok helyett virtuális világot, bölcsesség helyett lexikális tudást, hit helyett pedig „majd döntsd el magad, miben hiszel-t” tettünk a tarisznyájukba. Az emberi élet titka, hogy megtanuljunk szeretni és szenvedni. A kettő elválaszthatatlan, mert a szeretet az érte vállalt szenvedés nélkül üres. A kikerülhetetlen szenvedés pedig szeretet nélkül elviselhetetlen. Megmentettük a fiatalokat sok olyan szenvedéstől, amitől tilos lett volna megmenteni őket. Ugyanakkor vállukra tettünk olyan kereszteket, amelyeket tilos lett volna odatenni – hangsúlyozta.

Most rajtunk a sor, nekünk kell eldöntenünk, hogy mit teszünk a fiatalok tarisznyájába. Lesz-e mihez nyúlniuk, szívükben ott lesz-e a mindenen átsegítő, minden erőt és bölcsességet megadó, az otthoni, a jó példákból összegyúrt hamuba sült pogácsa? – summázta.

A jelen levő fiatalokat arra kérte: legyenek igényesek, ne csak a ruhájukra, hanem a szellemi, lelki táplálékukra is.

– Ne engedjétek, hogy a virtuális világ rátok irányuló gonoszsága elpusztítsa emberi méltóságotokat! Legyetek nagyon észnél, mert nektek már sokkal nehezebb különbséget tenni az igazság és a hazugság, a valóság és a virtuális világ között! Kössetek barátságot Krisztussal és Krisztus barátaival! Mert a megújulást családban és Egyházban csak általatok, csak veletek tudjuk megvalósítani. Legyetek bátrak az életben! Legyetek bátrak az Egyházban! Krisztus számít rátok! Annyit ér ez a zarándoklat, amennyivel holnaptól jobb, több lesz az életünk azáltal, amit magunkkal viszünk innen és megvalósítunk – nyomatékosította az ünnepi szónok.

Ferenc pápa 2019. június 1-jén Csíksomlyón elhangzott szavait idézte: „Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton, kérve az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében. Azt jelenti: elszakadni a bizonyosságainktól és a kényelmünktől, egy új földi életnek a keresésében, amelyet az Úr nekünk akar ajándékozni. (…) Zarándoklatunk során ne azt kutassuk, hogy mi lehetett volna (és nem lett), hanem inkább azt, ami ránk vár és nem odázhatjuk el. Zarándokolni (…) Jelenti a küzdelemre való elköteleződést is, hogy azok, akik tegnap lemaradtak, a holnap főszereplői lehessenek, viszont a ma főszereplői holnap se maradjanak hátra. Ez pedig a jövő szálainak közös összefonását teszi szükségessé. Íme, ezért vagyunk itt, hogy közösen mondjuk: Édesanyánk, taníts meg minket összevarrni a jövőt.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka rámutatott: a fogadalmi nagybúcsúk mottója, az életünket formáló, megújító üzenet nem kívülről jön. A szívünkben születik meg, és így lesz belőle elhatározás, majd megvalósítás. De szükség van hozzá az élő kapcsolatra Istennel, egymással. Az élő és éltető imádság elengedhetetlen alapja, megtartó ereje és forrása a ránk váró megújulásnak.

– Azért jöttünk ide, hogy megerősödjünk hitünkben és szeretetünkben. Erre a hitbéli örömre van szükségünk nekünk és a jövőt folytató, jövőt építő fiataloknak. Le kell hát ülni a szeretet asztalához, a családi asztalhoz, az oltár asztalához, hogy rátaláljunk és belenőjünk az életünkbe, hogy képesek legyünk a ránk bízott szeretet gazdagságát továbbadni azoknak, akikért Isten ebbe a világba küldött minket. Csak ezzel az éltető és élő, tevékeny hittel lehet békét teremteni ebben a háború sújtotta világban, amikor fizikai, szellemi, lelki háború tör ránk. Itt, a nyeregben, ezen a megrendítő helyen, itt, a Csíksomlyói Szűzanya előtt engedjük, hogy szívünk őszinte örömével megerősödjön hitünk, megvalósulhasson Isten csodálatos álma életünkben és hitből fakadó szolgálatunk által szeretteink életében – zárta ünnepi beszédét Felföldi László pécsi megyés püspök.

László F. Csaba

12:30 – Elkezdődött az ünnepi szentmise

Urbán Erik, a Kisebb Testvérek Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa köszöntötte az ünnepi szentmise résztvevőit.

