Hirdetés

Megjelent a Szlovákiai Magyarság Népi Tánchagyományai című oktatóvideó-sorozat

HN-információ
Nagyszabású programba fogtak a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia munkatársai. Kezdeményezésükkel Felvidék tánckincsét kívánják népszerűsíteni, a részleteket Konkoly László, a Hálózat szakmai munkatársa ismerteti. – Egy átfogó módszertani kiadvány ötletét régóta dédelgetjük; az igény szülte a hiánypótló program megvalósítását. Gálik Gábor, a Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesülete, a Táncfórum elnöke kereste meg a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia munkatársait egy újszerű megjelenítési forma gondolatával, mely szerint a felvidéki tájak gazdag tánchagyományát egy oktatóvideó-sorozat közzétételével osszuk meg a világhálón a szakmai körökkel és a nagyközönséggel. Jómagam táncosként is részt veszek a Hálózat munkájában, így igazi szakmai feladatnak tekintettük ötletét, s teljes mellszélességgel álltunk mellé. Ezzel egy hosszú távú munka vette kezdetét, melynek eredményét csoportvezetők, pedagógusok, a táncházmozgalom aktív tagjai, professzionális és amatőr táncosok egyaránt használhatják. Évente egy, maximum két tájegységet tudunk publikálni, ne feledjük, ez a munka nagyon aprólékos és költségigényes. A stúdiófelvételeket alapos felkészülés előzi meg, s a tanulmányok megírása is kellő kutatómunkát igényel. Az egyes részeknél röviden ismertetjük a tájegység alapvető történeti és néprajzi hátterét. A filmeken archív néptáncgyűjtéseket, különböző korosztályok által előadott rekonstruált tánctípusokat, valamint oktatási segédanyagként szolgáló példafolyamatokat mutatunk be. Mindezek mellett tanulmányok formájában áttekintést nyújtunk a tájegységek jellemző zenei stílusáról, dallamvilágáról és népviseletéről. Célunk az, hogy az elkészített oktatói segédanyag, zene- és viselethasználati útmutatók segítségével könnyebbé váljon a szlovákiai magyarság hagyományos tánckultúrájának oktatása mind a gyermek, mind a felnőtt néptáncoktatásnál határainkon innen és túl. A kiadvány fontos részét képezi az egyes tájegységek hagyományos öltözetének jellemző elemeit bemutató fotómelléklet. Mielőtt belekezdtünk munkánkba, megkerestük a Néprajzi Múzeumot és a Zenetudományi Intézetet, az előbbit az ide illő fotóanyagért, az utóbbit pedig az archívumukban található táncos gyűjtések használatáért. Mindkét intézmény pozitívan fogadta jelentkezésünket, ami nagyban segítette célunk elérését. Az oktatóvideók előkészítésén és kivitelezésén elismert szakmai csapat dolgozik, akik az elmúlt húsz évben behatóan foglalkoztak az adott tájegység tánc-, zene- és viseletkultúrájával.  A szakmai munkát Gálik Gábor fogja össze, Agócs Gergely néprajzi és zenei tanulmányaival gazdagítja a kiadványt, a viseletek szakértője Nagy Myrtill, magam pedig az Ipoly menti táncanyag folklorisztikai jellemzését és oktatásának módszertanát vállaltam. Az elsőként megjelent Ipoly mentét Csallóköz, Vág-Garam köze, Zoborvidék, Gömör, Kassa vidéke és Bodrogköz követi. Fontosnak tartjuk, hogy a több szempontból is úttörő kiadvány széles körű felhasználhatóságra találjon mind a Kárpát-medence, mind a diaszpórában élő magyarság táncegyütteseinek és a néptáncot kedvelőinek körében. Ehhez minden szakmai segítséget megadunk, és konzultációs lehetőséget is biztosítunk. Információk: https://tanc.elohagyomany.sk/ Levelezési cím: elohagyomanypt@gmail.com


Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!