Hirdetés

Délutáni nebulók

Egyre nagyobb igény van Hargita megyében is a délutáni oktatásra, a korábban elérhető támogatások megszűnésével a legtöbb esetben a szülők anyagi hozzájárulásával valósul meg a program. Valódi segítség tud lenni a tanulásban, vagy csak a gyermek felügyeletének kérdését oldja meg a tevékenység? Milyen étkezési lehetőségek kapcsolódnak hozzá? Ilyen és hasonló kérdéseknek jártunk utána, tanulmányozva a program hivatalos módszertanát és feltételeit is.

Boncina-Székely Szidónia
Becsült olvasási idő: 5 perc
Délutáni nebulók
A kötelező tananyagon túl is sok érdekes tevékenységet szerveznek. Tartalmas délutánok Fotó: László F. Csaba

A délutáni oktatást a 2011-ben kiadott 5349-es számú módszertan, illetve ennek a módosításait tartalmazó 4802-es rendelet szabályozza – tudtuk meg a Hargita Megyei Tanfelügyelőség illetékeseitől. A módszertan értelmében a délutáni iskolát oktatási intézmények szervezhetik meg kizárólag, bevonhatnak ugyanakkor más szervezeteket, intézményeket is, de ezek tevékenysége csak pedagógus felügyelete mellett engedélyezett.
Hargita megyében jelenleg 17 oktatási intézményben van hivatalos délutáni oktatás: bár az igény egyre nagyobb a programra, a megoldási formák változatosak és településenként eltérőek.

Példák a gyakorlatban

A gyergyószárhegyi Bethlen Gábor Általános Iskola 2022 őszén indította a délutáni oktatást, előzetes igényfelmérés alapján.
A gyermekek pedagógus segítségével oldják meg a házi feladatokat, a fennmaradó időt pedig készségek fejlesztésével töltik; a tanulandó anyag feldolgozása csoportos együttműködés révén történik, különböző módszerek mentén valósul meg. A közös munka ösztönző hatással van az iskolásokra, magas motivációt tapasztalunk, s azt látjuk, hogy pozitív irányba alakul a tanuláshoz való viszonyuk – számolt be friss tapasztalatairól Gurzó Bernadett, a gyergyószárhegyi Bethlen Gábor Általános Iskola pedagógusa. Hozzátette: az újonnan alakult kezdeményezésben jelenleg 12 tanuló vesz részt, elsőtől harmadik osztályig, akik délután fél ötig vannak az iskolában; a program a szülők anyagi hozzájárulásával működik. 
A gyergyószentmiklósi Vas­kertes Általános Iskolában már 2017-ben elindították a délutáni oktatási programot: akkor két csoportban, eleget téve a nagy érdeklődésnek. Bernád Ildikó igazgatónő érdeklődésünkre elmondta: kezdetben a megyei önkormányzat pályázatai által, valamint támogatók segítségével működtették a délutáni oktatási programot, ma már egyéb lehetőség hiányában a szülők anyagi hozzájárulásával oldják meg.
Az iskolánk részt vesz a melegebéd-programban, így a diákok szendvicset kapnak délelőtt, a délutáni oktatást igénylők pedig délben a Salamon Ernő Gimnázium étkezdéjében fogyasztják el a meleg ebédet. Jelenleg egy csoport, vagyis 12 kisdiák van benne a programban – fogalmazott Bernád Ildikó. 

László F. Csaba
A tanuláson kívül változatos tevékenységekkel telik az idő. Nem csak megőrző

Hivatalos lépések

A délutáni oktatás engedélyezésére vonatkozó procedúrát Sipos István tanfelügyelő ismertette lapunkkal. 
- Azoknak az iskoláknak, amelyek szeretnék elindítani a délutáni oktatási programot, az előző tanév márciusáig kell összeállítaniuk egy iratcsomót és leadniuk azt a tanfelügyelőségre: amennyiben megfelelnek a szabályozásoknak, a tanfelügyelőség vezetőtanácsa láttamozza azt, és a következő tanévtől indulhat a program – tudtuk meg Sipos Istvántól. 
A programban részt vevő iskolák megfelelő, engedélyezett helyszínnel, igény alapján, saját belső rendszabályzattal szervezhetik meg azt, amennyiben megkapták a tanfelügyelőségi engedélyeket. Az órák száma nem lehet kevesebb heti 12-nél, a napi anyag begyakorlása mellett pedig a lehető legváltozatosabb tevékenységeket lehet végezni az egészségtudatosság kialakításától a pszichológiai tanácsadásig. Az étkezésre vonatkozó szabályozások szerint, amennyiben közös étkeztetés történik, ezt csak engedélyeztetett helyen lehet megoldani – tudtuk meg a délutáni oktatás módszertanát tanulmányozva. 

Visszajelzések pró és kontra

A leadott és jóváhagyott iratcsomók száma évről évre növekszik, ami a program népszerűségét bizonyítja, de természetesen a pedagógusoktól személyes találkozások alkalmából is kapunk pozitív visszajelzéseket. Bár a pandémia ideje alatt megtorpant, de ebben a tanévben teljes gőzzel folytatódott a megyében ez a tevékenység – mondta el meglátásait Sipos István. Véleményéhez a megkérdezett szülők többsége is csatlakozott, hiszen a csoportos tanulás lehetőségei, a szakszerű felügyelet egyértelműen segítségére van a diákoknak, de a tevékenységek hiányosságai is tetten érhetők.
A gyermekek együtt, közösen tanulnak, ami számtalan értelemben segíti személyiségfejlődésüket, a szakszerű pedagógiai segítség pedig kiegészíti az otthoni környezetben történő tanulási folyamatot – fogalmazott egy, a programban részt vevő gyermek édesanyja. Egy másik szülő a program hiányosságait is kiemelte, miszerint a közös tanulás kisebb fokú önállóságra szoktatja a gyermekeket, a felmerülő költségeket pedig azokon a napokon is kell fizetni, amikor a gyermek egyéb elfoglaltságai miatt nem vesz részt a délutáni tevékenységen. 

Hirdetés

Kövessen a Facebookon!