– „Újuljatok meg!” mottóval szólít meg bennünket, zarándokokat az idei évben a csíksomlyói kegyhely. A megújulás hozzátartozik a zarándok mivoltunkhoz. Tudjuk mindannyian, hogy egy élő közösségnek szüksége van a lelki és szerkezeti megújulásra – hogy a kincseinkből régit és újat hozzunk elő, amely megújulásunkat és egyben megtisztulásunkat is szolgálja. Megtisztulva, „új emberként” csatoljuk derekunkra az igazság övét, öltsük magunkra a megigazulás páncélját, saruként pedig a készséget viseljük a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjuk a hit pajzsát, tegyük fel az üdvösség sisakját, és ragadjuk meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát. (Ef 6,13-18). Így leszünk olyan „lelki-katonák”, akik a békét akarják, akik élni akarnak. A katona nem háborút, hanem békét akar – hangsúlyozta.

„Újuljatok meg lelketekben és értelmetekben!” (Gal 4,23) – idézte a szónok, hozzátéve: nem egyszerű feladat. Ahogy ide a Hármashalom-oltárhoz sok-sok lépést megtéve érkeztetek el, így megy végbe a megújulásunk is, lépésről lépésre, hogy közelebb kerülve Istenhez, és ezáltal egymáshoz is, megújultan, hűségesen teljesítsük küldetésünket – tette hozzá.

László F. Csaba

12:20

A kordon megérkezett a Hármashalom-oltárhoz. Hamarosan kezdődik a szentmise. 

Vlaicu Lajos

László F. Csaba

12:00

Megérkezett a kordon a Salvator-kápolnához, ahol a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai elénekelték az Egészen szép vagy, Mária kezdetű éneket. Kovács Gergely érsek áldásával haladnak a Hármashalom-oltárhoz.

László F. Csaba

László F. Csaba

László F. Csaba

11:40

A nyeregben vannak kollégáink, egyikük egy nagy, MotorkerékPálosok feliratú molinó körül ülőket szólított meg.

– Mi a pálos rendi szerzetesek köré szerveződött motorkerékpárosok vagyunk, néhány pálos atya is motorozik, Felvidékről, Délvidékről, Magyarország különböző pontjairól érkeztünk. Évek óta rendszeresen járunk a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, ugyanis több szempontból is fontosnak tartjuk, hogy itt legyünk. Ez egy nemzeti zarándokhely és mi rendszeresen felkeressük ezeket, itt fel tudunk töltődni, másrészt itt találkoznak a magyarok, és az sem mellékes, hogy milyen szép út vezet idáig – mondta el érdeklődésünkre Ostorházi László Morris, a MotorkerékPálosok egyik tagja.

– 48 zarándoktársammal együtt érkeztünk Csíksomlyóra Keszthelyről. 2012 óta minden évben itt vagyunk, számunkra lelki feltöltődés itt lenni, megtisztult lélekkel térünk haza innen és alig várjuk a következő pünkösdöt – mondta el Benkő Zsolt zarándok.

Vlaicu Lajos

11:30

Lassan megtelik zarándokokkal a nyereg, az egyházi és világi elöljárók is érkeznek a búcsú helyszínére.

Semjén Zsolt, Magyarország nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettese is úton van a csíksomlyói nyeregbe.

László F. Csaba

László F. Csaba

László F. Csaba

Semjén Zsolt Facebook-oldala

Semjén Zsolt Facebook-oldala

11:10

Tömött sorokban, fegyelmezetten, énekelve vonulnak a zarándokok a búcsú helyszínére. Közben az időjárás is jobbra fordult, a nyereg lassan megtelik hívekkel.

László F. Csaba

László F. Csaba

László F. Csaba

László F. Csaba

Bíró István

10:40

Elindult a Hármashalom-oltárhoz a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai alkotta díszkordon. A labarumot – vagyis a győzedelmi zászlót – a nyereg felé Szőcs Szilárd, az iskola XII. A osztályos, míg lefelé Molnár Balázs, XII. B osztályos tanulója viszi. Segítőjük, vagyis az úgynevezett faciger Kolozsi Bence XII. A osztályos diák. A pápai kisbazilika jelvényét Zorgel László XII. C és Petres Gergő XII. B osztályos tanuló viszi. A megtiszteltetés tanulmányi és hiterkölcsi érdemeikért érte a diákokat.

– Számomra az idei búcsú és a rám bízott feladat egy megerősítés, hogy megérte az iskolában tanulni, a közösségért dolgozni. Év közben sokszor érzi úgy az ember, hogy nem éri meg, mert elcsügged, amikor nem kap visszajelzéseket, de ezt ellensúlyozza ez a mostani jó visszaigazolás. Ugyanakkor büszkeséggel tölt el, hogy képviselhetem a gyimesieket, a hidegségieket, mert legyen szó akár sportról, akár tanulásról, a közösségért teszem, büszkévé szeretném tenni őket. Remélem, hogy a búcsú által kapok valamiféle sugallatot, segítséget, hogy mit csináljak a jövőben, hogyan lehetek jobb ember, és mi az én feladatom – mondta el érdeklődésünkre Szőcs Szilárd, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákja.

