Hirdetés

IV. Márton Áron konferencia Csíkszentdomokoson

HN-információ
Augusztus 29-én 10 órától Márton Áron püspök tiszteletére negyedik alkalommal szerveznek megemlékezést és konferenciát Csíkszentdomokoson (a római katolikus plébániatemplomban, illetve a művelődési házban). A megemlékezés és konferencia programja: 10 órától szentmise lesz a csíkszentdomokosi római katolikus templomban (főcelebráns Exc.dr. Jakubinyi György érsek, szentbeszédet mond Msgr. Csíki Dénes nyárádköszvényesi plébános, Márton Áron püspök egykori titkára). 11.45-től köszöntik a konferencia résztvevőit a csíkszentdomokosi művelődési házban, 12 órától Márton Áron a doberdói harctéren címmel tart előadást Msgr. dr. Kovács Gergely kánonjogász (Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora, Róma), 12.25-től bemutatkozik T. Kasza László, Márton Áron szentté avatási ügyének viceposztulátora, 12.30-tól a Márton Áron, az ifjúság vezére című előadást kísérhetik figyelemmel (dr. Bodó Márta főszerkesztő, újságíró, Kolozsvár), 13 órától pedig a Márton Áron püspök a kultúra szolgálatában című előadást (Msgr. dr. Marton József nagyprépost, egyetemi tanár, Gyulafehérvár) hallgathatják meg. Az ebédszünetet követően 14.30-tól Márton Áron a titkosszolgálatok célkeresztjében 1938 és 1980 között címmel tart előadást dr. Denisa Bodeanu történész, Márton Áron Securitate-dossziéjának kutatója (Bukarest). A 15 órától kezdődő előadás címe: Zarándoklatok Márton Áron püspök nyomdokain (Msgr. dr. Kovács Gergely, posztulátor, Róma) 15.15-től a Márton Áron, a XX. század püspöke címmel meghirdetett Kárpát-medencei diákvetélkedő internetes fordulóinak kiértékelése, eredményhirdetés zajlik. Bejelentkezés és bővebb információ: Bőjte Csongor, tel.: 0746–721691, e-mail: bojtecsongor@gmail.com . A megemlékezés támogatói: Bethlen Gábor Alap, Budapest, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa.

Hirdetés

Kövessen a Facebookon!