Panasz egy családorvos ellen: Az érem két oldala

HN-információ
Az orvosok közül a családorvosok az elsők, akik megvizsgálják a pácienseket, és amennyiben szükséges, gyógyszert, kezelést írnak fel. Komolyabb betegségek esetén beutalót állítanak ki, és az adott szakorvoshoz irányítják a beteget. Munkájukat általában elismerés övezi. De akad olyan is, akiről betegei azt állítják, nem végzi megfelelően a munkáját. Olvasói panasznak jártunk utána. A családorvosok általában az elsők, akik megvizsgálják a pácienseket, és gyógyszert meg kezelést írnak elő, illetve ajánlanak. Ha komolyabb betegség gyanúja áll fenn, beutalót állítanak ki, és a megfelelő szakorvoshoz irányítják a beteget. Mindemellett különféle igazolásokat bocsátanak ki, illetve vizsgálatokat végeznek el, ezek egy részét az egészségbiztosító fedezi, másokat a beteg fizet, az árlista minden rendelőben megtekinthető. Szerkesztőségünkhöz fordult levélben egyik olvasónk, arra panaszkodva, hogy a községben tevékenykedő családorvos nem végzi megfelelően munkáját. A névtelenséget kérő levélíró megnevezte az orvost, s felsorolta, hogy mit kifogásol annak munkájában. Hadd jegyezzük meg, hogy az eset nem egyedi, többször is találkozhatunk a közösségi médiában hasonló panaszokkal, számtalan, a panaszos elégedetlenségének hangot adó bejegyzés kering, egy-egy családorvosról, akiknek munkáját kifogásolják a páciensek. Az olvasó levele „Egy újságcikket szeretnék íratni a Csíkszentsimon község családorvosáról, dr. V. E. D-ről, hogy mennyire felelőtlen, könnyelmű a doktor!” – állt a levélben. A levél írója szerint kálváriájuk akkor kezdődött, amikor Csíkszentsimonba helyezték a régi doktornő helyett, aki nyugdíjba vonult. A levélíró azt írja: „Először két évvel ezelőtt a kislányom lebetegedett és az orvost többszöri megkeresés után soha nem találtuk ott a rendelőben, hiába mentünk akkor, amikorra a doktor programja szól, így inkább elvittem más orvoshoz, mivel a telefont sem volt hajlandó felvenni. Jelzem, ez nemcsak engem érint, hanem a páciensek nagy részét. Ekkor vittem egy igazolást, kérést egy másik családorvostól, hogy átkérjük a gyerek papírjait, mivel nem szeretnénk tovább itt maradni. Elküldött azzal, hogy rendben, lefénymásolja, és majd feladja postán. Eltelt két hét, de semmi, mentem volna a másik orvoshoz, mert időközben lebetegedtek a gyerekek, és nem akartam hozzá visszamenni. A két hét alatt többször is megkerestük telefonon az asszisztenst, aki mindig mondta, majd elküldjük, nem adhatjuk ki. Holott az egészségbiztosító szerint, ha hivatalosan kérjük, köteles kiadnia az iratokat. Telefonon jeleztem, hogyha nem hajlandó kiadni, jelentem az orvosi kamarának, amire a válasza az volt, hogy feladta már postán. A csíkszentsimoni postán viszont kiderült, hogy nem adtak fel a rendelőből semmilyen levelet. Ekkor a férjem ismét átment, és személyesen kérte. Mondta a doktornak, hogy felhívja az egészségbiztosítási pénztárt a papírok miatt. A doktor pedig kitessékelte az ajtón. Ekkor a férjem felhívta az egészségbiztosítót, ahol egy kedves hölgy mondta, hogy majd beszél a doktorral, csakhogy a doktor a telefont nem vette fel. Majd nem sokkal azelőtt, hogy lejárt volna a rendelési ideje, elment a rendelőből, ami nem először fordult elő, mert ha épp ott is van, akkor is maximum két óra, és megy is el. Végül aztán mondta, hogy iratainkat valaki elvitte a postára. Kérdés, ki az a valaki, aki a mi személyes papírjainkkal mászkál a postára? Nekünk nem hajlandó ideadni, de a valakinek igen? Hány pácienstől kell még elvegye a pénzt az orvosi vagy munkaügyi igazolásra, és jelen esetben a 20 lejt azért, hogy lefénymásolta a papírjainkat, melyekről egyébként nem tudjuk, hol vannak, állítólag valahol a postán.” A biztosítópénztár álláspontja Duda Tihamér Attila, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója lapunk megkeresésére elmondta, a környék családorvosai az általa képviselt intézménnyel állnak szerződéses viszonyban, így tehát minden panasszal, ami a családorvosok tevékenységével kapcsolatos, hozzájuk kell fordulni. Az intézményvezető továbbá elmondta, hogy a családorvos a következő mulasztások miatt vonható felelősségre: először, hogyha nem tartja be a honlapon és az orvosi rendelőben kifüggesztett munkaprogramot; másodszor, hogyha a hozzá forduló személy nem részesül abban a szolgáltatásban, amelyhez joga van, és a családorvosnak kötelessége lenne azt teljesíteni; harmadszor, hogyha olyan szolgáltatásért vesz el pénzt a pácienstől, ami egyébként ingyenes lenne. – Természetesen vannak kérésre végzett fizetéses szolgáltatások, ezek lajstroma, árlistával együtt ki kell legyen függesztve az épületben. Ezekre viszont az orvos köteles nyugtát adni, amelyet az egészségbiztosítási pénztár ellenőriz. Szabadságolás idején előfordul, hogy az orvosok helyettesítik egymást, de akkor is a pácienseket