– Négy éve vagyok a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákja, számomra megtiszteltetés, hogy én vihetem a pápai kisbazilika jelvényét. Mélyen megérint a búcsú szellemisége, hogy ennyi ember együtt imádkozik és fohászkodik a Szűzanyához. Az én életemben az idei mottó a jó felé való változást jelenti, több imádságot, több kitartást a hitben. Reggel esőben indultunk el a nyereg felé, de imáink meghallgattattak, így az idő is jóra fordult – nyilatkozta Zorgel László.

László F. Csaba

László F. Csaba

László F. Csaba

10:20

A kolostor hátsó bejáratánál a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai, az egyházi és világi elöljárók gyülekeznek. Hamarosan kezdődik a búcsús körmenet.

Kollégánk arról kérdezte Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsának elnökét, hogy milyen üzenettel érkezett az idei búcsúra.

– Az idei csíksomlyói búcsú különös jelentőséggel bír, hiszen fontos a hit, fontos a család, de mindennek gyakorlása, megélése a nemzet nélkül lehetetlen lenne. Ebben az évben nagy próbatétel előtt áll a nemzetünk, és nemcsak itt, Erdélyben, de az egész Kárpát-medencében, egész Európában, hogy a hangunk, kultúránk, hagyományaink, a mi hitünk továbbra is mérvadó legyen, és alapköve a társadalomnak – fejtette ki az elöljáró.

9:50

A csíksomlyói kegytemplom előtti tér zsúfolásig telt zarándokokkal. Sokan sorban várakoznak, hogy feljuthassanak a Szűzanya kegyszobrához. 

Bíró István

Bíró István

Bíró István

9:00

Kollégánk a csíkzsögödi keresztalját követi, nagyjából hetvenen indultak útnak közösen. A zarándokok legnagyobb örömére az eső csendesedni látszik.

– Idén szemléletünket az „Újuljatok meg!” mottó köré rendezzük. A megújulást elősegítik a külső keretek, de ezek nem elégségesek, emellett sok belső munkát is hozzá kell tenni. Aki nem dolgozik, nem tud megélni, aki a lelkével nem foglalkozik, az mehet tízezer kilométert is gyalogosan, nem történik semmi, ha ez nem párosul tudatossággal, belső felismeréssel és belső munkával – osztotta meg gondolatait Sebestyén Ottó csíkzsögödi plébános.

Létai Tibor

Létai Tibor
 

Létai Tibor

8:50

Tusnád, Csatószeg és Csíkszentsimon zarándokai is úton vannak, több mint ezren indultak el a reggeli órákban.

Vlaicu Lajos

Vlaicu Lajos

Vlaicu Lajos

Magyarországról a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz összekapcsolt szerelvényein ezerötszázan, míg a Boldogasszony zarándokvonaton hétszázan érkeztek Csíkszeredába a reggeli órákban.

Balázs Árpád

Balázs Árpád

7:00

Már kora reggel zarándokok sokasága igyekezett a csíksomlyói búcsúra. A székelyföldi településekről keresztaljákban zarándokolnak, emellett a buszok is folyamatosan érkeznek. A hűvös, esős időjárás ellenére a legtöbb keresztalja a tervezett ütemben, szervezetten halad Csíksomlyóra.

A csíkszentkirályi keresztalja a testvértelepüléseivel közösen indult el. A tömeg reggel hét órakor a helyi plébánia udvarán gyülekezett, ahol Papp Márton, Csíkszentkirály plébánosa megáldotta a zarándokokat, majd a közös imát követően útnak indultak. A csoport csaknem háromszáz személyt számlál.

Vlaicu Lajos

Vlaicu Lajos

Vlaicu Lajos

A Csíkajnádi Szent István Szervezet tagjai is útnak indultak, megközelítőleg kilencven gyalogos zarándok érkezik. Székelyudvarhelyről a Kis Szent Teréz-plébánia szervezésében érkeznek a zarándokok, az idei évben is ez az egyik legnépesebb, mintegy hatszáz zarándokot számláló keresztalja.

A Hargita Megyei Mentőszolgálat közleménye szerint teljes mértékben felkészültek a csíksomlyói búcsú egészségügyi eseteinek ellátására. Mint minden évben, idén is a balesetek, egyéb panaszok megelőzésére helyezik a legnagyobb hangsúlyt. Többek között arra kérik a zarándokokat, hogy legyenek előrelátóak az időjárási körülményeket illetően, készüljenek a védekezésre a túlzott napsütés és a csapadék ellen is.

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!