Hirdetés

A származás kötelez: bemutatták Oláh-Gál Elvira Nobile Officium II. című kötetét

Bemutatták Oláh-Gál Elvira Nobile Officium II. című kötetét, melyben erdélyi történelmi családok tagjait, nemesi leszármazottakat szólaltat meg mélyinterjúk formájában. 

Kovács Andrea
Becsült olvasási idő: 5 perc
A származás kötelez: bemutatták Oláh-Gál Elvira Nobile Officium II. című kötetét
Fotó: László F. Csaba

Szép számú közönség gyűlt össze csütörtök este Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának idei első kulturális eseményén, ahol bemutatták Oláh-Gál Elvira Nobile Officium II. című könyvét. A magyar kultúra napja alkalmából szervezett esemény a konzulátus és a Székelyföld kulturális folyóirat együttműködésével valósult meg. A bemutatott kötetben történelmi családok tagjaival, nemesi leszármazottakkal készült mélyinterjúk olvashatók.

A könyvbemutatón Magyarosi Sándor történész, a Székelyföld folyóirat szerkesztője ismertette a kötetet és beszélgetett a szerzővel, a rendezvény házigazdája Beke Mihály András első beosztott konzul volt. Az esemény megnyitóján emlékeztettek:

Oláh-Gál Elvira köteteiben történetek, interjúk olvashatók, melyekben a szerző olyan erdélyi, székelyföldi családokat szólaltat meg, amelyekkel nehezen találkozhattunk személyesen, de leszármazottaik köztünk élnek.

Beke Mihály András kiemelte: az interjúsorozat jól mutatja a szerző problémaérzékenységét.

Magyarosi Sándor röviden ismertette, hogy a nobile officium kifejezés fizetés nélküli hivatalt, ugyanakkor nemes kötelezettséget is jelent. Az interjúk tematikájukban ehhez illeszkednek. Oláh-Gál Elvirának olyan személyeket sikerült megszólaltania a régi nemesi családokból, akik nemcsak az osztályuk tragédiáját, hanem még azt a fajta erdélyi nemesi életmódot is megélték, ami azóta eltűnt, és talán ez érhető a leginkább tetten ezekben a beszélgetésekben.

László F. Csaba

– Azt kerestem, hogy mi az az értékrendszer, mely századokon keresztül megtartotta ezt az osztályt. A hit, a fegyelem, a család, a hazaszeretet, az áldozatvállalás, ezek voltak azok az értékek, melyekhez következetesen ragaszkodtak, és ez jellemezte is őket – mondta Oláh-Gál Elvira.

A két Nobile Officium kötetben megszólaló családok sorsa szorosan összekapcsolódik Erdély történetével, és nemcsak abban a formában, hogy részesei ennek, hanem hogy bizonyos értelemben őrzői is annak. Az ő részvételük a történelemben az, ami a társadalmi helyüket igazolta, emiatt ezek a történetek gyakran visszanyúlnak egészen a középkorig. A szerző arról is mesélt, hogyan zajlottak a kötetben megjelenő beszélgetések. Mint mondta:

nagy munka volt az embereket megkeresni, a családtörténeteket kikerekíteni, a régi históriákat sok esetben közösen „bogozták ki”, rengeteg időt töltött levéltárakban, hogy a családokról és felmenőikről részletesen tájékozódjon, mindez sok, évekig tartó utánajárást igényelt.

Oláh-Gál Elvira és Magyarosi Sándor beszélgetése során az első és a második kötet közötti különbségekre is rávilágítottak. Mint mondták, az első, 2016-ban megjelent Nobile Officium kötetben tizennyolc olyan személlyel készült interjú található, akiknek szinte fele már nincs köztünk. Ezzel szemben, a 2022-ben kiadott második részben már a fiatalabb generációval folytatott beszélgetések vannak. Ez olyan személyeket jelent, akik a második világháború alatt vagy után születtek, tehát megérték a kitelepítettek sorsát, átélték a családjuk, illetve osztályuk tragédiáját, de a kastélyok életét már nem. A szerző úgy fogalmazott:

ők jelentik azt a generációt, amelyről a csíktaplocai Lázár Pál azt mondta: „úrnak születtem s proletárnak neveltek”.

Egy másik kor képviselői, akiket szintén szóra bírt a szerző, a hatvanas években születtek. Ők azok, akik a rendszerváltás körül lettek felnőttek, az ő történeteik inkább a visszaszolgáltatások köré épülnek. A beszélgetés során arra is rávilágítottak: az ifjabb generáció megszólalásaiban olyanfajta optimizmus fogalmazódik meg, amit az ő tágabb perspektívájuk ad a történetnek.

Ez az osztály, melynek tagjai túlélték a tatárt, a törököt, az osztrákot, a kommunistákat, lehet, csak idő kérdése, hogy megérje azt a kort, amikor az idő újra neki fog kedvezni

– összegezte a szerző.

Oláh-Gál Elvira kiemelte: minden interjúalanyának feltette a kérdést, hogy milyen örökséggel jár a különböző generációk tagjai számára a nemesi származás, és mindig figyelemre méltó válaszokat kapott. Ezek alapján tapasztalatait úgy összegezte, hogy a nemesi leszármazottakat a származás kötelezi, amikor döntések előtt állnak.

Kövessen a Facebookon!