Hirdetés

Felkészítőkkel segítenének

Hargita megyében az országos átlagnál gyengébb eredmények születtek a nyolcadikosok próbavizsgáján – ami nem újdonság, hiszen így volt tavaly is. Sőt, a múlt évhez képest romlott a helyzet, sokkal több az ötös alatti osztályzat, a tanulók jóval több mint fele nem tudott átmenőt szerezni a román- és a matematikapróbán. A pedagógusok szerint van még idő a teljesítmény javítására.

Asztalos Ágnes
Becsült olvasási idő: 5 perc
Felkészítőkkel segítenének
Nagyszünet. Újra rosszul sikerült az abszolváló próbája, és újra a régi okok miatt Fotó: László F. Csaba

Míg románból orszá­gos szinten az általános iskolák vég­ző­seinek majdnem 79 szá­zaléka ötöst vagy ötösnél nagyobb jegyet kapott a dolgozatára, addig megyénkben mindössze a tanulók valamivel több mint 38 százalé­ká­nak sikerült legalább az átmenőt megszereznie. Az elmúlt évben ez az arány majdnem 45 százalékos volt a próbavizsgán.

– Ugyanazt tudom elmondani, ami már többször elhangzott: a magyar többségű székelyföldi településeken nincs, ahogy gyakorolják a nyelvet a tanulók. Ro­mánórán kívül semmi kap­cso­latuk nincs a nyelvvel. Ugyanakkor szerintem egyre nehezebb tanítani a mostani generációkat, otthon nem dolgoznak eleget

– mondta Circeanu Claudia romántanárnő.


Hirdetés


Úgy látja, hogy a digitális javítás egyáltalán nem rontott a jegyeken, sőt, esetenként jobb jegyek születtek, mint korábban, amikor a saját tanáraik javították a nyolcadikosok dolgozatait.

– Összességében reális volt az osztályzás

– tette hozzá a pedagógus.
Az éles vizsgáig még több gyakorlást javasol Circeanu Claudia és azt, hogy minél több román vloggert, román tévéműsort kövessenek, minél több román szöveget olvassanak a tananyagon kívül is.
Matematikából sem jobb a helyzet: az országos átlaghoz képest, ami idén 42,37 százalék, a Hargita megyei nyol­ca­di­kosok valamivel több mint 38 százaléka tudott átmenőre, vagy annál nagyobb jegyre vizsgázni, míg a tavaly a diákok több mint fele megírta az ötöst, vagy annál jobb eredményt ért el. Csapó Hajnalka matematika szakos tanfelügyelő szerint a digitális javítás jóval nagyobb objektivitást hozott a rendszerbe. Mint fentebb már írtuk, a korábbi években a próbavizsgán a saját tanáraik javították ki a diákok dolgozatait, idén viszont a javítótanárok a központi rendszer által „kiosztott” vizsgalapokkal dol­goz­tak. Ráadásul az éles vizs­gához képest a próbán a tapasztalatok szerint általában nehezebbek a feladatok, és szigorúbb szokott lenni a pontozás, bár a feladatsor hasonlított a minisztérium által közzétett gyakorlótesztekhez.

– Elméletileg ehhez kellett volna edzeniük a tanulóknak

– fogalmazott a szaktanfelügyelő. 

László F. Csaba
Szkennerrel olvasták be a dolgozatokat. Lemaradás


Csapó Hajnalka emlékeztetett, hogy tavaly az éles vizsgán elég jó eredmények születtek megyénkben, most pedig az érintettek előtt van majdnem négy hónap, azalatt még sokat lehet javítani a teljesítményen.

– Minden iskola ki kell dolgozza a saját tervét erre vonatkozóan, felkészítőket kell tartani, ha a tananyagot befejezik, a tanórákon, opci­o­nális órákon minél több gyakorlótesztet kell megoldani. Nagyon fontos, hogy a felkészítés differenciáltan történjen

– hangsúlyozta a tanfelügyelő.
A próbavizsga után több tanár és még több diák jelezte, hogy kevés az idő a feladatok megoldására. A nyolcadikosoknak két órájuk van a tételek megoldására, egy óra hosszabbítást csak bizonyos sajátos nevelési igényű tanulók kérhetnek.
Anyanyelvből legalább jól teljesítettek a Hargita megyei tanulók a próbán, az átmenési arány majdnem 86 százalékos, szemben az országos 82,93 százalékkal. A nyolcadikosok záróvizsgája, az abszolválónak is nevezett országos felmérés június 25-én kezdődik, az akkor kapott jegyek átlaga adja majd a felvételi jegyet, amely meghatározza, hogy hol folytathatják tanulmányaikat a következő tanévben.
 Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!