tájékoztatni kell, a jogaik nem sérülhetnek – mondta Duda Tihamér. Emlékeztetett arra, hogy ha bárki a felsoroltakkal kapcsolatban visszaélést vagy a szabály be nem tartását észleli, azonnal értesítse a biztosítópénztárt. – Ilyen esetekben fontos az azonnali intézkedés – hívta fel a figyelmet az igazgató. Hozzátette, később is élhetnek panasszal, mert vissza tudják keresni, hogy az orvos valóban követett-e el szabálytalanságot, vagy sem, de a legjobb az azonnali bejelentés. Mint mondta, az egészségbiztosítási pénztárnak megvannak a módszerei és eszközei a biztosított személyek jogainak a megvédésére, viszont elvárják a panasztevőtől is, hogy világosan írja le, mi a problémája. – A panaszát bejelentheti szóban vagy írott formában, a legjobb, ha nevét vállalva teszi. Bár névtelen bejelentés esetén is vizsgálatot indítunk, hiszen előfordul, hogy az adott személy fél vállalni a nevét, attól tartva, hogy esetleg később hátránya származik belőle – hívta fel a figyelmet a biztosítóház igazgatója. A jelentett ügyet semmi esetre sem hagyják megoldatlanul. A beérkező panaszok száma kapcsán Duda Tihamér elmondta, évente pár panaszt kapnak. – Nem beszélhetünk ebben az esetben tömegjelenségről – mondta az igazgató. Állítását adatokkal támasztotta alá, 2020-ban például 8 panasz érkezett, míg az idén eddig 9 panaszt regisztráltak. Mindemellett azonban felhívta a figyelmet a családorvosok nehéz helyzetére is. Egyrészt kevesen vannak, másrészt a járványhelyzet miatt jobban le vannak terhelve. – Foglalkozniuk kell az akut betegségtől szenvedőkkel, a krónikus betegekkel, a bürokratikus folyamatokkal, és mindennek a tetejében még a járvány is nehezíti munkájukat. A családorvosok nagy többsége fegyelmezett és következetesen betartja a szerződésében foglaltakat. Ezt jelzi a kevés számú panasz. Sok esetben előfordul, hogy a családorvossal szemben megfogalmazott panasz nem megalapozott – emelte ki Duda. A panasz bejelentését követően az egészségbiztosítási pénztárnak harminc nap áll a rendelkezésére az ügyet kivizsgálni és a megfelelő lépéseket megtenni. Amennyiben a panasz megalapozottnak bizonyul és beigazolódik a vétség, igyekeznek operatívak és gyorsak lenni az ügy megoldásában. − Védjük a biztosítottak érdekeit, ez csak úgy lehetséges, ha a szolgáltatókkal kötött szerződésben foglaltakat maradéktalanul betartatjuk. Kihágás, illetve visszaélés esetén az Egészségügyi szolgáltatások az alapellátásban törvénycikk kilencedik paragrafusában található szankcióban részesítjük a szolgáltatót, általában fizetéscsökkentéssel sújtják, hogyha beigazolódik a vétkesség. Minden további tájékoztatás elérhető a honlapunkon is – hívta fel a figyelmet Duda Tihamér. A családorvosnál A levélben kapott panasz, illetve az Egészségbiztosítási Pénztárnál tett látogatás után felkerestem a bepanaszolt családorvost. A csíkszentsimoni család- orvosi rendelőbe belépve láttam a munkaprogramot és a várakozó pácienseket. Az orvos rendelt. Amíg soromra vártam, az ajtóra világosan és érthető módon kifüggesztve láthattam, hogy igazolásokra és néhány kezelésre költséget számolnak fel. Időközben a páciensek elmondták, hogy az orvos további két településen, Kászonban és Tusnádon is családorvos. A panasz hallatán a családorvos kissé ideges lett, szinte rögtön tudta, miről van szó, mert feljelentették. Az őt ért vádakról nem kívánt nyilatkozni. Megjegyezte azonban, hogy a hölgy és családja csúnyán viselkedett vele, ezért megkérte, távozzanak. – Olyan dolgokat kérdőjeleznek meg, amiről fogalmuk sincs, végig az előírásnak megfelelően jártam el – szögezte le az orvos. Az egészségbiztosítási pénztár vizsgálatának eredménye Duda Tihamér az első beszélgetést követően napokon belül választ adott a konkrét ügy vizsgálatának eredményéről. Ebben az esetben is vizsgálatot folytattak: az iratok átadása megtörtént, erről levélben értesítettük a panaszt benyújtó személyt is, ezért nem is teljesen értjük az utóbbi, önöknek írt levelet. − Ez a rendszerben visszakövethető folyamat, tehát a családorvos nem követett el hibát – mondta az egészségbiztosítási pénztár igazgatója. Az orvos ellen felhozott második vád, miszerint nem lehet elérni munkaidőben, kivizsgálása hosszabb folyamat, szúrópróbaszerűen ellenőrzik az orvost a rendelés időpontjaiban. Később majd beszámolnak ennek az eredményéről is, mondta az igazgató. Ugyanakkor Duda Tihamér elmondta, hogy a szóban forgó családorvos hozzáállása figyelemre méltó. – Az orvost nem kívánom védeni, azonban sok mindent elmond személyéről, hogy az orvoshiány következtében három településen teljesít szolgálatot – szögezte le –, az éremnek két oldala van. Időnként előfordulhat, hogy nem ér el egyik rendelőtől a másikig, azonban ezért elsősorban nem ő a felelős, hanem az orvoshiány, ami egy újabb téma – zárta beszélgetésünket Duda Tihamér.

Vlaicu Lajos

Hirdetés

Kövessen a Facebookon!